Město pro byznys 2014

2

Město Humpolec obsadilo 2. příčku v celorepublikovém finále srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy.

Městem pro byznys 2014 byla vyhlášena Nová Paka

Krajské kolo Nová Paka ovládla už čtyřikrát. Z prvenství v celorepublikovém finále se ale ve městě z Královéhradeckého kraje radovali pouze jednou, v roce 2011. O tři roky později mají v Nové Pace důvod na oslavy znova, panuje zde totiž nejpřívětivější podnikatelské prostředí z celé České republiky. Na dalších dvou příčkách bodovala města z kraje Vysočina. Na druhou pozici spadl loňský vítěz Humpolec, třetí skončil Pelhřimov. Srovnávací výzkum Město pro byznys, který již sedmým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy, zpracovala agentura Datank.

V Nové Pace funguje malá, ale efektivní radnice. Její zajímavostí je, že starostovské žezlo po letošních volbách převzal po Rudolfu Coganovi jeho bratr Josef. Odstupující starosta si během svého působení v úřadu zakládal na tom, aby tým jeho spolupracovníků měl zkušenosti také z jiných profesí. Pestré složení zkušených lidí na novopacké radnici je zřejmě jedním z klíčových důvodů úspěchu města v oblasti přístupu veřejné správy. V této oblasti byla Nová Paka vůbec nejlepší v ČR

Aacmestopro.jpg

RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Mgr. Jiří Kučera, starosta města Humpolec, Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ Humpolec

„Nová Paka bodovala především v kritériích, která spadají do oblasti „Přístup veřejné správy“. Výborně dopadla v testu elektronické komunikace živnostenského odboru a z pohledu obsahu pro podnikatele má kvalitní webové stránky. Politika města v oblasti nastavování podnikatelských poplatků, především lázeňského či rekreačního, poplatku z ubytovací kapacity nebo ze vstupného patří v rámci České republiky k těm příznivějším a také daň z nemovitosti pro podnikatele nastavila radnice na nejnižší možnou úroveň,“ uvedla analytička agentury Datank Gabriela Šamanová. 

„Mám radost, ale pořád je co zlepšovat. My jako starostové nemáme moc možností, jak podporovat podnikatele, ale důležité je, abychom jim podnikání nekomplikovali. Měli bychom se snažit vytvořit stabilní prostředí a zákony neměnit tak často, jako se teď děje. Ale to je spíš vzkaz našim zákonodárcům,“ řekl k vítězství odstupující starosta Nové Paky Rudolf Cogan.

Z loňské první příčky spadl letos na druhé místo Humpolec. Pořád ale platí, že v tomto městě na Vysočině podnikání vzkvétá. Sídlí zde třetí největší podíl velkých zaměstnavatelů v rámci ČR a město má také nadprůměrný podíl učňů a studentů odborných škol. Humpolec vykazuje dobré hospodaření, má nadprůměrné kapitálové výdaje i likviditu. Také nastavení místních poplatků, které se týkají podnikání, je k podnikatelům shovívavé. Radnice se je snaží nastavovat na co nejnižší úroveň. 

Třetí Pelhřimov se také může chlubit vysokým podílem velkých zaměstnavatelů, ve kterém se v rámci ČR řadí na 10. Příčku. Hospodaření radnice je charakteristické nízkými náklady na dluhovou službu v porovnání s běžnými příjmy. Místní poplatky, které mají souvis s podnikáním, radnice ve většině případů vůbec nevybírá. 

Jedním z hodnotících kritérií v oblasti podnikatelského prostředí je iRating společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem výzkumu Město pro byznys. Jedná se o statisticko-matematický model ratingového hodnocení, který je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. V letošním roce si první příčku v rámci iRatingu odneslo město Žatec. 

„Pozitivní hodnocení hospodaření města Žatec se opírá zejména o velikou finanční rezervu, díky které nemá potřebu čerpat bankovní úvěry. S tím souvisí nízká hodnota jeho zadluženosti, do jejíhož výpočtu zahrnujeme veškeré krátkodobé i dlouhodobé závazky. Další silnou stránkou města Žatec je vysoká likvidita (tzn. schopnost hradit své závazky), u které došlo ke skokovému zlepšení zejména v roce 2013. U města Žatec se navíc projevuje pozitivní trend v jeho hospodaření, ze kterého budou moci vycházet i v budoucnosti“, 

sdělil Jan Cikler, projektový manažer společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže.

Zdroj: http://www.mestoprobyznys.cz/aktuality/id/2244

Petr

2 thoughts on “Město pro byznys 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Diogenes - vánoční koncert a výstava

Čt Pro 4 , 2014
Spolek Přátelé Zahrádky vás zvou na vánoční koncert skupiny Diogenes z Čechtic. Zazní koledy, spirituály, duchovní i světské písně

You May Like

Témata