Strategie určená na rozvoj Humpolecka

2

Ve středu 23.srpna se konalo slavnostní setkání Místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka. Na této schůzce byla představena nově vytvořená strategie rozvoje regionu.

Na závěrečné konferenci projektu “Vytvoření integrované rozvojové strategie území Humpolecka” zástupci MAS zhodnotili dosavadní činnost společnosti a přítomné seznámili se splněním úkolů, které si v počátku své činnosti společnost stanovila. Ve spolupráci se starosty obcí v regionu Humpolecka byl zjištěn podrobný stav v jednotlivých obcích v oblastech sportu, kultury, životního prostředí a ICT. Na schůzkách zaměřených na diskusi s občany byla místní MAS představena a rovněž tak základní koncept připravované strategie. Občané byli vyzváni k podávání vlastních konkrétních podnětů k zajištění rozvoje Humpolce a jeho okolí. Celkem tak bylo získáno 71 záměrů a z toho v nákladech na realizaci 115 mil.Kč. Na základě těchto diskusí s občany byly na závěrečném setkání vydefinované priority regionu.


Pořadí vybraných záměrů strategie v celkové hodnotě 17 mil.Kč : 1. Poutě (kulturní tradice)
 2. Cyklotrasy, cyklostezky
 3. MŠ – vybavení
 4. Závodiště Dusilov
 5. SVČ Humpolec
 6. Muzeum textilu Humpolec
 7. Věž kostela sv.Mikuláše
 8. Loutkové divadlo
 9. TV kanál a bezdrátová síť
 10. Studánky

Všechny tyto aktivity budou vycházet z právě dokončené strategie realizované v rámci programu LEADER+. Projekty, které nejsou v souladu s touto strategií, budou mít mnohem menší pravděpodobnost získání grantových prostředků.


MAS bude v následujících 12 měsících usilovat o získání prostředků z programu LEADER+ na realizaci konkrétních projektů na Humpolecku (cca 10-20 mil.Kč, které budou přerozděleny místním subjektům na jejich vlastní projekty). Dále bude usilováno o získání prostředků z dalších evropských programů na konkrétní projekty realizované přímo MAS (řádově v mil.Kč) – především se bude jednat o oblast vzdělávání. MAS současně nabídne i pomoc místním subjektům (obce, neziskové organizace, podnikatelé) při získávání prostředků na jejich vlastní individuální projekty.


Více informací o hlavních cílech a podstatě MAS naleznete na stránkách http://www.humpolecko.cz/.

Předseda sdružení Mgr.Roman Brzoň

Po diskuzi následovalo i občerstvení


 

myska

2 thoughts on “Strategie určená na rozvoj Humpolecka

 1. Jestli zbydou peníze na studánky, tak bych o jedné co bývala krásná a nyní je strašná ( protože jí nějakej pablb obezdil) věděl :o).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Archeologové objevili na Orlíku zajímavý nález

Pá Srp 25 , 2006
Při provádění elektrifikace horního hradu a hloubení okopu pro přívod vody z hlubinného vrtu k nově vybudovanému sociálnímu zařízení byly získány další důležité informace o historické podobě hradu.

You May Like

Témata