Urbanistická soutěž Obnova zástavby a parku Stromovka v Humpolci

1

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch a rehabilitace zástavby v lokalitě stávajícího parku Stromovka v Humpolci pro smíšenou obytnou funkci.

Město Humpolec vyhlásilo urbanistickou soutěž na řešení obnovy zástavby a parku Stromovka. Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch a rehabilitace zástavby v lokalitě stávajícího parku Stromovka v přímé návaznosti na historické centrum města. Území bylo v minulosti zastavěno, následně asanováno a přeměněno na park. Nyní se, v souvislosti se zpracováním nového územního plánu, znovu otevírá otázka revitalizace parku a obnovení zástavby městského charakteru. Účelem soutěže je získat široké spektrum názorů na urbanistické řešení zadaného území a následně zadat dopracování nejvhodnějšího návrhu do úrovně územní studie.  

V současné době je po projednání závěrů hodnotící komise radou města podán návrh do zastupitelstva města na 24.9.2014, kde by měli zastupitelé projednat výsledky soutěže navržené porotou a dále stanovit další postup pro dokončení vyhodnocení. Zastupitelstvo města může projednat zda předložené ideové návrhy posune do fázi dalšího zpracování, nebo zda vyplatí ceny autorům a věc dále nebude požadovat k dalšímu rozpracování. V případě, že bude dále jednat o podobě a využití území, bude jednat s autory oceněných návrhů a vybírat jednoho z autorů, se kterým naváže bližší spolupráci na vypracování územní studie. Na jejím základě by následně měly vznikat prováděcí dokumenty k realizaci obnovy parku i zástavby.

Přesné termíny a postup budou zveřejněny.

V současné době se Vám otvírá možnost seznámit se s podanými návrhy, způsobem a výsledky hodnocení navržené hodnotící komisí, a na tyto podklady reagovat.

OD 16.9. DO 26.9. BUDOU JEDNOTLIVÉ NÁVRHY VYSTAVENY 

VE VÝSTAVNÍM SÁLE MUZEA DR. A. HRDLIČKY NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

 více info a návrhy najdete zde:

http://www.mesto-humpolec.cz/urbanisticka-soutez-obnova-zastavby-a-parku-stromovka-v-humpolci/d-225679

Petr

One thought on “Urbanistická soutěž Obnova zástavby a parku Stromovka v Humpolci

  1. Věřím,že vyhraje ten nejlepší návrh a přál bych si aby veškerý dohled měl někdo jiný stejně jako firmy které se budou na realizaci podílet než jak tomu bylo při obnově sídliště Na Rybníčku.Miruna

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Ze Slovácka se muži vrátili bez bodového zisku

Po Zář 22 , 2014
K dalšímu utkání druhé ligy národní házené cestovali muži do Veselí nad Moravou, kde se dočkali v utkání bohatém na branky první svojí porážky v sezóně.

You May Like

Témata