Místní akční skupiny v Kraji Vysočina mohou dosáhnout na evropské dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo letos první výzvu pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzvy je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Připravených je 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo bude žádosti přijímat na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin (dále také MAS), nejdříve však od 3. února.

Výzvu je určená místním akčním skupinám, které na základě svých schválených strategií pro komunitně vedený místní rozvoj, budou moci vyhlašovat výzvy pro projekty ve svém území. V oblasti předškolního vzdělávání pomůžeme zajistit vyšší kapacitu těchto zařízení a další aktivity, které jsou v souladu s potřebami regionů. Snažíme se podporovat vzdělávání k lepšímu uplatnění na trhu práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V oblasti Infrastruktura předškolního vzdělávání dotace podpoří stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. V aktivitě Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol evropské peníze podpoří například stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury při budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Všechny podporované aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Čtěte dále:   Novinky z Jihlavy - 8.–22. 4. 2024

Příjemci podpory ve všech aktivitách mohou být – kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit a dále školy a školská zařízení různých úrovní v závislosti na podporovaných aktivitách. V aktivitě Infrastruktura pro předškolní vzdělávání mohou být příjemci rovněž zařízení poskytující péči dětem do tří let. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě místní akční skupiny.
 
Podrobné informace o výzvě č. 68 jsou zveřejněny zde. Příjem žádostí začne 3. února 2017 a skončí 31. října 2022.

Projekty musí být dokončeny do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. června 2023.

 

  • Zpráva převzata od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, více informací Veronika Vároši, tel.: 734 360 704, e-mail: veronika.varosi@mmr.cz

 

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

V Humpolci hledají místa pro rodinné domy

Čt Led 26 , 2017
Humpolec – Zahrádkářská kolonie v Humpolci se možná v budoucnu promění na zástavbu rodinnými domy. Čtěte dále:   Den otevřených dveří v hydrometeorologické observatoři Košetice

You May Like

Témata