Usnesení ze 7. schůze Rady města Humpolec ze dne 23. 4. 2003

Minulý pátek se opět konalo zasedání zastupitelstva a městské rady. Jaké jsou jeho výsledky?

156.


Rada města


a)      schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Pojištění majetku města“


b)      stanovuje jako nejvhodnější nabídku Pojišťovny České spořitelny a.s. Pardubice, nám. Republiky 115, za celkovou cenu pojištění 574 166,– Kč


c)      ukládá uzavřít s Pojišťovnou České spořitelny a.s. Pardubice, nám. Republiky 115 pojistnou smlouvu dle předložené nabídky


d)      ukládá splnit veškeré další podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta
                       Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: uzavření pojistné smlouvy od 1. 5. 2003Mgr. Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 23. 4. 2003

Pá Kvě 2 , 2003
Minulý pátek se opět konalo zasedání zastupitelstva a městské rady. Jaké jsou jeho výsledky?

You May Like

Témata