Opravy hradu Orlíka v roce 2001.

ohlédnutí za stavební sezónou

V letošním roce proběhly stavební opravy v místech nejvíce narušeného zdiva,
hrozícího destrukcemi. Na základě výběrového řízení stavební práce prováděla
firma Tomáš Bělohlav – RANEP z Pardubic (firma opravuje i jiné památky – např.
hrad Lipnici, tvrz v Proseči, atp.)

V měsíci červenec a srpen tak byly provedeny opravy jižní části renesančního
paláce (vpravo od vstupu do hradu). Zde došlo v loňském roce k destrukci části
zdiva bývalého klenutého vstupu do sklepení, a části obvodového zdiva. Přípravou
před vlastním zajišťováním bylo odhalení rozrušeného zdiva archeologickým výzkumem.
Výzkum proběhl za účasti studentů místního gymnázia ve dnech 25.-29.června.
Za jejich příkladnou pomoc děkujeme. Byly odhaleny zanikající detaily oken a
dveřních vstupů do sklepení paláce o jejichž existenci jsme věděli pouze z drobných
zpráv z vykopávkových denníků z roku 1941. Byly tak získány cenné informace
o původní stavební podobě této části hradu. vykopané a rozrušené zdivo bylo
dále opraveno, zaklenut byl i sesutý sklep (původní vstup do sklepení).
Při odkrývání sutin byl v prostoru sklepa nalezen odtokový kanál, který odváděl
srážkové vody z paláce a nádvoří na západní stranu vně areálu. Tato úprava,
jímž byla zajištěna západní zeď renesančního paláce dle dochovaných písemných
zpráv pochází z roku 1935. Práce byly tehdy provedeny správou velkostatku Herálec.

Dále probíhaly v měsíci září a říjen opravy horního hradu. Zajišťováno bylo
zdivo sklepení za druhou hradní bránou a úsek zdiva s objektem při staré bráně
v podvěží. Prostor nad sklepní místností byl izolován a pokryt kamennou dlažbou.
Práce zde si však vyžádají dalšího pečlivého úsilí v nadcházející sezóně, kdy
dojde k archeologickému výzkumu zděných konstrukcích navazujících na opravenou
schodišťovou šíji, a jejich následnému stavebnímu zajištění tak. práce proběhnou
před započetím návštěvnické sezóny 2002.
Vlastní stavební opravy v tomto roce byly financovány Městem Humpolec, které
na ně vyčlenilo celkem částku 505. tis. Kč. Na opravy byla ze státních prostředků
také získána dotace ve výši 100.tis.Kč.
Městu Humpolec patří velký dík za to, že si budou moci návštěvníci hradu prohlédnout
další části hradní stavby bez nebezpečí úrazu, nám všem pak, že bude další část
hradu zachována před jistou zkázou. Vždyť výtěžek z vlastního provozu stačí
pokrýt pouze drobné opravy a úpravy areálu za přispění dobrovolníků.

Návštěvnický provoz

Správu hradu tak jako v předchozích letech prováděla společnost Castrum o.p.s.
s řadou dobrovolníků a studentů. Byla prováděna základní údržba areálu a pořádány
různé kulturní akce pro veřejnost i pro studenty. Hrad byl otevřen v období
červen – září, přičemž díky spolupráci s Úřadem práce Pelhřimov bylo možno rozšířit
návštěvnické hodiny v září na celý týden.
V roce 2001 tak branou hradu při klasickém návštěvnickém provozu prošlo cca
3.611 osob, dalších cca 1.469 lidí se účastnilo kulturních akcí pořádaných správou
hradu (středověké slavnosti, country večery, promítání diapozitivů). Přes 400
osob shlédlo podvečerní divadelní představení ("Bůh či ďábel") pořádaném
Měkis Humpolec.
Ve spolupráci s místním gymnáziem byly dále pořádány akce se studenty a dalšími
dobrovolníky – přednášková činnost, víkend experimentální archeologie, dobrovolná
pomoc při údržbě památek.
Poděkování patří Městu Humpolec za příspěvek správě hradu na nákup chemických
WC, instalovaných na hradě od července t.r.

Bližší informace o dění na hradě si zájemci mohou opatřit na adrese správy
hradu, nebo přečíst na presentaci hradu ve výloze bývalé Květinky na Horním
náměstí vedle Děkanského úřadu, případně na internetu na adrese: http://www.humpolak.cz

Správa hradu také vydala publikaci Orlík nad Humpolcem. Je zde podána historie
a současnost hradu, doplněná množstvím obrázků a historických fotografií a řadou
pověstí. Publikace je v dostání na Městském informačním středisku v Humpolci
, bude též k dostání na jednotlivých novinových stáncích ve městě.

Autor: Castrum o.p.s. – F. Kocman

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Bude tvrz v Proseči u Humpolce zachována?

Po Pro 17 , 2001
novinky od Castrum o.p.s.

You May Like

Témata