Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra na Havlíčkově náměstí je ve finále

16

Nový vzhled, nové prostory, nový název

M jako místo, I jako informace, K jako koncerty, A jako akce, D jako divadlo a O jako ostatní. A vedle toho inspirace výsledným vzhledem zrekonstruované budovy na Havlíčkově náměstí, kterou si zřejmě většina vybaví pod názvem „klub kina“ a později pod pracovním názvem „polyfunkční komunitní centrum“. Nově tedy Mikádo. Jak se zázemí pro různé zájmové spolky, přednášky, komunitní koncerty, divadla a další kulturně-společenské aktivity i pro sociální služby bude říkat, vzešlo z veřejnosti otevřené soutěže, kterou město Humpolec vyhlásilo během září letošního roku. Název měl být původně odtajněn při slavnostním otevření zrekonstruovaného objektu, na které si ale Humpolečtí musí vzhledem ke známým okolnostem ještě chvíli počkat.

K soutěži o název

Do soutěže Pojmenujme polyfunkční komunitní centrum poslalo svůj nápad celkem dvacet autorů. „Když jsme na poradě otevřeli téma, jak nové centrum pojmenovat, řekli jsme si, že by bylo fajn, aby nám své představy sdělili zástupci humpoleckých spolků, kteří v budově budou působit. A nakonec jsme usoudili, že by bylo velmi zajímavé otevřít tuto možnost všem zájemcům z řad humpolecké veřejnosti. Zapojit se mohl kdokoliv, v tomto ohledu bylo jedinou podmínkou to, že se mohou účastnit pouze obyvatelé města a jeho místních částí. Každý pak směl poslat jeden návrh,“ přiblížil zrod iniciativy starosta města Karel Kratochvíl.

 

Ohlas na soutěž byl velmi pozitivní a nápady, které dorazily, byly z různých stran i různě motivované. Dorazila zkratková slova zohledňující využití budovy, další se nechali inspirovat jejím vzhledem, jiní vzpomněli na historii a název lokality, které se říkávalo Na Kocourku, objevily se i návrhy se jmény slavných rodáků nebo veřejně známých symbolů města. Porota nebyla předem seznámena s tím, kdo který návrh zaslal – k dispozici dostala vždy návrh názvu a argument pro jeho vybrání, který zaslali sami soutěžící. Do hodnocení město zapojilo také členy Komise školství, kultury a sportu Rady města Humpolce. Porota zasedla ve složení: za město jakožto vlastníka objektu starosta Karel Kratochvíl a tajemník městského úřadu Mgr. Jiří Fiala, za Městské kulturní a informační středisko v Humpolci jakožto správce objektu ředitelka Marcela Kubíčková a za Komisi školství, kultury a sportu její předsedkyně PhDr. Ilona Kostřicová.

 

Návrh názvu centra Mikádo do soutěže zaslala Mgr. Alena Kukrechtová, humpolecká místostarostka. „V první řadě mě inspiroval vzhled fasády budovy, který bude velmi připomínat známou společenskou hru s tyčkami mikádo. Ke každému písmenu toho slova jsem pak přiřadila hesla aktivit, pro které bude centrum sloužit. Mikádo evokuje pestrost činností, jako společenská hra je i symbolem komunity a hravosti, což mě také přimělo se soutěže účastnit, protože to vše k budoucímu fungování centra ladí,“ uvedla autorka vítězného návrhu.

 

Porota při svém hodnocení ocenila právě hravost se slovem a symboliku. Důraz kladla také na praktické používání nového názvu, kdy mělo jít o jednoduché a dobře skloňovatelné slovo bez nabízení se k nechtěnému komolení nebo k nechtěným konotacím v běžné řeči. „Zaujaly nás i některé další zaslané návrhy a není vyloučeno, že jejich autory v budoucnu oslovíme a společně se pokusíme vymyslet, zda a případně jak a kde, třeba i v rámci centra, jejich nápad využít,“ dodal starosta.

Čtěte dále:   Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

K rekonstrukci a zahájení provozu

V roce 1982 skončila stavba budovy kina na Havlíčkově náměstí a zároveň začala druhá etapa záměru – stavba kluboven pro činnost humpoleckých zájmových spolků. A stejně jako v případě kina, se také realizace „klubu“ odehrávala v takzvané akci Z. Jeho slavnostní otevření připadlo na 7. listopad 1984.

 

Budova nyní prochází finální fází rekonstrukce, díky které dostává dobrou technickou kondici. K tomu se připočítávají ještě požadavky moderní doby na zázemí pro kulturní a společenské aktivity i jejich návštěvníky a také estetické hledisko, kdy objekt zapadá do veřejného prostranství, které v minulých letech procházelo obnovami. Autorem studie obnovy objektu je Ing. arch. Martin Franěk z jihlavského Atelieru Penta, projekt zpracoval Ing. Miloslav Beran, stavbu provádí firma ACG-Real. „Centrum se po rekonstrukci mělo otevřít letos v listopadu, bohužel epidemie už tak náročný záměr ještě více zkomplikovala, ať už z hlediska výpadku personálu zhotovitelské firmy, nebo z hlediska výpadku dodávek od jejích subdodavatelů. Vedle toho by se ale plánovaný kulturní program ani nemohl, opět vzhledem k epidemiologické situaci, uskutečnit. Nicméně rýsující se výsledek hodnotím kladně, prostory jsou povedené a my se těšíme, až je budeme moci osobně představit široké veřejnosti. K tomu ale budeme stejně potřebovat příznivý epidemiologický vývoj,“ zmínil humpolecký místostarosta Ing. Vlastimil Brukner. Rekonstrukce vyšla dohromady na necelých 38,5 milionů korun, z toho téměř sedm milionů pokryje dotace.

 

Samotný chod centra bude spravovat Městské kulturní a informační středisko v Humpolci (MěKIS). Jak už bylo zmíněno, své prostory tu znovu naleznou humpolecké spolky a nově také sociální služby, které zde budou poskytovat především poradenství zájemcům z řad veřejnosti. Součástí je také koncertní a společenský sál pro pořádání komornějších událostí i klub, kde se mohou konat třeba besedy, přednášky a podobně. „Zájemci se mohou těšit například na kurzy anglického jazyka pro nejmenší, jednou měsíčně nabídneme tančírnu pro veřejnost a ještě další kurz společenských a historických tanců pro dospělé, vyzkoušíme dětský bazárek, domlouváme spolupráci s EDUpointem, který bude chystat témata týkající se vzdělávání, domluvili jsme se na uspořádání velice zajímavé výstavy Lidé od vedle, chceme organizovat pravidelné měsíční koncerty, otevřeme speciální Mimikino, kam budou moci maminky i s kočárky a malými dětmi a spolupracovat budeme se školami a dalšími zájemci,“ nastínila plány ředitelka MěKISu Marcela Kubíčková. Samozřejmostí jsou již zmíněné schůzky zájmových spolků i prostor pro zkoušky hudebních i divadelních uskupení, ale také možnost konání komerčních akcí.

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková; www.mesto-humpolec.cz

Petr

16 thoughts on “Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra na Havlíčkově náměstí je ve finále

    1. Mikado je naprosto nudný a hlavně neoriginální a o Humpolci nic neříkající název, který je navíc z dílny místostarostky. Tak že “pajcnuté” je tady v tom zapadákově i výběrko na název nového polyfunkčního centra. Co dodat…velice smutné zjištěni, ale bohužel žádná novinka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Silný vítr láme stromy, nejvíce na Havlíčkobrodsku a Žďársku

Po Pro 28 , 2020
28.12.2020, Několik silnic je uzavřených Čtěte dále:   Sdílíme informace Mateřské školy Humpolec

You May Like

Témata