Z deníku Policie

7

Po dálnici se pohyboval stopař. Vývoj kriminality na Pelhřimovsku. Tragická dopravní nehoda.

KRAJ VYSOČINA: Řidič babety jel po D1 v odstavném pruhu 

Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina řešili uplynulý týden dva závažné případy, které se týkaly provozu na dálnici D1. V jednom případě se na dálnici pohyboval podnapilý chodec, který stopoval vozidla. Ve druhém případě se oznámení týkala jízdy muže na babetě.

Ve středu 19. července odpoledne po patnácté hodině jsme přijali na lince tísňového volání 158 oznámení, že na 104. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu stopuje muž, který je zřejmě podnapilý, protože se nebezpečně motá na okraji dálnice. Jeho pohyb po dálnici tak bezprostředně ohrožoval nejen jeho samotného, ale také další účastníky silničního provozu. Operační důstojník namísto vyslal ihned nejbližší policejní hlídku. Muž se ale k policistům choval velice agresivně a odmítal s nimi komunikovat. Policisté muže vyzvali k prokázání totožnosti a k provedení dechové zkoušky. Muž ale na výzvy policistů nereagoval, a proto ho policisté za použití hmatů a chvatů zajistili. Vzhledem k tomu, že muž jevil známky požití alkoholu, policisté ho eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy, kde se nakonec podrobil dechové zkoušce. Její výsledek byl pozitivní a naměřená hladina dosáhla hodnoty 3,1 promile alkoholu v dechu. Případem se zabývají policisté z dálničního oddělení Velký Beranov. Pětatřicetiletý muž z Jihlavska je podezřelý z několika přestupků.

Další případ, kdy provoz na dálnici ohrožoval řidič na babetě, jsme řešili v pátek 21. července dopoledne. Policisté přijali na lince tísňového volání 158  postupně dvě oznámení. První řidič telefonoval v 9.36 minut a oznamoval, že na 158. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno jede muž na babetě. Podle oznamovatele měl jet pomalou jízdou  v odstavném jízdním pruhu, na sobě měl oblečenou reflexní vestu, na hlavě přilbu a za sebou na zádech měl vézt batohy a sušák na prádlo.  Další oznámení od jiného řidiče na sebe nenechalo dlouho čekat. O čtyři minuty později telefonoval řidič, který nebezpečného muže na babetě zaznamenal na 160. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno před sjezdem na velkou Bíteš. Hned po prvním oznámení na místo operační důstojník vyslal nejbližší policejní hlídky a o spolupráci jsme požádali kolegy ze sousedního dálničního oddělení v Domašově. Muže na babetě se však na dálnici vypátrat nepodařilo, zřejmě na z dálnice  sjel na sjezdu u Velké Bíteše a v jízdě pokračoval po silnicích mimo dálnici. Pokud by ho policisté na dálnici zastavili, musel by se zodpovídat z přestupku v dopravě. 

V souvislosti s těmito případy upozorňujeme, že  ani chodec – stopař – ani řidič na babetě nemají na dálnici co dělat. Pravidla jízdy po dálnici stanoví příslušná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Shrňme tedy ty nejzákladnější povinnosti a  pravidla:

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu motorovými vozidly, je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a má směrově oddělené jízdní pásy. Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 kilometrů za hodinu. Nejvyšší povolená rychlost je zapsána v technickém průkazu motorového vozidla. Je-li nižší než 80 kilometrů za hodinu, nesmí motorové vozidlo nebo jízdní souprava na dálnici. Chodci a nemotorová vozidla – například potahová vozidla nebo jízdní kola, nesmějí dálnici užívat. Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených. K vjíždění na dálnici a vyjíždění z ní jsou určeny dálniční mimoúrovňové křižovatky. Vzhledem k vysokým rychlostem vozidel jedoucích na dálnici jsou křižovatky zpravidla opatřeny připojovacím a odbočovacím pruhem. Řidiči je na dálnici zakázáno otáčení, couvání a vjíždění na střední dělící pás včetně míst, kde je tento středový pás přerušen. Vzhledem k vysokým rychlostem jízdy by byly tyto úkony ohrožením bezpečnosti provozu. Řidiči je na dálnici zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Vlečení motorového vozidla je na dálnici dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice.Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit. Při vlečení vozidla se nesmí na dálnici vjíždět.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

24. červenec 2017

PELHŘIMOVSKO: Objasněnost trestných činů na Pelhřimovsku stále převyšuje hranici pětapadesáti procent 

V prvním pololetí letošního roku došlo na Pelhřimovsku celkem k 503 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 281 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 55,86 %. Ve stejném období v roce 2016 došlo k celkem 485 trestným činů, z nichž policisté objasnili 268.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 27 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 14 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 51,85 %. Ve stejném období roku 2016 došlo k 20 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 13 trestných činů.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2017 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 11 případů, z nichž doposud 6 objasnili. Objasněnost činila 54,55 %. V roce 2016 se v prvním pololetí jednalo o 6 těchto trestných činů, z toho 2 případy policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin nebezpečného vyhrožování. V první polovině tohoto roku se jednalo celkem o 5 případů tohoto trestného činu, přičemž 4 případy policisté objasnili. Objasněnost tedy dosáhla hranice 80 %. Oproti stejnému období loňského roku, došlo u tohoto trestného činu k mírnému nárůstu.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2017 prověřovali kriminalisté 5 mravnostních trestných činů, z nichž 4 objasnili, což je 80 %. V loňském roce se za stejné období jednalo o 10 trestných činů, z tohoto počtu jich kriminalisté 6 objasnili.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2017 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 217 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 58 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 26,73 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 179 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 38 případů objasnili.

Čtěte dále:   Opilec v kamionu dostal podmínku. Na D1 u Humpolce boural se třemi promile

V 79 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 107 případech o krádeže prosté a 31 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 24 případů, ze kterých se jim 12 trestných činů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 50 %. Zde za uvedené období došlo k poklesu oproti prvnímu pololetí roku 2016, a to 6 trestných činů. V prvním pololetí roku 2016 policisté prověřovali 30 případů, z nichž objasnili 9 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V první polovině roku 2017 policisté na Pelhřimovsku prověřovali 20 případů tohoto trestného činu, z nichž 4 objasnili. Za stejné období roku 2016 policisté zadokumentovali 15 těchto trestných činů.

Dalším nejčastějším trestným činem je krádež vloupáním do obchodů. V letošním roce se jednalo o 12 případů, z nichž 6 policisté objasnili. Zde došlo k nárůstu o 10 trestných činů oproti prvnímu pololetí loňského roku. Objasněnost v prvním pololetí roku 2017 v tomto případě činila 50 %.

Krádeže prosté

Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 107 případů, z nichž objasnili 28. Objasněnost tedy činila 26,17 %. V loňském roce se jednalo o 78 trestných činů, z toho 15 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 25 případů, přičemž 10 objasnili. Objasněnost tedy činila 40 %. Ve stejném období roku 2016 se jednalo o 20 trestných činů, z toho 2 objasněné. Objasněnost v tomto případě stoupla o 30 %.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2017 došlo na Pelhřimovsku k 89 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 69 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 77,53 %. Ve stejném období v roce 2016 došlo k 67 případům, z toho objasněných bylo 44.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 29 případů tohoto trestného činu, z nichž 24 objasnili. Objasněnost tak činila 82,76 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016, kdy policisté zadokumentovali 24 případů, došlo k nárůstu o 5 trestných činů.

Druhým, na Pelhřimovsku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin úvěrového podvodu. V prvním pololetí letošního roku policisté zadokumentovali 23 trestných činů, které policisté objasnili. Ve stejném období roku 2016 to bylo 11 případů, z toho 10 objasněných.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 165 trestných činů se do konce prvního pololetí roku 2017 policistům podařilo objasnit 136 trestných činů. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 22 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 9 případů méně. Dále se do této skupiny trestných činů řadí trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté zaevidovali do konce prvního pololetí letošního roku 63 trestných činů. V roce 2016 se za uvedené pololetí jednalo o 56 trestných činů. „Nutno podotknout, že policisté dále zjistili dalších 111 řidičů pod vlivem návykové látky, které se řešili v přestupkové rovině. Zaměření činnosti ze strany policistů, zařazených na obvodních odděleních a dopravním inspektorátu, spočívající v potírání řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky zůstává i nadále prioritou.“, uvedl plk. Mgr. Jaromír Štěpánek, vedoucí územního odboru v Pelhřimově. Trestný čin zanedbání povinné výživy byl v prvním pololetí roku 2017 policisty prověřován v 28 případech. V loňském roce za stejné období policisté prověřovali 35 trestných činů tohoto druhu.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. V prvním pololetí tohoto roku kriminalisté na Pelhřimovsku prověřovali 28 trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

28. července 2017

KRAJ VYSOČINA: Při nehodě zemřela řidička 

V pondělí 31. července krátce před půl druhou odpoledne přijali policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina oznámení o velmi vážné dopravní nehodě, která se stala na frekventovaném silničním tahu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem – na silnici I/38 – u obce Štoky.  Nehoda měla fatální následky – vyžádala si jeden lidský život. Na následky těžkých zranění na místě zemřela osmatřicetiletá řidička osobního vozidla. Její nezletilý spolujedoucí utrpěl těžké zranění, se kterým  musel být letecky transportován do zdravotnického zařízení. K dalším zraněním v souvislosti s nehodou nedošlo.

Na místo ihned po přijetí oznámení vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému a operační důstojník vyslal k místu nehody nejbližší policejní hlídky. Úsek silnice, kde k dopravní nehodě došlo, zůstal zcela neprůjezdný. Policisté museli stanovit objízdnou trasu a veškerý provoz odkláněli na silnici nižší třídy od obce Štoky přes Pozovice, Šlapanov, Vysokou do Havlíčkova Brodu. Objízdná trasa sloužila obousměrně. Po třech hodinách se podařilo  v místě částečně obnovit provoz jedním jízdním pruhem a dopravu na místě řídili policisté kyvadlově.

Policisté prvotním šetření na  místě zjistili, že osmatřicetiletá řidička projížděla s osobním vozidlem Citroen Berlingo po silnici I/38 ve směru od Havlíčkova Brodu a jela směrem na Jihlavu. Při projíždění mírné a táhlé levotočivé zatáčky, v místě, kde je pro její směr jízdy je vyznačen na komunikaci jeden jízdní pruh a pro opačný směr jízdy jsou na komunikaci vyznačeny dva jízdní pruhy, z dosud nezjištěných příčin přejela částečně vlevo do protisměru. Zde narazila do protijedoucího nákladního vozidla značky Mercedes s přívěsem. Řidič tohoto vozidla v době nehody předjížděl v levém jízdním pruhu jiné nákladní vozidlo. Po střetu bylo vozidlo Citroen Berlingo odhozeno zpět do svého jízdního pruhu, kde do něho narazil řidič dodávkového vozidla Opel Movano, který jel za řidičkou osobního vozidla Citroen. Po střetu bylo vozidlo Citroen odhozeno vpravo do silničního příkopu, kde se převrátilo na pravý bok.

Policisté z dopravního inspektorátu Havlíčkův Brod prováděli na místě důkladné ohledání a zadokumentování místa tragické dopravní nehody. Policisté provedli u řidičů nákladního i dodávkového vozidla dechovou zkoušku s negativním výsledkem. U řidičky byla k objasnění  příčiny úmrtí nařízena soudní pitva. Příčina a veškeré okolnosti tragické dopravní nehody je předmětem policejního šetření. Havarované osobní vozidlo policisté zajistili. Při nehodě vznikla hmotná škoda ve výši přesahující částku 350 000 korun.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

31. červenec 2017

zdroj: www.policie.cz

Petr

7 thoughts on “Z deníku Policie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Letní kino na Platformě

Út Srp 8 , 2017
Středa 09.08.2017 21:00 Čtěte dále:   Pozor na podvodníky

You May Like

Témata