Vývoj kriminality na Pelhřimovsku

PELHŘIMOVSKO: Objasněnost přesáhla hranici šedesáti procent

V roce 2017 došlo na Pelhřimovsku k celkem 931 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 560 skutků. Celková objasněnost tedy dosáhla 60,15%. Ve stejném období roku 2016 došlo k celkem 875 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 536, to znamená 61,26%.

Na území dvou obvodních odděleních, a to obvodního oddělení Kamenice nad Lipou a obvodního oddělení Pacov, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 21 případů oproti roku 2016.

V loňském roce bylo na Pelhřimovsku trestně stíháno 437 osob. Z tohoto počtu se jednalo o 120 osob, které byly opakovaně soudně trestané.

Kriminalita v roce 2017 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2017 na území obvodního oddělení Pelhřimov a jeho okolí. Policisté na tomto území zaevidovali 424 trestných činů, z nichž se jim 258 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 60,85%. V roce 2016 pelhřimovští policisté prověřovali 321 trestných činů, z toho jich 185 objasnili a objasněnost tak činila 57,63%.

V teritoriu obvodního oddělení Humpolec došlo v roce 2017 ke spáchání 253 trestných činů. Z uvedeného počtu policisté objasnili 129 případů. Objasněnost tak na Humpolecku v roce 2017 činila 50,99%. Ve srovnání s rokem 2016, kdy policisté zadokumentovali 258 případů, došlo na Humpolecku ke snížení kriminality o pět trestných činů. Policisté z nich 152 objasnili.

V Kamenici nad Lipou a jejím okolí policisté zaevidovali celkem 160 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 118 trestných činů objasnit. Objasněnost na území Kamenice nad Lipou dosáhla hranice 73,75%. Zde kriminalita klesla oproti roku 2016 o 21 trestných činů. Policisté ze 181 případů 129 objasnili. Objasněnost tedy činila 71,27%.

Na území obvodního oddělení v Pacově došlo ke spáchání 94 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2017 činila 58,51%, tedy 55 objasněných trestných činů. V roce 2016 zde policisté prověřovali 115 případů, z nichž 79 objasnili.

Násilná trestná činnost

V roce 2017 došlo na Pelhřimovsku k 50 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 32 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 64%. Ve stejném období roku 2016 došlo k 47 násilným trestným činům a objasnit se podařilo 32 případů, což je 68,09% objasněnosti.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2017 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem osmnáct případů, z nichž jedenáct objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 61,11%. V roce 2016 se jednalo o patnáct trestných činů, z nichž policisté osm objasnili. Objasněnost činila 53,33%.

Druhým nejčastějším trestným činem bylo nebezpečné vyhrožování, kdy došlo k devíti trestným činům tohoto druhu, z toho sedm policisté objasnili. V roce 2016 se jednalo o deset trestných činů, policisté jich objasnili sem.

V pořadí třetím nejčastějším násilným trestným činem byl na tomto území v roce 2017 trestný čin loupeže. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení v sedmi případech, z nichž do konce roku objasnili tři. V roce 2016 se jednalo o tři případy.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce prověřovali kriminalisté patnáct mravnostních trestných činů, z nichž objasnili čtrnáct skutků. Objasněnost dosáhla 93,33%. Ve srovnání s rokem 2016 zde došlo k poklesu o tři trestné činy.

Majetková trestná činnost

V roce 2017 došlo na Pelhřimovsku k celkem 411 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 134 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti v roce 2017 dosáhla hranice 32,60%. Ve stejném období roku 2016 došlo na Pelhřimovsku k celkem 335 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 30,15%. V roce 2017 se jednalo v 141 případech o krádeže vloupáním, v 196 případech o krádeže prosté a 74 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do ostatních objektů. V roce 2017 policisté zaznamenali 52 případů, ze kterých jich 17 objasnili. Objasněnost tedy činila 32,69%. V roce 2016 se jednalo o 47 trestných činů, z toho sedmnáct objasněných a objasněnost činila 36,17%.

Druhým nejčastějším trestným činem v kategorii krádeží vloupáním, je v roce 2017 krádež vloupáním do rekreačních objektů, kde policisté prověřovali 29 trestných činů. Objasnit se jim podařilo šest případů, objasněnost tedy činí 20,69%.

Třetí nejčastější kriminalitou tohoto druhu byla v roce 2017 trestná činnost vloupání do obchodů. Na území Pelhřimovska došlo k 23 trestným činům, z nichž policisté čtrnáct případů objasnili, a objasněnost tak dosáhla hranice 60,87%. V roce 2016 policisté prověřovali deset případů, z nichž osm objasnili.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých v roce 2017 policisté prověřovali celkem 196 trestných činů a z tohoto počtu jich 65 objasnili. Objasněnost činila 33,16% a oproti předešlému roku vzrostla. V roce 2016 se jednalo o 139 případů, z toho 39 objasněných.

Jedním z nejčastějších trestných činů v této kategorii zaujímají krádeže v jiných objektech, kdy došlo v roce 2017 k 56 případům.

Další nejčastější trestnou činností uvedeného druhu jsou krádeže věcí z vozidel, za loňský rok došlo k 34 případům. Dalšími nejčastěji páchanými trestnými činy tohoto druhu v teritoriu Pelhřimovska jsou krádeže ostatní (24 případů), krádeže kapesní (16 případů), krádeže součástek motorových vozidel (16 případů) a krádeže motorových vozidel dvoustopých (14 případů).

Ostatní majetková kriminalita

V této kategorii je nejčastějším trestným činem na území Pelhřimovska poškození cizí věci, kde policisté evidovali 45 případů. U této trestné činnosti došlo v loňském roce k poklesu oproti roku 2016, kdy bylo na Pelhřimovsku spácháno 48 trestných činů. Dalšími nejčastějšími trestnými činy jsou trestný čin podvodu, který v roce 2017 policisté zaevidovali ve dvanácti případech. V roce 2016 bylo zaevidováno čtrnáct případů. Dále u trestného činu zatajení věci policisté prověřovali dvanáct trestných činů.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2017 došlo k 146 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo do konce roku 112 objasnit. Objasněnost činila 76,71%. Ve stejném období v roce 2016 došlo k 145 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 99 prověřovaných případů a objasněnost tak činila 68,28%.

V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin podvod, kde policisté v roce 2017 prověřovali 50 případů, z nichž objasněných bylo 41, tedy 82% (v roce 2016 jich bylo zaevidováno 42). Dalšími nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou úvěrový podvod, kdy policisté prověřovali 36 případů a dále trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platebního prostředku, kde policisté zaevidovali 23 případů, o sedm méně než v roce 2016.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality prověřovali policisté na Pelhřimovsku v loňském roce 131 trestných činů, z nichž 104 případů policisté objasnili. Objasněnost tedy činila 79,39 %. V roce 2016 se jednalo o 119 případů, z toho 104 objasněných.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté odhalili o tři případy více než v roce předešlém. V roce 2017 zadokumentovali celkem 51 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odhalování tohoto trestného činu jsou policisté na Pelhřimovsku velmi úspěšní a odhalili 39 případů. V roce 2016 to bylo 36 případů.

Zbývající trestná činnost

V roce 2017 policisté zahájili úkony trestního řízení v celkem 178 případech spadajících do této kategorie kriminality.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy se pelhřimovským policistům podařilo odhalit 70 trestných činů tohoto druhu. Z celkového počtu v deseti případech byli řidiči ovlivněni drogou.

 V rámci dopravně bezpečnostních kontrol dále policisté zjistili v 83 případech řízení vozidla pod vlivem alkoholu a v 77 případech řidiči byli pod vlivem drogy. Řízení pod vlivem návykových látek bylo v těchto 160 případech kvalifikováno jako přestupek.

Dalším častým trestným činem v této kategorii je zanedbání povinné výživy, kdy policisté šetřili 43 případů, což je o devět případů méně oproti roku 2016.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

16. února 2018; www.policie.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Na co kolo?

St Úno 21 , 2018
Mají to v Amsterodamu, v Reykjavíku, v Praze, v Třešti…..a od letošního jara to budeme mít i v Humpolci.

You May Like

Témata