Nové označení potravin upozorňuje na alergeny i v nabídce školních jídelen

Jídelní lístky všech školních jídelen zřizovaných Krajem Vysočina nově informují o složení jídla a alergenech. I školní jídelny tak reagují na povinnost poskytnout informace podle platné evropské legislativy, která vstoupila v platnost 13. prosince 2014.

„Na tuto skutečnost byly všechny školní jídelny v našem kraji upozorněny v dostatečném předstihu jak z materiálů ministerstva zemědělství, tak ministerstva zdravotnictví. Praktické vysvětlení je uvedeno i na webových stránkách našeho kraje na školském portálu,“ uvedla Olga Johanidesová z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Předpis stanovuje specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není uvedeno přímo v názvu potraviny nebo jídla. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm příslušnou alergenní složkou. Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číselně nebo slovně. Pokud je zvoleno číselné značení alergenu, je vždy v blízkosti seznam legislativně stanovených alergenů. Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Vedoucí jídelen upozorňují na skutečnost, že na jednotlivé přecitlivělosti strávníků v hromadném stravování nemůže být brán zřetel. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce dítěte, žáka uhlídat sám. Argumentují, že při tak obrovském množství připraveného jídla zatím není možné věnovat se jednotlivě výrobě pokrmů strávníkům s potravinovou alergií. Školní jídelna má v současné době pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Určité úpravy stravy v nabídce školních jídelen jsou však už realizovány. V minulém roce vařilo 16 jídelen v regionu navíc speciální bezlepkovou dietu, pět z nich navíc nabízelo i dietu diabetickou. V letošním školním roce zabezpečuje dietní stravování vlastní přípravou diet už 20 jídelen. Navíc u všech škol je možnost donášky vlastní dietní stravy, školní jídelny zajistí regeneraci pokrmu a výdej strávníkovi.

„Zejména ve školních jídelnách mateřských škol je reagováno i na přizpůsobené školní stravování z důvodu alergie. Vždy je s rodiči malých strávníků dohodnut individuální postup na základě lékařského doporučení. Je to obrovský posun oproti minulosti, kdy vlastní nebo speciální menu nebylo akceptováno a děti s jinými výživovými potřebami tak byly v důsledku ze stravování vyloučeny,“ uzavírá Olga Johanidesová.

Denně se ve školních jídelnách na Vysočině stravuje více než 68 tisíc dětí, žáků a studentů, více než 10 tisíc pracovníků škol a 11 tisíc cizích strávníků.


zdroj: www.i-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Veřejné bruslení

Po Pro 22 , 2014
Harmonogram veřejného bruslení v Humpolci až do 4.1.2015

Témata