Nové zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb 2002

volba starosty, místostarosty a Rady města

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Humpolec 13.11.2002 v sále kina
MěKIS na Havlíčkově nám. v Humpolci, byli zvoleni starosta a dva místostarostové.
Zastupitelstvo města složilo slib a bylo zvoleno sedm členů Rady města a tři
byli dlouhodobě uvolněni (starosta + místostarostové). Předsedové finančního
a kontrolního výboru zastupitelstva města popř. dalších výborů se nevolili.
Tato volba byla přesunuta na další schůzi, kde by mělo být vyjasněno, kolik
výborů zastupitelstvo bude mít.
Na oficiálních internetových stránkách města byla tato personální změna provedena
prakticky druhý den, bohužel bez konkrétních jmen zástupců v Radě města. Na
oficiálních stránkách všech obcí v ČR (www.obce.cz) se lidé ale dozvědí neaktuální
informace.

Starosta: Mgr. Jiří Kučera, ODS
tel.: 565 532 087, e-mail: jiri.kucera@mesto-humpolec.cz

– zastupuje město navenek a zastává nejvyšší výkonnou funkci v organizaci úřadu,
– rozsah jeho práv a povinností je upraven zákonem č. 367/1990 Sb. o obcích
v platném znění a dalšími právními předpisy,
– společně se zástupcem starosty nebo jiným radním podepisuje obecně závazné
vyhlášky a jiná usnesení městského zastupitesltva,
– připravuje, svolává a řídí schůze městské rady a společně s pověřeným členem
městské rady podepisuje její usnesení,
– svolává a zpravidla řídí schůze městského zastupitelstva,
– informuje občany o místě, době a navrženém pořadu připravovaného zasedání
městského zastupitelstva,
– vydává písemná opatření,
– vykonává dohled nad výkonem státní správy úřadu v přenesené působnosti,
– zodpovídá a řeší otázky místních záležitostí veřejného pořádku, záležitosti
obrany, požární ochrany a další osobní záležitosti občanů,
– zajišťuje a provádí společenský styk města Humpolec,
– kontroluje úkoly v oblasti finačního hospodaření města,
– řídí porady vedení městského úřadu.

Místostarostové:
Ing. Tomáš Křišťan
, KDU – ČSL
tel.: 565 535 818, e-mail: tomas.kristan@mesto-humpolec.cz
Mgr. Roman Brzoň, SNK
tel.: 565 535 818, e-mail: roman.brzon@mesto-humpolec.cz

– zastupují starostu ve věcech svěřených do jeho pravomoci v době jeho nepřítomnosti,
– řídí, kontrolují a koordinují úkoly v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí,
investiční výstavby města, územního plánování, hospodaření s majetkem, dopravy
a obchodu.
– v zásadních otázkách samosprávy koordinují a kontrolují činnost městskou radou
vymezených kompetencí.
– spolupracují s předsedy příslušných komisí a přenášejí jejich podněty do městské
rady.
– zástupce starosty je volen a odvoláván městským zastupitelstvem.

Čtěte dále:   Zálesí, březen 2023

Rada města:
Mgr. Alena Štěrbová
, US-DEU
Ing. Václav Štěpán
, KSČM
Jan Koten
, ODS
Antonín Daněk
, ČSSD

Je výkonným orgánem Města Humpolce v oblasti samostatné působnosti, má 5
členů, je tvořena starostou, jeho zástupci a dalšími radními.
Vydává obecně závazné vyhlášky v přenesené působnosti a v nutných a neodkladných
případech též ve věcech samostatné působnosti. Rada zabezpečuje hospodaření
města podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat rozpočtová opatření,
které jí umožnilo Městské zastupitelstvo. Řídí činnost komisí a Městského úřadu
města Humpolce v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly. Jmenuje a
odvolává vedoucí odborů Městského úřadu Humpolce. Při zabezpečování veřejného
pořádku ve městě je rada oprávněna ukládat Policii České republiky v Humpolci.
Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada městskému zastupitelstvu.

Zastupitelstvo města:
Je nejvyšším orgánem samosprávy města.
Zastupitelstvu města je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje města,
rozpočet města a obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. Volí
z řad svých členů starostu, jeho zástupce a další členy městské rady a odvolává
je z funkce. Stanovuje počet členů rady a zřizuje městskou policii. Zastupitelstvo
je také oprávněno udělovat čestné občanství města a ceny města Humpolce. Zasedání
zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Bendl Petr , Humpolec ODS
Bernard Stanislav ing. , Humpolec US-DEU
Bílek Karel, Humpolec KSČM
Brukner Vlastimil ing. , Humpolec KDU-ČSL
Brzoň Roman Mgr. , Humpolec SNK
Ciznerová Jaroslava ing. , Humpolec KDU-ČSL
Daněk Antonín, Humpolec ČSSD
Horák Petr , Humpolec ČSSD
Hrdlička Jindřich, Humpolec KSČM
Janeček Václav MUDr. , Humpolec SNK
Koten Jan, Humpolec ODS
Kučera Jiří Mgr., Humpolec ODS
Křišťan Tomáš ing. , Humpolec KDU-ČSL
Maryška Jiří, Humpolec ODS
Namyslo Květoslav ing. , Humpolec ČSSD
Řehořka Jiří MUDr. ,Humpolec SNK
Štěpán Václav ing. 4, Humpolec KSČM
Štěrbová Alena Mgr. , Humpolec US-DEU
Vondrák Jan, Humpolec KSČM
Vystrčil Miloslav Mgr. , Humpolec KSČM
Žaloudek Stanislav, Humpolec ODS

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nikdo není dokonalý (v Humpolci =)

Út Lis 19 , 2002
Přijďte se podívat ve čtvrtek 21.11.2002 od 18:00 do kina na Havlíčkově náměstí v Humpolci. Čtěte dále:   Zálesí, březen 2023

You May Like

Témata