Zdeněk Chlád: V období dlouhotrvajícího sucha je třeba, aby občané šetřili vodou

1

S ohledem na déletrvající sucha věnuje Krajský úřad Kraje Vysočina zvýšenou pozornost zásobám vody na území regionu. Průtok většiny vodních toků na Vysočině se aktuálně pohybuje pouze mezi 3 – 25 % měsíčního normálu

„Situace na menších potocích a tůních je ještě horší, což má nepříznivý vliv nejen na rybí obsádku, ale také na další vodní živočichy a na vodu vázané ekosystémy. Vzhledem k současným podmínkám je důležité, aby občané i podnikatelé nakládali s vodou v domácnostech i provozovnách hospodárně a snažili se omezit odběry vody z vodních toků i ze studní, které neslouží k zásobování pitnou vodou“ uvedl Zdeněk Chlád, radní kraje za oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

 

 
 

V případě nehospodárného nakládání s vodou v období sucha zpravidla dochází k přechodnému nedostatku vody, kterým může být ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodoprávní úřady mohou v takovém případě přijmout restriktivní opatření k omezení nebo zákazu odběru povrchové nebo podzemní vody. „Věřím, že si občané tuto skutečnost uvědomí a budou vodou šetřit. Každý musí začít sám u sebe a omezit zalévání pozemků, mytí vozidel nebo napouštění bazénů,“ doplnil Zdeněk Chlád.

 

V tomto extrémně dlouhém suchém období se pozitivně projevuje vliv vodních nádrží, které významně už několik měsíců přispívají k nadlepšování průtoků ve vodních tocích, k zajištění odběrů vody a k udržení ekosystému. Vlivem velmi nízkých přítoků ale i u nich dochází k postupnému poklesu hladin. Naplněnost zásobních prostor vodárenských nádrží na území Kraje Vysočina se v současnosti pohybuje v rozmezí cca 74 – 92 % jejich obvyklé kapacity.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství poslal všem obcím v kraji informaci a doporučení týkající se sucha a možnosti přijetí případných opatření podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích k omezení jeho následků.

Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. V Humpolci závodí koně, v Žirovnici zase králíci

 

Obrázek zachycuje řeku Jihlavu v krajském městě Jihlava.

řeka Jihlava

zdroj: www.kr-vysocina.cz

Petr

One thought on “Zdeněk Chlád: V období dlouhotrvajícího sucha je třeba, aby občané šetřili vodou

  1. Podle pracovníka VODAKU Humpolec je vody v přehradě Švihov dost. A pokud se bude zbytečně šetřit, tak nám jenom stoupne cena vody, protože paušální náklady na odběr a dopravu vody do Humpolce jsou dané. Takže zbytečně neplýtvat, ale také ne nesmyslně šetřit. Obě krajní řešení jsou špatné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Vtáhněme přírodu víc do interiérů budov, nabádá architekt Luděk Rýzner

Po Srp 10 , 2015
Jaké trendy má současná architektura? „Světovým trendem je sázka na zeleň a propojení vnitřních prostor s přírodou,“ uvádí přední český architekt Luděk Rýzner. Svými návrhy zaujal v Americe, kde nyní vystavoval. Aktivně se ale zapojil i do diskusí o autobusovém nádraží v jeho rodném Humpolci. Čtěte dále:   Tipy na […]

You May Like

Témata