Kraj Vysočina dotuje policii i hasiče

2

Tři miliony pro krajskou policii a milion a půl pro krajské hasiče.


To je letošní mimořádná pomoc Kraje Vysočina složkám
Integrovaného záchranného systému. "Pokud chceme zabránit poklesu
akceschopnosti klíčových složek veřejné služby, kterými jsou hasiči a
policie, pak musíme bohužel suplovat neschopnost současné vlády se o
tyto složky postarat. Nepřiměřeným krácením rozpočtů se vláda zbavuje
vlastní odpovědnosti za bezpečnost spoluobčanů. Není povinností krajů
suplovat povinnost státu. Skutečnost je ale taková, že bezpečnost občanů
musí zachránit kraje," upozorňuje první náměstek hejtmana Vysočiny
Vladimír Novotný.

Krajské zastupitelstvo na svém posledním jednání odsouhlasilo přímou
třímilionovou pomoc krajskému ředitelství policie na dovybavení týmu
Kamion, a to moderním softwarem včetně licencí, výpočetní technikou a
dalšími technickými prostředky pro možnost kontroly nákladních
automobilů. Tři miliony půjdou  po dohodě s Policií ČR na pořízení
inteligentních semaforů pro zvýšení bezpečnosti při vjezdu do lokalit v
blízkosti největších měst na Vysočině. Kraj tímto způsobem rozdělil
prostředky získané z policií vybraných kaucí od zahraničních řidičů.
Kauce spadají ze zákona do příjmu krajů.

 Listopadové zastupitelstvo bude rozhodovat o poskytnutí dotace ve
výši 1,5 milionu korun krajským hasičům. "I přesto, že je zřejmé, že i
krajští hasiči přešli do maximálně úsporného režimu, stojí jejich vedení
před otázkou, jak zabezpečit do konce roku prostředky na nákup
pohonných hmot nutných k zajištění akceschopnosti jednotek a na nutné
stavební opravy stanic. K obvyklé každoroční dotaci ve výši 4,5 milionu
korun tak rada kraje navrhuje přidat mimořádnou pomoc ve výši 1,5
milionu korun z rezervy," uvedl Vladimír Novotný.

Z dotace Kraje Vysočina ve výši 4,5 milionu korun letos Hasičský
záchranný sbor Kraje Vysočina pořídil speciální vozidlo pro
vyšetřovatele, dva užitkové automobily, dále například záložní agregát
elektrické energie na stanici nebo vyprošťovací nářadí.

Čtěte dále:   Zapojte se do debat Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě

Dotace dobrovolným hasičům jsou obvykle využívány k pořízení
ochranných pomůcek, na věcné vybavení jednotek, opravy požární techniky
nebo na úhradu technických prohlídek. Z prostředků uvolněných Krajem
Vysočina jsou také historicky podporovány okresní a krajské soutěže v
požárním sportu.

Přehled dotací poskytnutých Krajem Vysočina Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina

 

2009

2010

2011

Dotace pro profesionální hasiče

4,4

3,5

4,5

Návrh na další 1,5

Dotace pro dobrovolné hasiče

6,5

6

6

Celkem

10,9

9,5

12

Tab. 1: Výčet výše dotace od Kraje Vysočina pro profesionální i dobrovolné hasiče v mil. Kč

zdroj: www.i-vysocina.cz

Petr

2 thoughts on “Kraj Vysočina dotuje policii i hasiče

  1. Je smutný už samotný fakt, že se tímto musí někdo zabívat. Ostuda státu, který nedokáže udržet při životě svůj základní aparát, jakým je IZS. O to víc to člověku pohne žaludkem, když vidí, jak si v nejvyšších kruzích rozdávají miliony. V řecku přišli na buben proto, že se tam všichni měli moc dobře, nás to položí v úplné bídě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

OPEN PARTY + GO-GO TANEČNICE

St Říj 12 , 2011
Staro – nová diskotéka v Humpolci opět otvírá!!! (bývalé „Zálesí“, nyní „Hell Club“), Pátek, 14.10. od 20:00 hodin Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. Přijedou Posedlí Dakarem, budou i dechovky

You May Like

Témata