Písemný záznam o listopadových a prosincových dnech 1989 v Humpolci

21

Pro čtenáře Humpoláka přináším přepis unikátní písemné zprávy o událostech, které se udály v Humpolci po bouřlivém 17.listopadu 1989. Zprávu o průběhu „Sametové revoluce“ v Humpolci zpracovali v roce 1989-1990(?) pánové T.Gleizner, V.Kubíček, M.Chytil a K.Hranáč.
Pokud to nebude někoho z vás zajímat nebo máte pro převratné historické období jen slova opovržení, zprávu nečtěte. I když už T.G.Masaryk řekl: „Nezájem a duchovní lhostejnost je horší než nevědomost.“

 


Shromáždění humpoleckých občanů na Horním náměstí v den generální stávky 27.11.1989


 


Sametová revoluce v Humpolci
V převratných listopadových a prosincových dnech nebyl čas na vedení přesných záznamů. Autoři se proto omlouvají za eventuelní nedopatření ve sledu událostí, či chybu v citaci některého jména.


 


Stalo se to 17.listopadu na Národní třídě. Brutální zákrok pořádkových sil uvolnil kámen, který strhl lavinu. Tato lavina vešla do dějin Československa a Evropy pod názvem „Sametová revoluce“. Chtěli bychom vám trochu přiblížit její průběh v našem městě. Již od pondělka 20.listopadu se o pátečních událostech hojně diskutovalo. Lidé se dozvídali o podrobnostech ze zahraničních rozhlasových stanic a rakouské televize. Bylo jasné, že to, na co jsme dlouho čekali, přišlo. Zároveň však každého napadla otázka: Co teď?


 


Na Tyršově náměstí se ve středu 22.listopadu v 19 hodin shromáždilo asi 60 občanů. K davu promluvil Jaroslav Vošický, laborant NsP, který zvláště mladší generaci připomenul, že na tomto místě stávala socha prezidenta „Osvoboditele“ – Tomáše Garrigua Masaryka. (Pozn. redakce: Od Jar.Vošického, který se významnou měrou zasadil o nalezení a instalování prezidentovy sochy v březnu  r.1990, jsem získala různou dokumentaci a historické fotografie z doby znovupostavení pomníku – připravuji na toto téma článek.)


Shromáždění občané zde zapálili svíčky a pokojně se rozešli. Ve čtvrtek 23.listopadu opět v 19 hodin se shromáždění rozrostlo již na 400 – 500 občanů. K davu promluvili očití svědkové pražských masových demonstrací a studenti vysokých škol Monika Horáková, Vladka Podhorská, Martin Hendrych, Bohdan Žáček, Zdeněk Koudelka a Ing.Vojmír Kubíček, projektant ČKD Polovodiče. Ti také rozšířili v davu tiskoviny, výzvy, provolání a fotografie z pražských událostí.


 


V pátek 24.listopadu se občané probudili do skutečného revolučního rána. Centrem sametové revoluce u nás se stalo ČKD Polovodiče. Tiskárny počítačů pracovaly celý den naplno. Mohla tak být rozmnožena provolání studentů, výzva kardinála Tomáška, provolání Občanského fóra atd. V okně budovy se opět objevilo stanovisko 1607 dělníků a techniků tohoto závodu, jehož vyvěšení předchozího dne  vyvolalo konflikt s jedním bývalým čelným funkcionářem národního výboru.


Oficiální sdělovací prostředky byly ještě pod vlivem cenzury (rozhlas a televize) a noviny, které informovaly objektivně a pravdivě, byly nedostatkové. Došlo i k zadržování novin. Jediným způsobem, jak informovat, bylo vylepovat letáky a výzvy. Hlavními zdroji zpráv byla velká města a vysoké školy. Městem projíždělo mnoho kolportérů. Některé zprávy a informace přišly do Humpolce různými cestami. Město bylo polepeno letáky a výzvami. Studenti obcházeli místní školy a závody, kde byli přijímáni nebo spíše nepřijímáni vedením. Večer se sešlo u sokolovny kolem tisíce lidí. Kromě těch, kteří promluvili k davu předešlého dne, vyzval shromážděné pracovník ČSAD Tomáš Gleizner, aby se připojili k manifestační generální stávce 27.listopadu. Také zde promluvil pražský host, zpěvák a člen skupiny OK Band Vladimír Kočandrle. Během projevů řečníků vykřikl kdosi, že rozhlas vysílal zprávu o odstoupení Miloše Jakeše z funkce generálního tajemník ÚV KSČ. Radost lidí byla veliká.


 


25.listopadu byla sobota, ale v ČKD Polovodiče bylo živo. Byla jmenována stálá služba u telefonu a televize, protože Čsl televize po pátečních sondách začala informovat pravdivě. V 10 hodin bylo založeno místní Občanské fórum. Prvními signatáři na podpisovém archu byli Jiří Urban, Martin Němec, Petr Pech, Ing.Vojmír Kubíček, Josef Moravec, Michal Janeček, Martin Průša, Ing.Václav Turek a Ing.Václav Havel. V následujících dnech k nim přibylo dalších 1400 podpisů. Do budovy přicházeli občané s podpisovými archy z podniků, kde se vesměs připojovali k požadavkům studentů a Občanského fóra. Mezi lidmi se šířil nesouhlas s kosmetickou úpravou předsednictva ÚV KSČ, zvláště pak je znepokojovala přítomnost Miroslava Štěpána v tomto orgánu.

Čtěte dále:   Participace na školách v Humpolci

Na večer byla svolána demonstrace na Horním náměstí. Úvod patřil reprodukované písni Marty Kubišové Modlitba. Promluvilo mnoho řečníků s proslovy, jejichž společným tématem byl nesouhlas se sestavením nového ÚV KSČ, výzva ke generální stávce, podpora požadavků studentstva atd. Této demonstrace se zúčastnilo asi 2000 lidí.


 


V neděli 26.listopadu se činnost OF zaměřila na přípravu generální stávky 27.listopadu. Množily se poplašné i dobré zprávy z podniků. Nedělní demonstrace byla svolána již na 15 hodin opět na Horní náměstí. Kromě řečníků z Humpolce promluvili i milí hosté z Prahy, herci Národního divadla Simona Postlerová a Alexej Pyško. Po demonstraci došlo k prvnímu jednání mezi představiteli OF, MěstNV, MV KSČ a MěV NF. Zúčastnili se jej předseda MěstNV Jan Vondrák, předseda MěV NF prom.práv. Miloslav Vystrčil, předseda  MV KSČ Jaroslav Palán, za Občanské fórum pak Ing.Karel Hranáč, Ing.Vojmír Kubíček, Jaroslav Vošický a Jaromír Špalek.


 


Pondělí 27.listopadu. V celé republice proběhla dvouhodinová manifestační stávka na podporu požadavku studentů a Občanského fóra. Nejinak tomu bylo i v Humpolci. V poledne se na Horním náměstí shromáždilo čtyři až pět tisíc občanů. Po celé dvě hodiny se střídali řečníci se svými projevy. Namátkou jmenujeme Tomáše Gleiznera z ČSAD, Jana Fialu z ČML, Miroslava Krejčího ze SUKNA, Věru Moravcovou za ČSL. Zazněly zde i kritické výroky na adresu Václava Malého za jeho vystoupení v Praze na Letné.


Jaroslav Vošický informoval přítomné o pátrání po soše T.G.Masaryka. Shromáždění bylo zakončeno státní hymnou, kterou zazpívali ti, kteří to všechno začali – studenti vysokých škol. K nim se přidali všichni ostatní.Jaroslav Vošický a Ing.Vojmír Kubíček


 


Ve středu 29.listopadu proběhla první schůze mluvčích OF ze závodů, provozoven a škol. Potom se uskutečnilo další jednání představitelů OF s představiteli MěstNV, MV KSČ a MěV NF.


 


Ve čtvrtek 30.listopadu se na Horním náměstí sešlo asi 200 osob. Řečníci promluvili bez mikrofonů a seznámili přítomné s nejaktuálnějšími informacemi. Vystoupili opět vysokoškolští studenti.


 


V sobotu 2.prosince večer byl ve městě zaznamenán pohyb vojenských vozidel. Nejprve přijela do objektu SUKNA v Kamarytově ulici, po hodině se přemístila do objektu AGROZETU. Představitelé OF se ve vrátnici dožadovali vysvětlení. Po chvíli vyšel velitel místních lidových milicí a oznámil, že jejich zbraně jsou předávány do armádních skladů.


V těchto dnech očekávali občané sestavení nové vlády, ale – jak zpívá Ivo Jahelka – „skutečnost byla jak rána do palice“.


 


V úterý 5.prosince proběhla na Horním náměstí opět demonstrace, tentokrát proti složení nové vlády. Hovořilo se i o nové stávce, která byla vyhlášena na 11.prosince.


 


V okně Hrdličkova muzea byla 7. a 8. prosince promítána videokazeta se záznamem zákroku pořádkových jednotek proti studentům 17.listopadu a proti demonstrantům v lednu 1989 na „Palachově týdnu“.


 


V pondělí 11.prosince se v poledne místo stávky rozezněly sirény a zvony na znamení podpory nové vlády – Vlády národního porozumění. Odpolední demonstrace proběhla ve veselém duchu. Zazněly tu i úvahy o novém prezidentovi, neboť Dr.Gustáv Husák předtím abdikoval. Ing. Karel hranáč vyzval k podpoře kandidatury dramatika Václava Havla.


V následujících dnech bylo sebráno a v budově ČKD odevzdáno kolem 2500 podpisů na podporu jeho kandidatury. Na jeho uvedení do funkce jsme si však museli ještě 18 dní až do 29.prosince počkat.


 


Osmnáct dní však nebylo tak dlouhých jako předchozích 40 let…


 

myska

21 thoughts on “Písemný záznam o listopadových a prosincových dnech 1989 v Humpolci

 1. Vážím si všech čestných a slušných lidí, kteří vystupovali na veřejnosti a přispívali ke svržení komunistického režimu. Co mě ale uráží je to, že jsou opěvováni lidé, kteří byli s komunistickým režimem pevně spjatí a horlivě ho podporovali! Zajisté si každý pamětník vzpomene na „horlivost a zapálení pro věc socialismu“ některých „mluvčích“. Především pak těch jmenovaných z ČSAD! Pak se tedy nemůžeme divit tomu, že je dnes v ČR situace taková, jaká je. A pokud by,nedej Bůh, došlo k další změně režimu, co budou tito lidé hlásat pak? J.Dušek

  1. Chápu Vaše rozhořčení. Ano, i tací lidé jsou mezi námi. V polistopadovém dění se v Humpolci angažoval i člověk, o kterém se začalo proslýchat, že měl snad spolupracovat s STB (ve zprávě nebyl zmíněn) – nakonec se pod tlakem veřejnosti stáhl do ústraní.
   Je to stejné, jako když se na konci 2.sv.války někteří kolaboranti a udavači začali hlásit k odboji, a pak jako správní hrdinové popravovali německé zajatce ranou do týla, anebo se jinak vybíjeli na odsunovaných Němcích. Aby bylo vidět, jak jsou nesmiřitelní k fašistům.
   S tím ale bohužel nic nenaděláme a asi by nebylo dobré kvůli tomu odsoudit vše, co se tenkrát odehrálo.

  2. Ke svržení komunistického režimu přispíval především každý kdo řádně páchal hospodářskou trestnou činnost./ tedy skoro všichni/ Zlomit systém ekonomicky, je zásadní věcí.
   Bohužel to mnohým zůstalo do dnes a nyní kradou soukromý majetek konkrétních vlastníků.
   No a že jsou Češi národem práskačů to se ví od pradávna. Minimálně od 1. světový 🙂 A když dojde ke změně režimu resp. návratu k socialismu, tak jim stačí oprášit komančovskou rudou knížku a budou zase in. Jo a mnozí jí vlastně ani zaprášenou nemají.
   Já bych rád vzpomenul na skutečné hrdiny z roku 1968, kteří se tváří postavili po zuby ozbrojené rudé přesile a mnozí i položili své životy.
   To co bylo za dvacet let po tom, bylo proti tomu už jen divadýlko plný keců pro děcka. Nad komunismem, který zákonitě sám chcípnul věkem a vyčerpáním.

 2. Generální stávky jsem se nezúčastnil, zůstalo nás tehdy na směně pět lidí. Hrdě se hlásím k faktu, že jsem nestávkoval. S vyšetřením zákroku na Nár. třídě jsem souhlasil.Se zvolením Václava Havla ne.
  Ale jinak jsem rád, že zde menší souhrn informací autor zveřejnil.

  Položme si otázku, kolik lidí by přišlo tehdy stávkovat, kdyby tušili, že je budou čekat vyhazovy z práce a mnohdy i z bytu, že bude kourupce, soudy pomalé a pro člověka takřka nedosažitelné atd.

  Jinak mi dost chybělo, že současná ČT letos ke kulatému výročí nezveřejnila projev Václava Havla z 16.12. 1989 , kdy promluvil v televizi a rozhlase. Byl to poměrně zajímavý projev, ve kterém Havel lhal lidem buď vědomě nebo tajně. Dnes se zřejmě nehodí k oficiálním oslavám. Proto si V. havla vážit nikdy nemohu.

  A poslední poznámka. dřívější režim změn doznat musel. Bývalá KSČ se odtrhla od lidí a nestačila už době.

  1. Můžete prosím konkrétně jakých změn?? Že by ten komunismus s lidskou tváří??..komunismus nemohl „doznat změn“ ,musel jednou provždy padnout do žumpy dějin!..

   1. Kdo říká, že nebyla, ovšem co je možné dnes za bejkárny, tak o tom se za tzv.reálného socialismu ani nesnilo.
    Je třeba už jasně říkat i chyby dneška. 20let je kus života i období po převratu má svou historii..
    Jak dlouho se budeme strašit komunisty? dalších dvacet let?
    A nechoďme daleko. Víte jak vypadá základna KSČM v Humpolci? Tak těch staříků se fakt bojí leda blázen.

     1. Jó, teď už jenom žvaní. Ale strašit komunismem se v této republice bude stále, protože pak se obzvlášť dobře a v klidu krade. Až tu opravdu nebude co rozkrást, zase za to budou moct komunisti. Tak to má ten modrej pták sesumírovaný!

     2. Celkem Váš postoj nechápu. Socialismus stál za pendrek a pěkně děkuji, nechci ho zpátky ani přemalovaný na růžovo nebo na bílo s modrýma puntíkama. To ale přece neznamená, že s tím co předvedla u vesla ODS a nebo ČSSD souhlasím a líbí se mi to.
      Murlo

     3. Vono ve finále socan či komouš nebo fašoun to jsou stejný …. Modrej pták teda taky ne. No schválně ! Koho byjsi tam rád viděl ty ?

     4. Skoro mi tam v příspěvku výše chybí na konci „soudruhu“. Starého psa novým kouskům nenaučíš…

      frrrr

     5. Docela by mě zajímalo, čím se bude strašit, když nebudou komunisti.

     6. komunální volby jsou za rok a uvidíme jak a koho si zvolíme.Jen by měly být respektovány volební počty hlasů a systém poměrného zastoupení.

     7. Komanč vyleze třeba z hrobu jen aby se doplazil k volební urně. Na to by všichni demokraticky smýšlející lidé při volbách měli myslet. Volební morálka je to jediné z čeho si lze u komínů vzít příklad.
      Takže i když se v celku máte dobře, nedávejte svojí neúčastí komunistickým zvrhlíkům možnost postupného návratu.

     8. Vždyť je to ale celkem jedno, zda půjdů volit, či ne. Podívejte se do všech možných partají, jsou všude a vysoko!

     9. Ano, ještě jsou, ale je jich tam už daleko míň jak před 20 lety. A ty co tam jsou postupně vymřou nebo ztratí vliv. Hlavní je nedat těm novým šanci. Je to jako s infekcí. Proto je dobré k volbám jít.

     10. Příští rok jsou parlamentní i komunální.
      Uvidíme jak se bude vyvíjet účast, mladí volit nechodí a starší generace ví své.

     11. Nevím kde jste přišli na to, že příští rok jsou parlamentní i komunální volby ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

LTC Humpolec bilancuje sezonu 2009, Miroslav Chyba ve světovém finále v Dominiká

St Lis 25 , 2009
Se zhoršujícím se počasím, klesajícími teplotami a přibývajícím deštěm hodnotil tenisový oddíl LTC Humpolec právě proběhlou letní tenisovou sezonu a odstartoval tu zimní-halovou. Čtěte dále:   Participace na školách v Humpolci

You May Like

Témata