Pokračuje výkup čelistí selat divokých prasat

5

Čtvrtým rokem vykupuje Kraj Vysočina prostřednictvím okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty spodní čelisti selat prasete divokého

Stavy prasat divokých ve volné přírodě dlouhodobě vykazují vzrůstající tendenci. V souvislosti s tím, kromě rostoucích škod na zemědělských pozemcích a na nich rostoucích plodinách, stoupá i nebezpečí přenosu nákazy např. klasického moru prasat na umělé resp. domácí chovy prasat. Na tuto problematiku Kraj Vysočina za roky 2013 až 2015 uvolnil téměř jeden milion korun.
 
 
 

Z běžně dostupných informací není možné stanovit, v jaké věkové struktuře jsou v Kraji Vysočina prasata divoká lovena. Z tohoto důvodu Kraj Vysočina od roku 2013 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – Fakultou lesnickou a dřevařskou – Katedrou myslivosti a lesnické zoologie. Výzkumem spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého lze získat informace potřebné pro další management chovu prasete divokého. Vhodnou aplikací výsledků výzkumu a soustředěním lovu na cílové skupiny lze pak ovlivnit snížení početních stavů této zvěře. Druhotným efektem, ale neméně důležitým, je snížení stavu populace černé zvěře, což má pozitivní vliv na snižování škod způsobných prasaty divokými.

 

V roce 2016 Kraj Vysočina vykupuje od myslivců spodní čelisti selat ulovených od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016. Za spodní čelist uloveného selete do věku cca tří měsíců kraj vyplatí 500 korun a za spodní čelist selete do věku cca sedmi měsíců 350 korun. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 je k výplatě za dodané čelisti připraveno 450 tisíc korun, stejná částka bude rozhodnutím Rady Kraje Vysočina vyhrazena v příslušné kapitole krajského rozpočtu i pro příští rok.

 

Počty odevzdaných čelistí

  • Za období 20.6.2013 až 31.12.2013 – 845 ks čelistí ( z toho 757 ks selat a 88 ks bachyní – původní pravidla umožňovala zástřel bachyní).
  • Za období od 1.5.2014 do 31.10.2014 – 616 ks čelistí selat
  • Za období od 1.11.2014 do 31.10.2015 – 1463 ks čelistí selat

Údaje za rok 2016 budou k dispozici začátkem listopadu.

 

Od letošního roku se upravila doba lovu prasete divokého. Zemědělci tuto změnu vítají. Divoká zvěř jim ročně způsobí miliónové škody. V posledních letech neustále stoupá lov černé zvěře, podle údajů myslivecké statistiky bylo za rok 2015 v Kraji Vysočina uloveno více než 12 tisíc kusů prasat divokých.

  • Petr Koukal a Jaroslav Voráček, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina

Petr

5 thoughts on “Pokračuje výkup čelistí selat divokých prasat

  1. Když snižuji stav zvěře, tak musíte sáhnou i na bachyně to ví každý chovatel a ne jenom na selata. To mi připadá zase taková akce, aby se vlk nažral a koza zůstala celá a myslivcům se mohl plnit mrazák. Pro divoký prasata udělat obory jako to bylo za první republiky. Nebo ať platí myslivci škody.

  2. Bohužel většina myslivců má již mrazáky plné, takže nemají zájem. Problém beztak vyřešili po svém. Začali s vypouštěním daňků do přírody (např kališťsko)a problém s prasaty ustoupí do pozadí. Podle zpráv ze středních Čech ,jsou po nich škody na polích, sadech a zahradách, násobně větší než po prasatech. Cituji: „… až se to k vám dostane, na divočáky ještě budete vzpomínat.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

DRAKIÁDA VIII. ročník a Mistrovství Kaliště v hodu holinkou III. ročník

Čt Říj 6 , 2016
Neděle 09.10.2016 13:00

You May Like

Témata