Program 6. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Které se bude konat 24. září 2003 od 15.00 hodin v Klubu Městského kulturního a informačního střediska na Havlíčkově náměstí v Humpolci.


15,00 hod. 1. Zahájení zasedání


15,00 – 15,05 hod. 2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení


ověřovatelů a zapisovatele


15,05 – 15,15 hod. 3. Složení slibu člena zastupitelstva


(Walter Vogel – nový člen ZM)


15,15 – 15,30 hod. 4. Doplňovací volba člena Rady města Humpolec


(Mgr. Jiří Kučera-starosta města, Bc.Jiří Fiala-tajemník MěÚ)


15,15 – 15,20 hod. 5. Kontrola plnění usnesení ZM


(ing. T.Křišťan- místostarosta)


15,20 – 15,30 hod. 6. Zpráva o činnosti Rady města


(ing. T.Křišťan – místostarosta)


15,30 – 15,40 hod. 7. Rozpočtová opatření pro rok 2003


(Mgr.J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)


15,40 – 15,50 hod. 8. Výsledky hospodaření města Humpolec k 31.8.2003


(Mgr.J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO )


15,50 – 16,05 hod. 9. Výsledky výběrového řízení na zajištění pečovatelské


služby ve městě od 1.1.2004


(ing. T.Křišťan-stostarosta, ing. J.Fiala-vedoucí OZSV)


16,05 – 16,20 hod. 10. Informace o realizaci výstavby nízkoenergetického


bytového domu


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


16,20 – 16,30 hod. 11. Schválení architektonicko-urbanistické studie úprav


urnového háje v Humpolci


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


16,30 – 16,50 hod. 12. Záměry prodejů nemovitostí


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH


a) pozemky v průmyslové zóně v ul. Pražská – Steel


Center Europe, s.r.o.


b) díl „b“ sloučený do poz.p. KN č. 7/8 v k.ú. Petrovice


– pp. J. a M. Maršíkovi


c) poz.p. KN č. 2652/4 v k.ú. Humpolec – uživatelé domku


č.p. 975-976 v ul. Hálkova


d) poz.p. KN č. 913 v k.ú. Krasoňov – manž. Večerkovi


e) poz.p. KN č. 171/13 v k.ú. Rozkoš – manž. Šidlákovi


f) poz.p. st. KN č. 109/1, st. KN č. 35/2 a KN č. 24/19 v k.ú.


Petrovice – manž. Jančurovi


g) č.p. 588 v k. Okružní (Sauna) – p. M.Melenovský


h) bytový dům č.p. 860 v ul. Palackého


i) bytový dům č.p. 1323 v ul. Na Rybníčku


j) bytový dům č.p. 960 v ul. Nerudova


k) bytový dům č.p. 78 v ul. Masarykova


l) bytové domy č.p. 977, 978 v ul. Hálkova


m) bytový dům č.p. 1327 v ul. Lužická


n) bytový dům č.p. 1324 v ul. Na Rybníčku


o) poz.p. KN č. 224/9 a 224/5 v k.ú. Humpolec – manž. Trnkovi


16,50 – 17,00 hod. 13. Záměr směny nemovitosti


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


a) poz.p.PK č. 622 za PK č. 597 a KN č. 585/4 v k.ú. Hněvkovice –


p. Matějka


b) díl „e“ a „f“ sloučené dok KN č. 631 za díl „b“sloučený do KN


č. 390/2 a díl „d“ sloučený do KN č. 392/2 v k.ú. Petrovice


– pan Jar. a Jos. Zachovi


17,00 – 17,10 hod. 14. Oprava usnesení č. 59 z 3. zasedání ZM


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


. poz.p. PK č. 1578/1 v k.ú. Humpolec


17,20 – 17,35 hod. 15. Novelizace vyhlášky o prodeji bytových domů


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)


17,35 – 17,45 hod. 16. Zajištění výstavby domu s pečovatelskou službou


(ing.T.Křišťan-místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,45 – 18,00 hod. 17. Informace o změně organizační struktury úřadu


(Mgr. Roman Brzoň-místostarosta, Bc. Jiří Fiala-tajemník MěÚ)


18,00 – 18,10 hod. 18. SMS Infokanál – informace občanům


(Mgr. Roman Brzoň-místostarosta, Bc.Jiří Fiala- tajemník MěÚ)


18,10 – 18,25 hod. 19. Nasazení IT v rámci MěÚ


(Mgr. Roman Brzoň-místostarosta, ing. Josef Novák-informatik)


a) stav nasazení Grantového programu GIS I


b) stav nasazení IS VERA


c) nové webovské stránky města Humpolec


18,25 – 18,35 hod. 20. Prodej a bezúplatný převod nepotřebného majetku města


(Mgr. R.Brzoň-místostarosta, M.Rojková – vedoucí OVV)


18,35 – 18,45 hod. 21. Žádost o prominutí penále


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


– nájemní smlouvy na byt v č.p. 1313 v ul. Na Rybníčku


– p. S. Hanek


18,45 – 18,55 hod. 22. Volné návrhy


18,55 hod. 23. Závěr

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Desáté pivní slavnosti čeká lepší program

Út Zář 23 , 2003
Na milion a čtyři sta tisíc korun byly vyčísleny náklady na pivní slavnosti, konané v srpnu v Humpolci. Přesto nebyla akce prodělečná a výsledný, zhruba sedmdesátitisícový zisk by měl být použit na zkvalitnění dalšího, tedy už desátého ročníku.

You May Like

Témata