MAS Humpolecka hledá žadatele o dotace na období 2016-2020

3

V současné
době se pomalu rozbíhá nové programové období 2014-2020, které
z Evropských fondů přivede do České republiky stále nemalé finanční prostředky
na rozvoj obcí a venkovských regionů. Pro
území ORP Humpolec
, kde
Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka působí, se plánují zatím neoficiální
alokace finančních prostředků v rámci 3 evropských operačních programů.
Jsou jimi IROP – Integrovaný regionální
operační program
, PRV – Program
rozvoje venkova
a OPZ – Operační
program Zaměstnanost
.  

programu
IROP
bude možné žádat do tematických celků:

1.     DOPRAVA řešící přestupní terminály,
odbavovací systémy včetně autobusových zastávek, nákup nízkoemisních vozidel,
cyklodopravu jako alternativní dojížďku do práce;

2.     SOCIÁLNÍ INKLUZE na zřizování a rekonstrukci
zařízení komunitní péče, pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení,
zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče;

3.     SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, jehož cílem je vytvořit
příležitost zaměstnání pro sociálně vyloučené (matky po mateřské dovolené,
vězně po výkonu trestu, předdůchodové lidi, apod.);

4.     REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, kde bude možné investovat
do výstavby a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání (MŠ), rekonstrukce a
vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných kompetencí – př. digitální
technologie, cizí jazyky, výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben,
laboratoří, dílen, pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů;

5.     A další témata – KULTURNÍ
DĚDICTVÍ
(na našem území pouze památky Želivský klášter a kostel Sv.
Jiří v Řečici);

OP
Zaměstnanost
bude možné žádat na následující aktivity:

1.    
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení
lokální nezaměstnanosti
, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;

2.    
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;

3.    
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro
zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;

Čtěte dále:   Humpolecké zklamání pro občanské demokraty. Ve volbách je přejelo ANO

4.    
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci
sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou,
podpora komunitní sociální práce;

5.    
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení
problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a
veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;

6.    
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších
aktérů na místní úrovni.

Programu
rozvoje venkova
bude možné žádat na:

1.    
Modernizace zemědělských a potravinářských podniků – stavby pro rostlinou a
živočišnou výrobu, provozovny potravinářských podniků;

2.    
Předávání znalostí a informační akce – získání zemědělské kvalifikace,
hygiena provozů, bezpečnost potravin;

3.    
Lesnická infrastruktura 
– investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest
včetně souvisejících objektů a technického vybavení;

4.    
Rozvoj zemědělských podniků a nezemědělské činnosti, podpora investic na
založení a rozvoj nezemědělských činností – výstavba či nákup nemovitostí,
pořízení strojů a technologií, stavební obnova či nová výstavba malokapacitního
ubytovacího zařízení;

5.    
Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů
– podpora předcházení poškozování lesů požáry,
přírodními katastrofami, obnova + zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty
lesních ekosystémů + podpora investic do lesnických technologií a zpracování
produktů;

Místní akční skupina je připravena
zájemcům o dotace být ve všem nápomocna, pomoci s vyřízením potřebné
administrativy žádostí a zajistit tak efektivní využití přislíbených finančních
prostředků z Evropských fondů.

Zájemci působící na území MAS, kteří
by chtěli realizovat projekt z vyjmenovaných okruhů v letech
2016-2020, prosím kontaktujte naši kancelář co nejdříve, domluvíme si schůzku a
vše si upřesníme! Webové stránky MAS
www.humpolecko.cz, bližší informace o možných
podporách přes MAS naleznete na
http://humpolecko.cz/projektove-zamery-pres-mas-dle-nove-specifikace

(kontaktní osoba: Ing. Tereza
Machková 739 426 320, info@humpolecko.cz)

Axl

3 thoughts on “MAS Humpolecka hledá žadatele o dotace na období 2016-2020

  1. Dle aktuálních informací budou moci z Programu rozvoje venkova žádat také mikro a malé NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY na stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).
    Potencionální žadatelé hlaste se nám, abychom pro toto opatření upravili alokaci MAS.
    Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nejvyšší Čech získal speciálně upravený invalidní vozík

St Čvc 15 , 2015
Tomáš Pustina, nejvyšší občan České republiky (224 cm), se kvůli své enormní výšce potýká s různými zdravotními potížemi a špatně se pohybuje. Společnost Meyra, specializující se na výrobu vozíků a rehabilitačních prostředků, mu předala na míru vyrobený invalidní vozík. Čtěte dále:   V Humpolci finišují jednání. Ladíme detaily, říká lídryně […]

You May Like

Témata