Rozvoj Humpolce a okolí je i ve vašich rukách

Dne 21.února 2006 se v klubu MěKIS konala již druhá veřejná schůzka občanského sdružení Společnost pro rozvoj Humpolecka. Snahou a hlavním cílem této skupiny, jejímž členem je kromě jiných samo Město Humpolec, je propagace regionu, pomoc místním organizacím při realizaci jejich aktivit, koordinování projektů v regionu a především pak získávání prostředků z veřejných zdrojů na tyto projekty pro období 2007 – 2013. Zatímco se členové sdružení těšili na setkání s humpoleckými občany a očekávali návrhy a podněty pro rozvoj jejich kraje, museli v závěru konstatovat, že účast a zájem humpoláků byly poměrně malé. Je to až nepochopitelné, že tam, kde se nabízí pomocná ruka a kde by občané mohli spolurozhodovat, co je pro ně prioritou, málokdo o to zřejmě stojí. Což je škoda.


Nicméně i tak už se objevily první náměty a záměry, jak pozvednout úroveň Humpolecka, a to v několika oblastech. Pro vaši představu a možná třeba i motivaci vám přinášíme stručný popis zvažovaných projektů. Jedná se o záměry, které byly zaslány poštou, vyplynuly z dosavadních veřejných setkání anebo byly předloženy v rámci projektu “Partnerství pro Vysočinu”.


Veřejná správa a samospráva


1) rekonstrukce místního rozhlasu
2) širokopásmový internet
3) multikanálový mikrovlný televizní vysílač
4) oprava protipožární nádrže
5) přístavba hasičské zbrojnice
6) modernizace vybavení dobrovolných hasičů v obcích


Podnikatelský sektor


1) využití bývalého pionýrského tábora v obci Mladé Bříště pro další účely
– více podnětů chybí! Co na to humpolečtí podnikatelé?!


Vzdělávání 1. vybavení zahrad mateřských škol
 2. podpora střediska volnočasových aktivit dětí a mládeže
 3. kompexní řešení potřeb vysokého školství v Humpolci, zaměřeného na jezdectví

Rozvoj cestovního ruchu 1. zajištění kvalitního propagačního materiálu o Humpolecku
 2. údržba a rekonstrukce Naučné stezky Březina
 3. vybudování muzea textilního průmyslu a soukenictví
 4. vybudování rozhledny při komunikaci mezi obcemi Kaliště a Holušice

Kultura 1. zlepšení interiéru loutkového divadla
 2. zpřístupnění věře Sv.Mikuláše
 3. podpora soutěže varhaníků
 4. rozšíření využití domu Gustava Mahlera v Kalištích
 5. podpora kulturně společenských aktivit na hradě Orlík
 6. podpora aktivit pěveckého sboru Čech a Lech
 7. oprava kulturních zařízení, obnova kulturního dědictví (Boží muka, křížky, kapličky apod.)
 8. udržení kulturních tradic (poutě, festivaly, otevírání studánek, …)

Životní prostředí


1) obnova a rozšíření veřejné zeleně, úpravy rybníků, péče o studánky, ochrana rostlin i živočichů
2) zajištění péče o poraněné živočichy
3) ekologická výchova pro širokou veřejnost
4)
využití obnovitelných zdrojů energie
5) vybudování nové skládky inertního odpadu
6) rekonstrukce vodovodní sítě, posílení vodovodu, budování ČOV


Sport + volný čas


1) výstavba nových území pro sport a rekreaci
2) rozvoj rybářství
3) vybudování startovací plochy pro modelářská letadla v Jiřicích
4) vybudování sjezdovky a nerezové bobové dráhy v Kalištích
5) vybudování přírodního koupaliště v Hojanovicích
6) vybudování dětského dopravního hřiště
7) výstavba jezdeckého areálu Dusilov
8) výstavba kvalitního siciálního zázemí tenisového areálu u rybníka Cihelna
9) výstavba komunikací pro pěší a cykloturistiku, oprava povrchu cyklotras
10) vybudování zimních běžeckých tras na celém území Humpolecka
11) rekonstrukce a modernizace sportovišť, podpora jednorázových akcí (dětské dny, hasičská cvičení, …)


Ostatní 1. záchytné odstavné parkoviště pro nákladní vozidla
 2. opravy místních komunikací a veřejných prostranství
 3. napojení na dálnici D1 – nové sjezdy a nájezdy u Jiřic
 4. obchvat Koberovic a Hojanovic
 5. instalace zpomalovacích retardérů v Kalištích
 6. výstavba bytů, přestavba nevyužitých objektů na byty
 7. rekonstrukce víceúčelových budov
 8. řešení využití bývalých kasáren v Senožatech
 9. navázání partnerství s jinými obcemi v ČR i v zahraničí

Veškeré další informace v tomto směru zjistíte na následujích kontaktech. Sem můžete směřovat i své případné návrhy, postřehy a inspirační myšlenky. Informace o dalších plánovaných setkáních Místní akční skupiny (MAS) naleznete na stránkách Městského kulturního střediska http://www.infohumpolec.cz/. Na této schůzce můžete pak krom jiného i vyjádřit svůj názor na jednotlivé záměry.


Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s., Senožaty 166, 394 56 Senožaty
Ing. Vít Skála, e-mail: skala@senozaty.cz, tel. 565 582 060
Mgr. Roman Brzoň, e-mail: roman.brzon@mesto-humpolec.cz, tel. 565 518 102
Zdeňka Augustová, e-mail: zdenka.augustova@město-humpolec.cz, tel. 565 518 129

Fotografie ze setkání MAS dne 21.února:


Na prvním snímku přítomní označují lístečky projekty, které považují za prioritní. Nejvíce hlasů obdrželo zřízení muzea textilního průmyslu a soukenictví.

Čtěte dále:   Odvalili balvan. Fotbalisté Humpolce se konečně dočkali a vyhlíží vyšší pozice

myska

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jak to pokračuje s humpoleckým stadiónem V.

Út Úno 28 , 2006
Trosky zimního stadiónu, který se zřítil 10. února, se brzy začnou odklízet. Místní tělovýchovná jednota už rozhodla, kdo by měl ruinu likvidovat. Čtěte dále:   Příběh z parkoviště

You May Like

Témata