Petr

39 thoughts on “Nové sklady? Nové firmy?

 1. To snad nee! Tady už je přeskladováno! A pokud vím,kruhák před dálnicí není. Naprosto zbytečnej! Potřebujem kvalifikovaná místa pro vzdělané lidi a ne místa pro gastarbeitry! Za minimálku dnes není nikdo ochoten dělat!

  1. Proc neee?
   Na polovine cesty mezi Prahou a Brnem, u spojnice na budoucí D3 a dále k D4 a na jih na jednu stranu a D11 a východ na druhou stranu chcete stavet co?
   Tu skolu? Výzkumný ústav? Dinopark?

   Sklady tu mají logiku.

   1. Nastěhuj se k Praze – tam je té logiky opravdu hodně – jistě se ti tam bude krásně žít.
    My máme raději volnou krajinu s roztroušenými usedlostmi, takovéhle mega sklady nepotřebujeme ! Nač ???

   1. Jo a přijdou další Bulhaři a Rumuni a jiná verbež a v Humpolci se už nebude dát v klidu žít vůbec. To opravdu potřebujeme…..zrovna včera večer byl zase kolem vily ve Fugnerce bordel a rachot a pak si naši rumunští spoluobčané stříleli rachejtle…….

   1. Hodně štěstí Panu Z. Rýznerovi při jeho veškeré činnosti a snaze (galerie, škola…). Zdá se, že Humpolec má svého filantropa. Kéž mu nadšení vydrží co nejdéle a místní škarohlídi ho neotráví zatuchlým puchem závisti !!

     1. A co jiného to je, pokud financujete nevýdělečné a společnosti prospěšné projekty?

     2. Bylo by fajn, kdyby i další humpolečtí podnikatelé se nechali inspirovat Ryznerovou filantropií.

     3. To je pěkné. Ale nemusí to být nutně jen podnikatelé . Začít může
      každý u sebe.

     4. To je sice pravda, ale faktem je, že podnikatelé mají více prostředků, které můžou použít na finančně náročnejší projekty a Humpolci by to slušelo.

     5. Nemusíš nic rozdávat, stačí se začít trochu chovat ……

 2. Koukám,že další strategický pozemek na obchvat města bude fuč, tak kudy se to město bude objíždět? Horem to zaříznul obyvatel u kolejí. Středem to taky nešlo, tam staví ty terasy a tohle byla poslední myšlenka. Takže vše pojede přes město :-/

  1. jedině přes hněvkovice,jiřice a brunku,pak na čejov,vystavět pořádnou silnici přes leštinu a na brod…..

    1. Jediná možná varianta objezdu města, je ta co byla od zpracovatelů územního plánu, jako první na stole, horem kolem železniční trati.

  2. A co prameniště nad kolejema ignorante – to ti nic neříká ?? Vodní zdroje máš u zadele?

   1. V územ. plánu je obchvat směrem na druhou stranu – tj. k Brunce…. stačí se podívat
    a u Hněvkovice povede přece rychlovlak ?!

  3. tranzitní doprava se za poslední roky nějak dramaticky nezvýšila – objezd NENÍ zatím potřeba !!

 3. Tady na té louce začínají prameny, které napájejí Libický les. I kdyby ta stavba byla připravena sebelíp, tak vodní poměry ovlivní. Pokaždé, když vidum nějakou novou podobnou stavbu, tak si říkám kolik ještě si můžeme dovolit zastavět zemědělské půdy aby to bylo dost. Pavel Koubek

  1. přesně! už žádné objezdné trasy kolem měst,už žádné zbytečné sklady. Stejně co nevidět vypukne další krize a montovny a sklady zůstanou prázdné? Ať se odstěhují do Afriky,je tam levné pracovní síly dost a dost!

   1. Stačí se podívat u Prahy na ty prázdné haly. Ono to není poznat, protože hala patří například firmě MULTI Development co to postavily, takže je tam vrátnice. Jenže vnitřek je prázdný, protože se firma co to měla pronajatý se posunula jinam kde má daňové prázdniny. Možné by se mělo nejdřív kouknout co je prázdné. Jenže nájem bude ranec a tak se postaví radši něco z dotací EU 🙁

  2. Pane Koubek, máte smutnou pravdu. Je mrzuté, že lidé jsou tak krátkozrací a nadřazují okamžitý ekonomický zisk pár jednotlivců nad dlouhodobý pohled na věc – nad ochranu přírodních zdrojů (voda, půda,…), nad budoucnost našich dětí !! Montážní haly jsou děsné a sklady ještě horší. Plocha, kterou v přírodě zaberou, je v porovnání s množstvím nových pracovním míst, naprosto nesrovnatelná! Chválím PROFIL, že svou novou halu postavil v prostoru bývalého manipuláku a nezabral nezastavěné plochy ! Vedení města by se mělo zasadit o to, aby to tady nevypadalo jako na pražské periferii !!

   1. Zeptejte se majitele nebo majitelů proč to prodali. Tam je chyba. Spekulanti a developeři vykupují ornou půdu za směšné ceny po celé ČR a v Německu, nebo Belgii stojí hektar orné i 700.000 tisíc Kč. Tady to novodobí vlastníci prodávají za 150 tisíc.

    Rozhodně jsem proti této megalomanské stavbě, ale to je bohužel jediný co mohu dělat. Pokud to povoluje územní plán, vyse.ou tam co bude kapitalista chtít. Dnes město či stát nemůže proti těmto vlkům dělat nic. Ale chtěli jsme to tehdy v listopadu89, nedivme se. Nevoněla nám JZD, dneska nebude kde zasít.

    1. Ale i město prodává své pozemky pod cenou (viz. prodej parkoviště u autobusového nádraží bývalého) !!!
     Rozumný člověk pozemek sprostému developerovi neprodá. Bohužel komunisti zabraly pozemky, ty se sice vrátily původním majitelům, ale ti na nich nehospodaří a nemají k nim patřičný vztah. Za bordel jež tu máme mohou právě komunisti, jež vymyli lidem mozky, pošlapali mezilidské vztahy a z toho se jen tak nevzpamatujeme.
     A co chcete vlastně sít – kukuřici do bioplynky a nebo řepku do pohonných hmot?? Toto není produkt kapitalismu, co tu nyní máme, ale post – bolševismu !

   2. přesně,pod to se podepíšu! Holt slavnej kapitalismus mele z posledního. To nejdražší a nejdůležitější je půda a voda! Montovny ať jdou do Afriky.my je nepotřebujeme!

   3. Pozemky v sousedství dálnice jsou určeny dle územ. plánu jako plochy pro výrobu a skladování. Úz. plán ovšem neřeší, že tyto pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu a na některých částech se jedná o vysoce kvalitní půdy, s třídou ochrany II a I. Na těchto půdách lze umísťovat dle zákona pouze veřejně prospěšné stavby, kde jiný veřejný zájem převáží nad zájmem ochrany zemědělského půdního fondu – z toho vyplývá, že na těchto chráněných plochách nelze umístit výrobnu nebo sklad – jelikož to není veřejně prospěšná stavba. ´

    Dále, na podmáčených plochách zemědělského půdního fondu s výskytem pramenů, by mělo být provedeno „hodnocení vlivu stavby“ na chráněné složky životní prostředí. Myslím si, že na podmáčených loukách naproti Vystrkovu najde i méně šikovný ochranář spousty chráněných druhů rostlin a živočichů – to by mohlo stavbu zastavit a nebo alespoň znesnadnit.
    Správní povolení stavby skladu v této lokalitě by neměla být jednoduchá záležitost Prosím, sledujme schvalovací postup, zda-li úřad bude skutečně požadovat veškeré podklady, jež k povolení stavby takového rozsahu dle zákona náleží !!!! Zajímejme se a starejme, ale nejen tady na Humpoláku – vyražme pro informace přímo na úřad !! Z.K.

    1. Nevím zda také někdo přemýšlel nad životem lidí, kteří budou bydlet přímo u těchto hal. Pokud se tento projekt uskuteční tak z malebné samoty ( i když ovlivněna D1 a hlavní silnicí ) se stane objekt zamořen nákladními auty. Pokud si projdete projekt této stavby, tak logistické zatížení bude veliké a to jsou pouhé statistiky, tedy realita bude jiná. Nemluvě o protihlukové stěně, kdy obyvatelé místo do lesa a na louku budou koukat do zdi, která ani nepokreje výšku hal. Každé pracovní místo je vítané, ale souhlasím s názorem, že tyto logistické areály budou nakonec opuštěné objekty . Tedy prostor využitelný například pro výstavbu rodinných domů bude zničen a znehodnocen.
     Můžete mít na tuto odpověď každý svůj názor. Tedy se pod tuto odpověď nebojím podepsat. Kristýna Kotlíková.

   4. Nejvíce zemědělské půdy v rámci ČR zabrala JZD. V každé vesnici na nejlepší půdě postavila za největší slávy prasečáky, silážní žlaby, kravíny haly apod. Nyní se vše rozpadá…
    Na Vystrkově nová hala, proč ne, půda samé kamení a prostředí vyloženě světské-hnusné 🙁

   5. Spíš by tam byl lepší a účelnější subjekt, který by dokázal alespoň z části využít nakládací rampu natažené vlečky. např. Fast kovošrot , dále za nějakých pár let bude potřeba odvážet do spaloven (nejspíš po železnici) komunální odpad a Humpolec bude zřejmě pro okolí jedno se sběrných míst. Také po kůrovci je třeba nakládat a odvážet mraky nakaženého dřeva.

    1. Vždyť tam žádná vlečka není a ani být nemůže, protože je to o hodně výš, než současné koleje.

     1. Bylo to myšleno v místech, kde staví novou halu Profil. Ke komentáři trochu výše. Samozřejmě, že koleje nad dálnici nedostaneme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Návrh rozpočtu 2019

Pá Úno 8 , 2019
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Humpolec dne 27. 2. 2019, na kterém bude návrh rozpočtu .

Témata