Zasedání Zastupitelstva města

1

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 25. 6. 2003

z 5


 

89.

Zastupitelstvo města

 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ze
  4. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení
 2. ukládá sledovat doposud nesplněná usnesení

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan,
místostarosta

 

90.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města v Humpolci od 2. dubna 2003 do 14. května 2003. Vlastní zpráva
tvoří přílohu materiálu k zasedání
Zastupitelstva města v Humpolci dne 25. 6. 2003.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan,
místostarosta

 

91.

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová
opatření v roce 2003

 1. Vyjádřeno
  jmenovitě

Oddíl 23 – vodní hospodářství

        
povýšit výdaje na výstavbu dešťové kanalizace a

rekonstrukce vodovodu v ulici
Hálkova o 1 300,0
tis. Kč

        
zvýšit výdaje na projektovou dokumentaci kanalizace o 150,0
tis. Kč

        
odkup vodovodního řádu v ul. Zahradní za 80,0
tis. Kč

 

Oddíl 36 – bydlení, komunální
služby, územní rozvoj

povýšit výdaje na údržbu urnového háje o 45,0
tis. Kč

povýšit výdaje na provoz WC o 78,0
tis. Kč

povýšit výdaje na opravy WC o 52,0 tis. Kč

 

Oddíl 37 – ochrana životního
prostředí

povýšit výdaje na sběr odpadů o 45,0
tis. Kč

 

Oddíl 22 – doprava

povýšit opravy místních komunikací ve
městě o 1 150,0 tis. Kč

 

Oddíl 36 – bydlení, komunální služby,
územní rozvoj

zbudovat přípojku plynovodu v ul.
Humpolecký Dvůr za 230,0
tis. Kč

 

Oddíl 22 – doprava

povýšit opravy komunikace chodníku
v ul. Hálkova o 120,0
tis. Kč

projekty oprav komunikací v roce 2004
za 150,0 tis. Kč

 

Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová
činnost

terénní úpravy koupaliště Žabák za 160,0 tis. Kč

 

Oddíl 22 – doprava

chodník před domy čp. 78 a 79
v Masarykově ul. za 140,0
tis. Kč

povýšit opravy komunikací v místních
částech o 180,0
tis. Kč

Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová
činnost


úprava brodítek koupaliště Žabák za
25,0
tis. Kč

 

Oddíl 22 – doprava

oprava cesty ke skládce odpadu za 480,0
tis. Kč

Oddíl 63 – ostatní finanční operace

rezerva 751,0
tis. Kč

 

Oddíl 61 – správa

povýšit výdaje na půdní nástavbu čp. 301
o 208,0
tis. Kč

povýšit výdaje na opravy o 200,0
tis. Kč

povýšit rezervu oddílu 61 o 159,0
tis. Kč

přesun z položky oprav na položku
investic (mobilní plošina) 500,0
tis. Kč

 

Oddíl 31 – vzdělávání

povýšit příspěvek pro školské příspěvkové
organizace 542,3
tis. Kč

 

Oddíl 61 – správa

digitalizace Katastrální mapy města
Humpolec a jeho částí 50,0
tis. Kč

 

Oddíl 55 – požární ochrana

povýšení neinvestičních výdajů jednotky
PO 30,0
tis. Kč

 

Oddíl 10 – zemědělství a lesní
hospodářství

pořízení lesních hospodářských osnov 782,5
tis. Kč

 

Oddíl 35 – zdravotnictví

změna účtování příspěvku na LSPP dle
metodiky kraje 1 063,0
tis. Kč

 

Oddíl 31 – vzdělání

        
přesun příspěvku mateřské školy z investic do

neinvestičních
výdajů 45,0
tis. Kč

 

Oddíl 64 – finanční operace

úprava daně z příjmů právnických osob
za obec – snížení o 1 488,0
tis. Kč

 

 1. Vyjádřeno
  dle klasifikace rozpočtové skladby

zvýšení
rozpočtových výdajů (kapitálové)

Čtěte dále:   Michelinský kuchař rozpálil humpoleckou Stromovku

Oddpa 2321

pol. 6121 1 300,0
tis. Kč

Oddpa 2321
pol. 6126 150,0
tis. Kč

Oddpa 2310
pol. 6121 80,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 3632 pol. 5169 45,0
tis. Kč

Oddpa 3749 pol. 5169 78,0
tis. Kč

Oddpa 3749 pol. 5171 52,0
tis. Kč

Oddpa 3722 pol. 5169 45,0
tis. Kč

Oddpa 2212 pol. 5171 1 150,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (kapitálové)

Oddpa 3633 pol. 6121 230,0 tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 2212
pol. 5171 120,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (kapitálové)

Oddpa 2212

pol. 6126 150,0
tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 3419 pol. 5171 160,0
tis. Kč

Oddpa 2219 pol. 5171 140,0
tis. Kč

Oddpa 2212 pol. 5171 180,0
tis. Kč

Oddpa 3419 pol. 5171 25,0
tis. Kč

Oddpa 2212 pol. 5171 480,0
tis. Kč

Oddpa 6399 pol. 5901 751,0
tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů
(kapitálové)

Oddpa 6171 pol. 6121 208,0
tis. Kč

Oddpa 6171 pol. 6121 500,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 6171 pol. 5171 200,0
tis. Kč

Oddpa 6171 pol. 5901 159,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (kapitálové)

Oddpa 2321

pol. 6121 1 000,0
tis. Kč

Oddpa 2321
pol. 6122 255,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 3631
pol. 5171 495,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (kapitálové)

Oddpa 2212

pol. 6121 1 050,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 2219
pol. 5171 600,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (kapitálové)

Oddpa 2229
pol. 6126 150,0
tis. Kč

Oddpa 2229

pol. 6122 456,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 3631
pol. 5171 1 105,0
tis. Kč

Oddpa 3419
pol. 5169 25,0
tis. Kč

Oddpa 6171
pol. 5171 567,0
tis. Kč

Oddpa 6171
pol. 5171 500,0 tis. Kč

zvýšení
rozpočtových příjmů (dotace)

Oddpa pol. 4122 542,3
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 3111
pol. 5331 644,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 3113 pol. 5331 101,7
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových příjmů (dotace)

Oddpa pol. 4222 50,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (kapitálové)

Oddpa 6171 pol. 6111 50,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových příjmů (dotace)

Oddpa pol. 4122 30,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 5512 pol. 5139 30,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových příjmů (dotace)

Oddpa pol. 4216 782,5
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (kapitálové)

Oddpa 1036 pol. 6129 782,5
tis. Kč

snížení
rozpočtových příjmů

Oddpa pol. 8115 1 063,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových příjmů (nedaňové)


Oddpa 3513 pol. 2111 1 063,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 3111 pol. 5331 45,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 3111 pol. 6351 45,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových výdajů (běžné)

Oddpa 6399 pol. 5362 1 488,0
tis. Kč

snížení
rozpočtových příjmů (daňové)

Oddpa pol. 1122 1 516,0
tis. Kč

zvýšení
rozpočtových příjmů (nedaňové)

Oddpa 6171 pol. 2141 28,0
tis. Kč

 

Termín: 26. 6.
2003

Odpovědnost: Jiří
Kučera, starosta

Jaromíra Veselá, vedoucí
EO

 

92.

Zastupitelstvo
města bere na vědomí stav pohledávek Města Humpolec k 31. 5. 2003.

 

93.

Zastupitelstvo
města

a)     
schvaluje poskytnutí příspěvků na rok 2003 takto:

Žadatel účel požadavek
návrh komise

celk.náklady

 

Osadní
výbor Světlice III. Ročník volejbalu 5 000,– 2 000,–

9 000,–

 

Dům
dětí a mládeže den dětí 5 000,– 5 000,–

Axl

One thought on “Zasedání Zastupitelstva města

 1. Já nějak nerozumím tomuhle bodu:
  Oddíl 36 – bydlení, komunální služby, územní rozvoj
  – zbudovat přípojku plynovodu v ul. Humpolecký Dvůr za 230,0 tis. Kč

  !!!To by snad mělo být starostí dodavatele – tedy společnosti, která chce do této oblasti plyn prodávat, a těch, kdo chtějí plyn kupovat. Já si neuvědomuji, že by ve zmíněném místě stál objekt patřící městu. Nejsem si jist, jak v současnosti praxe při zavádění médií fungují, ale tohle se mi vážně nezdá. Prosím, jestli sem zabrousí někdo z lidí, kteří o tom rozhodují, nebo třeba nějaký odborník, jestli by mi nemohli problém vysvětlit. Já v tom opravdu trochu tápu.
  Díky.

  Zíťan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Žirovnice - kulturní léto 2003

Pá Čvc 18 , 2003
Plán akcí na léto Čtěte dále:   Michelinský kuchař rozpálil humpoleckou Stromovku

You May Like

Témata