Výroční zpráva o stavu bezpečnosti 2015

Humpolec – územní okrsek A

Výroční zpráva se zaměřuje na stav bezpečnosti města Humpolec a navazuje na předchozí výroční zprávy. Obsahuje přehled jednotlivých akcí uskutečněných na území města Humpolec, jakož i přehled evidovaných trestných činů a přestupků.

 

 
 

Výroční zpráva o stavu bezpečnosti

2015

 

Humpolec – územní okrsek A

 

Úvod

 

Tato výroční zpráva se zaměřuje na stav bezpečnosti města Humpolec a navazuje na předchozí výroční zprávy. Je zde přehled jednotlivých akcí uskutečněných na území města Humpolec, jakož i přehled evidovaných trestných činů a přestupků.

 

Kamerový systém

 

V roce 2015 došlo k rozšíření kamerového systému, a to o kamery umístěné na ul. Okružní v Humpolci v místě kruhového objezdu, který je mj. vyústěn ve směru na obec Pelhřimov. Kamerový systém napomáhá nejen k vyhledávání trestné činnosti, ale slouží i jako důkazní materiál jak pro OOP Humpolec, tak pro ostatní složky Policie ČR, orgány činné v trestním řízení a správní orgány při dokazování protiprávního jednání.

 

Preventivní akce

 

Zde nejvíce bylo spolupracováno s příspěvkovými organizacemi, zejména se Základní školou Humpolec, Hálkova 591 a Základní školou Humpolec, Hradská 894.

Akce předcházení a vyhledávání trestné činnosti byly prováděny policisty OOP Humpolec, policisty SKPV Pelhřimov a policisty Dopravního inspektorátu Pelhřimov.

Dále prováděna prevence spočívající v kontrolách rekreačních objektů v rámci služebního obvodu OOP Humpolec, prevence u obchodních středisek ve vztahu ke kapesním krádežím a krádežím věcí z motorových vozidel.

 

Zde je výčet některých akcí uskutečněných na územní města Humpolec:

Bezpečně do školy – tato akce spočívala ve výkonu služby policisty v blízkosti škol a v dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, zejména se zaměřením bezpečnost chodců na přechodech. Akce daného typu byla ve větším rozsahu uskutečněna dne 19.1.2015, současně za účasti zástupců Města Humpolec a organizace BESIP.

 

Prezentace

·           ve dnech 2.3.2015, 20.3.2015 a 23.11.2015 prezentace a návštěva žáků ZŠ Hradská v Humpolci.

 

Dopravně bezpečnostní akce – policisté OOP Humpolec se zúčastnili celorepublikových a regionálních dopravně bezpečnostních akcí, v několika případech ve spolupráci  s Dopravním inspektorátem Pelhřimov, které byly převážně zaměřené na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči vozidel před a během jízdy, dodržování nejvyšší stanovené rychlosti, dále na pátrání po osobách a věcech.

 

Akce „TOXI“ – akce zaměřena mimo jiné na podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let. Při této akci byli nasazeni policisté jak z OOP Humpolec, tak policisté z OOP Pehřimov, Dopravního inspektorátu Pelhřimov a Oddělení cizinecké policie KŘP kraje Vysočina v Jihlavě. V roce 2015 proběhly dané akce v měsících květnu a prosinci, přičemž ve druhém případě se akce zúčastnili rovněž příslušníci celního úřadu a hasičského záchranného sboru. Během uvedených akcí nebyly zjištěny osoby mladší 18-ti let, které by byly pod vlivem alkoholu.

Přestupky

Z přestupků vedených na OOP ČR Humpolec v roce 2015, páchaných na území města Humpolec je evidováno nejvíce přestupků proti BESIP, následují přestupky proti občanskému soužití a veřejnému pořádku, poté přestupky proti majetku, přičemž poměr páchaných přestupků platí současně pro celý služební obvod citované součásti Policie ČR .

Dále bylo evidováno 21 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních, kdy se jednalo o přestupek, kdy osoba řídila vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo ještě v takové době, kdy byla pod jejich vlivem.

Čtěte dále:   Předčasné oslavy konce roku. Pil sedl za volant, chytili ho v Humpolci

 

Komparační tabulka přestupků let 2014 a 2015 (v tabulce jsou zahrnuty údaje za celý služební obvod OOP Humpolec)

 

Přestupky

Alkohol a toxikománie

 

Veřejný pořádek a občanské soužití

§ 47 – § 49

Majetek

§ 50

BESIP

Ostatní přestupky

Celkem

2014

42

218

257

639

29

1185

2015

28

230

185

697

27

1167

 

Trestné činy

Na území města Humpolec docházelo nejčastěji k páchání majetkových trestných činů, zejména krádeží.

 

Komparační tabulka trestných činů let 2014 a 2015 (v tabulce jsou zahrnuty údaje za celý služební obvod OOP Humpolec)

 

Trestné činy

Násilné

 

 

Mravnostní

Majetkové

Hospodářské

Ostatní              a zbývající TČ **

Celkem

2014***

15 / 10*

4 / 4*

190 / 56*

46 / 31*

126 / 117*

381 / 218*

2015

30 / 19*

5 / 4*

147 / 38*

38 / 23*

115 / 100*

335 / 184*

 

* uvádí podíl přijatých či zjištěných trestných činů a trestných činů objasněných

** jedná se zejména o trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky, nedbalostní ublížení na zdraví, maření výkonu úředního rozhodnutí, nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a další

*** rok 2014 byl aktualizován po ukončení veškerých spisů v roce 2015

 

V souvislosti s konáním trestního řízení bylo v roce 2015 celkem v 50 případech konáno zkrácené přípravné řízení.

 

Počet zkrácených přípravných řízení

2014

82

2015

50

Další činnost policistů OOP Humpolec při plnění úkolů Policie ČR

 

V rámci plnění úkolů Policie ČR bylo v roce 2015 vypátráno celkem 26 osob, bylo zadrženo 28 řidičských průkazů v souvislosti se zjištěnými přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

V rámci činnosti OOP Humpolec nebyla odhalena v roce 2015 nelegálně držená zbraň. Ve vztahu k domácímu násilí bylo v 5 případech přistoupeno k vykázání násilné osoby.

 

Komparační tabulka činnosti Policie ČR OOP Humpolec let 2014 a 2015 (v tabulce jsou zahrnuty údaje za celý služební obvod OOP Humpolec)

 

Druh činnosti

Vypátráno osob

 

 

Počet zadržených řidičských průkazů

Odhaleno nelegálně držených zbraní

Počet vykázaných osob

2014

29

37

1

3

2015

26

28

0

5

 

V roce 2015 bylo celkem 79 osob omezeno v souladu s oprávněními Policie ČR na osobní svobodě.

 

Komparační tabulka činnosti Policie ČR OOP Humpolec let 2014 a 2015 ve vztahu k omezení osobní svobody (v tabulce jsou zahrnuty údaje za celý služební obvod OOP Humpolec)

 

Způsob omezení osobní svobody

Předvedených osob

 

Zajištěných osob

 

Zatčených osob

Zadržených osob při páchání TČ

Dodáno osob do výkonu trestu odnětí svobody

Předáno osob na protialkoholní záchytnou stanici

2014

10

80

7

9

5

58

2015

8

49

5

13

4

36

 

V roce 2015 bylo OOP Humpolec dále přijato a vyřízeno celkem 680 žádostí, spoluprací a dalších oznámení, která nejsou zahrnuta pod trestné činy a přestupky, na základě kterých policisté prováděli šetření či další související činnost.

 

Dále se příslušníci OOP Humpolec podíleli na výkonu služby v souvislosti s migrací osob, a to jak na hranicích republiky, tak v záchytných zařízeních.

 

                                                                                                           Zpracoval:

                                                          

                                                                                              npor. Mgr. Tomáš Bezděk

                                                                                                vedoucí OOP Humpolec

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

19. schůze Rady města Humpolec

Út Led 12 , 2016
PROGRAM – 13.1.2016 Čtěte dále:   Opilec v kamionu dostal podmínku. Na D1 u Humpolce boural se třemi promile

You May Like

Témata