MAS Humpolecka hledá žadatele o dotace na období 2016-2020

3

V současné
době se pomalu rozbíhá nové programové období 2014-2020, které
z Evropských fondů přivede do České republiky stále nemalé finanční prostředky
na rozvoj obcí a venkovských regionů. Pro
území ORP Humpolec
, kde
Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka působí, se plánují zatím neoficiální
alokace finančních prostředků v rámci 3 evropských operačních programů.
Jsou jimi IROP – Integrovaný regionální
operační program
, PRV – Program
rozvoje venkova
a OPZ – Operační
program Zaměstnanost
.  

programu
IROP
bude možné žádat do tematických celků:

1.     DOPRAVA řešící přestupní terminály,
odbavovací systémy včetně autobusových zastávek, nákup nízkoemisních vozidel,
cyklodopravu jako alternativní dojížďku do práce;

2.     SOCIÁLNÍ INKLUZE na zřizování a rekonstrukci
zařízení komunitní péče, pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení,
zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče;

3.     SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, jehož cílem je vytvořit
příležitost zaměstnání pro sociálně vyloučené (matky po mateřské dovolené,
vězně po výkonu trestu, předdůchodové lidi, apod.);

4.     REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, kde bude možné investovat
do výstavby a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání (MŠ), rekonstrukce a
vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných kompetencí – př. digitální
technologie, cizí jazyky, výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben,
laboratoří, dílen, pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů;

5.     A další témata – KULTURNÍ
DĚDICTVÍ
(na našem území pouze památky Želivský klášter a kostel Sv.
Jiří v Řečici);

OP
Zaměstnanost
bude možné žádat na následující aktivity:

1.    
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení
lokální nezaměstnanosti
, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;

2.    
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;

3.    
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro
zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;

Čtěte dále:   Humpoleckou základní uměleckou školu vede nová ředitelka

4.    
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci
sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou,
podpora komunitní sociální práce;

5.    
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení
problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a
veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;

6.    
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších
aktérů na místní úrovni.

Programu
rozvoje venkova
bude možné žádat na:

1.    
Modernizace zemědělských a potravinářských podniků – stavby pro rostlinou a
živočišnou výrobu, provozovny potravinářských podniků;

2.    
Předávání znalostí a informační akce – získání zemědělské kvalifikace,
hygiena provozů, bezpečnost potravin;

3.    
Lesnická infrastruktura 
– investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest
včetně souvisejících objektů a technického vybavení;

4.    
Rozvoj zemědělských podniků a nezemědělské činnosti, podpora investic na
založení a rozvoj nezemědělských činností – výstavba či nákup nemovitostí,
pořízení strojů a technologií, stavební obnova či nová výstavba malokapacitního
ubytovacího zařízení;

5.    
Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů
– podpora předcházení poškozování lesů požáry,
přírodními katastrofami, obnova + zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty
lesních ekosystémů + podpora investic do lesnických technologií a zpracování
produktů;

Místní akční skupina je připravena
zájemcům o dotace být ve všem nápomocna, pomoci s vyřízením potřebné
administrativy žádostí a zajistit tak efektivní využití přislíbených finančních
prostředků z Evropských fondů.

Zájemci působící na území MAS, kteří
by chtěli realizovat projekt z vyjmenovaných okruhů v letech
2016-2020, prosím kontaktujte naši kancelář co nejdříve, domluvíme si schůzku a
vše si upřesníme! Webové stránky MAS
www.humpolecko.cz, bližší informace o možných
podporách přes MAS naleznete na
http://humpolecko.cz/projektove-zamery-pres-mas-dle-nove-specifikace

(kontaktní osoba: Ing. Tereza
Machková 739 426 320, info@humpolecko.cz)

Axl

3 thoughts on “MAS Humpolecka hledá žadatele o dotace na období 2016-2020

  1. Dle aktuálních informací budou moci z Programu rozvoje venkova žádat také mikro a malé NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY na stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).
    Potencionální žadatelé hlaste se nám, abychom pro toto opatření upravili alokaci MAS.
    Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nejvyšší Čech získal speciálně upravený invalidní vozík

St Čvc 15 , 2015
Tomáš Pustina, nejvyšší občan České republiky (224 cm), se kvůli své enormní výšce potýká s různými zdravotními potížemi a špatně se pohybuje. Společnost Meyra, specializující se na výrobu vozíků a rehabilitačních prostředků, mu předala na míru vyrobený invalidní vozík. Čtěte dále:   Střelba, kozy a zpěv. Vánoční trh v Humpolci […]

You May Like

Témata