Z deníku Policie

4

Policisté v Humpolci našli v kontejneru ležet silně opilého muže, vytáhli ho krátce před svozem odpadu. V Kraji Vysočina poklesla kriminalita. Policejní prezident udělil medaile.

Policisté v Humpolci našli v kontejneru ležet silně opilého muže, vytáhli ho krátce před svozem odpadu

vys

msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Humpolečtí policisté nalezli ve čtvrtek 2. února v ulici Komenského v Humpolci osobu ležící uvnitř kontejneru na sběr komunálního odpadu.

Devětatřicetiletého muže z Humpolecka nalezla policejní hlídka krátce před devátou hodinou ráno. Muž byl značně znečištěn a vykazoval známky silné podnapilosti.

Policisté u muže provedli odborné měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, jehož výsledek byl pozitivní. Naměřená hodnota činila 3,46 promile. V uvedený den, kdy se muž v kontejneru nacházel, dochází v této oblasti ke svozu komunálního odpadu.

Vzhledem k tomu, že muž tímto jednáním bezprostředně ohrožoval svůj život a zdraví, policisté ho po nezbytném lékařském vyšetření převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, PČR

KRAJ VYSOČINA: Policisté dosáhli objasněnosti 61,53 procenta 

V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 986 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 894 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 12,99 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 683 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,53 procenta.  V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 464 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Těmto výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky.

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice vliv několik faktorů. Patří mezi ně oživení ekonomiky a s tím související větší pracovní příležitosti, ale nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté, jsou v současné době stále ve výkonu trestu.

Za velice pozitivní jev lze považovat skutečnost, že se v rámci našeho kraje snížila loni násilná kriminalita, a to o téměř třináct procent. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 517 případů násilné kriminality, z nichž 409 se jich podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 79 procent. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem sedm zločinů vraždy nebo pokusů vraždy  a všechny případy se kriminalistům podařilo  objasnit. Jeden případ prověřování se dotýkal události z roku 2009 a ve stejném roce byl také uzavřen. Loni se případ znovu prověřoval. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 39 případů loupeží, což bylo o 12 více než v roce 2015. Celkem 24 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 61,54 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také tři loupeže, které se staly v předchozím roce.

Poměrně velký pokles počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 220 případů, což je o 18 procent méně než v roce 2015. Objasněnost dosáhla hranice přesahující 81 procent. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít, a také často mají,  i fatální následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů. Tato jednání pachatelů jsou společensky vysoce škodlivá a k tomu také přihlížejí soudy v rámci přísných posuzování činů a ukládání přísných trestů.

V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému zvýšení počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o devět procent.  Loni jsme vyšetřovali 90 případů mravnostních trestných činů a 67 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 74,44 procenta.  Z 90 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 28 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 26 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo loni k výraznému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 18 procent. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 400 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 859 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 35,79 procenta, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Na majetkové trestné činnosti se 669 případy podílejí krádeže vloupáním, 1 159 případy pak krádeže prosté a 93 případy krádeže dvoustopých motorových vozidel. Celkem 50 krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 53,76 procenta řadí mezi nejúspěšnější v rámci celé České republiky. Dalších šest případů krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích  nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Celkové snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény.

V loňském roce se na Vysočině snížil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 021, což bylo v meziročním porovnání o 100 případů méně. Loni policisté 802 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 78,55 procenta a dodatečně objasnili dalších76 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy.

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 237 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o třináct skutků méně než v roce 2015. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti dosáhla loni hranice téměř 90 procent. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu  a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematická práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 901 trestných činů, což je o 124 méně než za rok 2015. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 12,1 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 65 procent. Dalších 123 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, a také daňovou trestnou činnost.

Čtěte dále:   Opilý řidič havaroval u Kletečné na Pelhřimovsku, skončil na záchytce a přišel o řidičský průkaz

Mírný pokles jsme loni zaznamenali v oblasti daňové trestné činnosti.  Velkou pozornost věnujme trvale problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 59 278 000 korun a bylo provedeno 1071 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

Loni jsme v kraji vyšetřovali 194 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 55 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 79 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na  49 procentech  tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 54 procentech. Děti ve věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na pěti procentech  nápadu celkové kriminality, na sedmi procentech v oblasti majetkové kriminality, na šesti procentech spáchané násilné kriminality a na 11 procentech drogové kriminality.

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem 214 cizích státních příslušníků, což přestavuje podíl ve výši 5,6 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska.

Srovnání  nápadu trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet trestných činů

8 613

8 543

8 761

8107

6880

5986

Objasněno

4 586

4 536

4 641

4575

4103

3683

% objasněnosti

53,25

53,10

52,97

56,41

59,64

61,53

Srovnání nápadu trestné činnosti na územních odborech KPPJ za období od 1. ledna do 31. prosince 2016:

 

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Počet trestných činů

1 724

1 194

1 033

1 160

875

Objasněno

1 048

766

604

729

536

% objasněnosti

60,79

64,15

58,47

62,84

61,29

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

KRAJ VYSOČINA: Policisté z Vysočiny bilancovali uplynulý rok 

Slavnostní setkání policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se uskutečnilo ve středu 1. února v Horáckém divadle v Jihlavě. Setkání se osobně zúčastnil pan policejní prezident generálmajor Tomáš Tuhý, který pětačtyřiceti policistkám, policistům a občanským pracovníkům krajského policejního ředitelství předal služební medaile za věrnost III. a II. stupně, Plakety Policie České republiky, Čestné medaile Policie České republiky a medaile Za zásluhy o bezpečnost.

Policisty, policitsky a občanské zaměstnance na setkání doprovodili jejich partnerky a partneři, kteří měli možnost sledovat celý průběh slavnostního ceremoniálu udílení ocenění. Mezi vzácnými hosty večera byl poslanec poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a hejtman Kraje Vysočina pan doktor Jiří Běhounek.

Úvodní slovo večera náleželo řediteli Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plukovníku Radku Malířovi, který krátce zhodnotil výsledky, kterých se podařilo dosáhnout krajskému policejnímu ředitelství v loňském roce. Zmínil zejména výrazný pokles nápadu trestné činnosti a zvýšení  její objasněnosti. Tento trend řadí Kraj Vysočina dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Policejní ředitel poděkoval všem svým kolegyním a kolegům za odvedenou práci, zejména při výkonu náročné služby nejen v rámci jejího běžného výkonu, ale také při zajištění veřejného pořádku při mimořádných bezpečnostních opatření. Poděkování poté adresoval  také partnerům a rodinným příslušníkům svých kolegů. V závěru svého vystoupení vyjádřil přesvědčení, že stejně úspěšně bude probíhat letošní, již osmý rok fungování samostatného krajského policejního ředitelství na Vysočině.

S krátkou zdravici vystoupil také hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který uvedl, že slavnostních setkání s policisty a občanskými zaměstnanci krajského policejního ředitelství se účastní pravidelně a vždy má důvod vyjádřit velký dík za odvedenou práci. „Jsem nesmírně rád, že máme v našem kraji takové policistky a policisty, kteří odvádějí skvělou práci. Vaší práci vnímám jako velmi náročnou, vážím si ji  a děkuji vám za ni,“ uvedl.

Po úvodních vystoupeních následoval ceremoniál udílení služebních medailí. Celkem čtrnáct policistů obdrželo z rukou pana policejního prezidenta služební medaile za věrnost III. stupně. Medaile byly policistům uděleny za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti a déle jak deset let trvání služebního poměru. Dalších jednadvacet policistů obdrželo služební medaile za věrnost II. stupně, a to za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti a déle jak dvacet let trvání služebního poměru. Pěti policistům předal policejní prezident Čestnou medaili Policie České republiky za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních a pracovních výsledků a za prosazování dobrého jména Policie České republiky. Tři občanské pracovnice obdržely Plaketu Policie České republiky. Na závěr byla předána dvěma policistům nejvyšší ocenění – medaile Za zásluhy o bezpečnost.

Slavnostní ceremoniál udílení medailí zakončil pan policejní prezident generálmajor Tomáš Tuhý, který poděkoval všem oceněným policistům za odvedenou práci ve prospěch policejního sboru. Pan policejní prezident krátce zhodnotil průběh uplynulého roku a zmínil nejdůležitější oblasti v rámci výkonu služby, se kterými se policisté loni museli vypořádat. "Těmito slavnostními ceremoniály si vždy připomeneme dobře odvedenou práci, která stojí nejen za jednotlivci, ale i za celým týmem, a proto je vnímám jako důležitou součást policejního života. Jsem velmi rád, že se nám daří pokračovat v trendu budování moderního policejního sboru. Vážím si vašeho odpovědného přístupu při realizaci všech bezpečnostních opatření, stejně jako aktivní účasti některých z vás v zahraničních misích, " zmínil policejní prezident.  V závěru svého vystoupení vyslovil poděkování všem příslušníkům i občanským zaměstnancům Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za to, že k výkonu služby a práce přistupují odpovědně, což se odráží v dosažených výsledcích.

Po ukončení ceremoniálu a odchodu čestné jednotky pokračoval slavnostní večer v Horáckém divadle koncertem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

zdroj: www.policie.cz

Petr

4 thoughts on “Z deníku Policie

    1. Protože šlo o směsný komunální odpad, měli policisté povolat TS k odvozu odpadu na skládku…….

      1. kdo to mohl byt v 9hod a 3,5 promile jestli byla diskoteka v hellu tak to mohl byt ten s pernikove chaloupky na jihlavske,no nic jse nestalo stalo trochu jse opil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Projekt

Út Úno 7 , 2017
V rámci tohoto projektu plánuje společnost Lidl zrealizovat v období roku 2017 celkem deset Rákosníčkových hřišť, a to v blízkém okolí svých prodejen Lidl na území České republiky. Čtěte dále:   Pozor na podvodníky

You May Like

Témata