Schůze Rady města

Usnesení z 10. schůze Rady města Humpolec ze dne 25. 6. 2003

211.


Rada města


a)      schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní služby Města Humpolec na rok 2003 v následujícím finančním členění:


– celkový objem příjmů                                                                 10 087,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                            568,0 tis. Kč


            ostatní příjmy                                                                      9 519,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                10 087,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                              5 581,0 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                     4 506,0 tis. Kč


 


b)      schvaluje plán odpisů na rok 2003 ve výši 680 000,– Kč.


Odpovědnost: MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSMH


 


 


212.


Rada města


schvaluje zrušení místní, obecně závazné vyhlášky Města Humpolec č. 1/2000/RM, kterou byl vydán     T r ž n í   ř á d


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: od 1. 7. 2003


 


213.


Rada města


a)      schvaluje spolupořadatelství Města Humpolec při akci „Prezentace historických motocyklů Indian“ v Humpolci, pořádanou dne 28. 6. 2003 organizátory srazu All Indian Weekend a Veterán klubu Úsobí


b)      schvaluje pronájem Horního náměstí v Humpolci pro akci „Prezentace historických motocyklů Indian“ konanou dne 28. 6. 2003 v Humpolci organizátorům srazu All Indian Weekend a Veterán klubu Úsobí


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


214.


Rada města


a)      schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 588 v ul. Okružní v Humpolci (objekt sauny).


b)      ukládá záměr prodeje zveřejnit po dobu 15-ti dnů na úřední desce a záměr prodeje předložit na nejbližší zasedání ZM


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zveřejnit do 30. 6. 2003


 


 


 


 


 


 


215.


Rada města


a)      schvaluje záměr výkupu pozemkových parcel PK č. 700/1 o výměře 9 035 m2, PK č. 701/1 o výměře 673 m2, PK č. 702 díl o výměře 1 825 m2, PK č. 703 díl 2 o výměře 292 m2, PK č. 704 díl 2 o výměře 806 m2, PK č. 706 o výměře 96 m2, PK č. 700/2 díl 2 o výměře 2353 m2, PK č. 701/2 o výměře 17 m2, PK č. 699 díl 1 o výměře 677 m2, PK č. 688 díl 1 o výměře 460 m2, KN č. 526/9 o výměře 289 m2, KN č. 526/10 o výměře 14 m2, KN č. 708/2 o výměře 678 m2, KN č. 684/2 o výměře 748 m2, KN č. 691/3 o výměře 701 m2, PK č. 688 díl 2 o výměře 103 m2, PK č. 689 o výměře 99 m2, PK č. 2491 díl 1 o výměře 4 m2, PK č. 699 díl 2 o výměře 257 m2, PK č. 700/2 díl 1 o výměře 1182 m2, PK č. 700/2 díl 3 o výměře 444 m2, PK č. 701/2 díl 1 o výměře 36 m2, PK č. 701/2 díl 3 o výměře 3 m2 a díl 4 o výměře 12 m2, PK č. 702 díl 1 o výměře 198 m2, PK č. 703 díl 1 o výměře 30 m2, PK č. 704 díl 1 o výměře 210 m2, PK č. 708 díl 1 o výměře 44 m2 vše v katastrálním území Humpolec

Čtěte dále:   Humpolecké trhy

b)      schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel PK č. 700/1 o výměře 9 035 m2, PK č. 701/1 o výměře 673 m2, PK č. 702 díl o výměře 1 825 m2, PK č. 703 díl 2 o výměře 292 m2, PK č. 704 díl 2 o výměře 806 m2, PK č. 706 o výměře 96 m2, PK č. 700/2 díl 2 o výměře 2353 m2, PK č. 701/2 o výměře 17 m2, PK č. 699 díl 1 o výměře 677 m2, PK č. 688 díl 1 o výměře 460 m2, KN č. 526/9 o výměře 289 m2, KN č. 526/10 o výměře 14 m2, KN č. 708/2 o výměře 678 m2, KN č. 684/2 o výměře 748 m2, KN č. 691/3 o výměře 701 m2, PK č. 688 díl 2 o výměře 103 m2, PK č. 689 o výměře 99 m2, PK č. 2491 díl 1 o výměře 4 m2, PK č. 699 díl 2 o výměře 257 m2, PK č. 700/2 díl 1 o výměře 1182 m2, PK č. 700/2 díl 3 o výměře 444 m2, PK č. 701/2 díl 1 o výměře 36 m2, PK č. 701/2 díl 3 o výměře 3 m2 a díl 4 o výměře 12 m2, PK č. 702 díl 1 o výměře 198 m2, PK č. 703 díl 1 o výměře 30 m2, PK č. 704 díl 1 o výměře 210 m2, PK č. 708 díl 1 o výměře 44 m2, PK č. 690 o výměře 7 m2, PK č. 691 o výměře 95 m2, PK č. 2491 díl 2 o výměře 75 m2, KN č. 2495/4 o výměře 219 m2 vše v katastrálním území Humpolec


c)      ukládá zveřejnit záměr výkupu a prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 9. 7. 2003


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                            Mgr. Jiří Kučera


                                                                                                   starosta


 


 


 


 


Ing. Tomáš Křišťan                                                             Mgr. Roman Brzoň


    místostarosta                                                                       místostarosta


 


 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zasedání Zastupitelstva města

Čt Čvc 17 , 2003
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 25. 6. 2003 Čtěte dále:   Humpolecké trhy

You May Like

Témata