Řidičské průkazy: bod sem, bod tam

V zemi automobilům zaslíbené – Itálii se neukázněným řidičům od prvního července letošního roku přitíží.V platnost totiž vejde předpis zavádějící bodový systém řidičských průkazů.

Systém, který v Evropě získává stále větší oblibu, možná začne umravňovat i naše motoristy.


Od systému, který už řadu let funguje v mnoha evropských státech, si italští zákonodárci slibují snížení počtu dopravních nehod a především pak zvýšení ukázněnosti řidičů.


Dle dostupných informací je systém, po více než ročních přípravách (zákon byl schválen 15. ledna 2002), připraven ke spuštění od 1.července 2003.


Italští zákonodárci se inspirovali francouzským modelem, kdy každý držitel řidičského průkazu obdrží 20 bodů, které mu budou v závislosti na závažnosti přestupku odečítány.


Poté co držitel řidičského oprávnění přijde o poslední bod bude se muset se svým řidičským průkazem na čas rozloučit.


Maximální počet naráz odebraných bodů bude 10 – například za překročení maximální rychlosti o více než 40 km/h.


Dva rozdílné systémy


V Evropě nalezneme dva základní systémy bodování neukázněnosti řidičů. Buď jsou řidiči trestné body načítány – Německo, Velká Británie, Maďarsko. Nebo jsou mu strhávány – Francie. Po dosažení mezní hranice řidič o svůj řidičský průkaz přijde.


Pro pamětníky:Československo 50. let bylo průkopníkem:


Obdobný systém byl v Československu již zaveden, a to vyhláškou č. 328/1951 Ú. l., o způsobilosti vozidel k provozu na veřejných silnicích, o způsobilosti k jejich řízení a o péči o rozvoj motorismu.


Podle § 82 této vyhlášky byla s řidičským průkazem spojena vložka s deseti útržky; bez této vložky byl řidičský průkaz neplatný. Jednotlivé útržky vložky postupně odňal okresní národní výbor nebo orgán národní bezpečnosti, dopustil-li se řidič vážného dopravního přestupku, tj. přestupku, jímž řidič projevil hrubou bezohlednost k bezpečnosti ostatních účastníků provozu. Útržek vložky odejmul okresní národní výbor též tehdy, když se řidič dopustil opětovně přestupků v provozu. S posledním útržkem byl řidiči odebrán i řidičský průkaz.


Tento systém platil do 30. června 1953.Bodové systémy řidičských průkazů v Evropě


FRANCIE


Ve Francii byl zaveden bodový systém řidičských průkazů dnem 1. prosince 1992.
Řidič obdrží při vystavení řidičského průkazu 12 bodů. Ty jsou mu odepisovány při spáchání trestného činu nebo závažného přestupku.Body


Přestupek


1


překročení dovolené rychlosti o 1 až 20 km/h, nepoužití bezpečnostního pásu


2

překročení dovolené rychlosti o 21 až 30 km/h

3

přejetí souvislé čáry, nebezpečné předjíždění, jízda po krajnici dálnice (aby se řidič dostal rychleji dopředu)

4

překročení dovolené rychlosti o 40 a více km/h, alkohol v krvi 0,7 a více g/litr, nedbání světelné signalizace, nedbání značky „Stůj, dej přednost v v jízdě!“

5

usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci, alkohol v krvi 0,8 a více g/litr


Po vyčerpání 12 bodů následuje odnětí řidičského průkazu. Řidič může požádat o vrácení řidičského průkazu po uplynutí 6 měsíců, musí však složit novou zkoušku a absolvovat na svoje náklady úspěšnou lékařskou a psychotechnickou zkoušku.


* Při opakovaném požití alkoholu, v důsledku čehož došlo k usmrcení osoby, je odnětí řidičského průkazu stanoveno na 10 roků.


* Pokud řidič jezdí 3 roky bez porušení předpisů, dostane novou sadu 12 bodů.


Jsou též stanoveny případy, kdy se odebírá řidičský průkaz, např. za
odmítnutí dát krev na zkoušku alkoholu
zrychlení jízdy, je-li řidič předjížděn
nezaplacení zákonného pojištění
svícení dálkovými světly, dává-li protijedoucí řidič znamení, že je oslněn


Byl-li řidičský průkaz odebrán pro alkohol nebo na dobu delší než 1 měsíc, podmínkou vrácení řidičského průkazu je též lékařská prohlídka.

Čtěte dále:   Vánoční jízda na SVČ


NĚMECKO


Bodový systém řidičských průkazů byl v Německu zaveden v roce 1974.


Předpokladem pro jeho zavedení byly:


*dopravní registr, do kterého se zaznamenávají trestné činy a závažné dopravní přestupky (registr byl zřízen ve Flensburgu v severním Německu),*katalog trestných činů a závažných přestupků; jednotlivá protiprávní jednání jsou ohodnocena příslušným počtem bodů.

Body


Přestupek


7


řízení pod vlivem alkoholu, neposkytnutí pomoci při dopravní nehodě


6

řízení vozidla, ačkoliv byl řidiči vysloven zákaz řízení

5

ostatní trestné činy v dopravě, které nejsou postiženy 7 nebo 6 body

4

překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci a více než 50 km/h mimo obec

3

nedání přednosti v jízdě, jízdu bez světel mimo obec ve dne za mlhy, sněžení nebo deště

2

jízda po krajnici dálnice (aby se řidič dostal rychleji kupředu)

1

všechny ostatní přestupky nepostižené více body


Postihy:


* po obdržení 9 bodů je řidiči zasláno písemné varování, řidič je upozorněn, že při dalších přestupcích bude přezkoušena jeho spolehlivost k řízení vozidla; podle výsledku může hrozit odnětí řidičského průkazu


* po obdržení 14 bodů následuje přezkoušení řidiče ze znalosti pravidel silničního provozu, popřípadě i přezkoušení z řízení vozidla; je-li výsledek neúspěšný, zkoušky se opakují. Jsou-li i ty neúspěšné, odejme se řidičský průkaz


* pokud během dvou let dojde k nashromáždění 18 bodů, následuje odnětí řidičského průkazu. Případně, jsou-li pro to zvláštní důvody, může být nařízeno zdravotně psychologické vyšetření


* dojde-li k nahromadění 18 bodů během delší doby než dvou let, následuje zdravotně psychologické vyšetření; při záporném výsledku se odejme řidičský průkaz


* pokud řidič po vrácení odňatého řidičského průkazu během dvou let obdrží 9 trestných bodů, následuje povinné zdravotně psychologické vyšetření


* pokud se řidič nepodrobí nařízenému zdravotně psychologickému vyšetření, je považován za nezpůsobilého k řízení a je mu odebrán řidičský průkaz


* současně jsou stanoveny lhůty (2, 3 nebo 10 let) podle druhu trestných činů nebo přestupků, zapsaných v registru, po jejichž uplynutí se zápis vymaže (je to obdoba zahlazení odsouzení, které zná trestní zákon)


* v některých spolkových zemích je řidiči umožněno, aby po dosažení 9 bodů se dobrovolně podrobil doškolování. Podle výsledku tohoto doškolování se mu vymažou 3 až 4 body.


Návrh bodového systému řidičských průkazů Autoklubu ČR:Autoklub ČR navrhuje, aby v rámci novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, byl zaveden bodový systém řidičských průkazů, který by evidoval trestné činy a závažné přestupky řidičů motorových vozidel.


Jde o represivní opatření, které současně působí jako účinná prevence, a to i vůči velmi rizikové skupině řidičů, které současný systém postihů nemotivuje k dodržování pravidel silničního provozu.


Při probíhající přípravě novely zákona o provozu na pozemních komunikacích se pro zavedení bodového systému řidičských průkazů pozitivně vyjadřuje většina zúčastněných subjektů, včetně Ministerstva dopravy, Policie ČR a dalších.


Zatím se uvažuje o zavedení obdobného modelu, který je uplatňován v Německu, tj. že by se trestné body načítaly. Po dosažení 12 trestných bodů by došlo k odnětí řidičského průkazu, zřejmě na jeden rok; před opětovným vydáním řidičského průkazu by se řidič musel podrobit přezkoušení z příslušných předpisů. O přidělení bodů by nerozhodovali policisté nebo strážníci, ale příslušné civilní úřady. Za každý „bezbodový“ rok by se řidiči odečítaly z konta trestných bodů 2 body; řidičům začínajícím, tj. s řidičským průkazem vydaným před méně než 2 lety, by se takto odečítal 1 bod.
Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

HISTORIE: Enigma potřetí: Úspěch polských kryptoanalytiků

St Dub 23 , 2003
Čtěte dále:   Šišky s mákem ochutnaly výhru a Ženy ukázaly svoji sílu!

You May Like

Témata