Změny v registru vozidel od 1. 1. 2015

K 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jedná se o rozsáhlou novelu a prováděcí vyhláška nebyla doposud vydána. Z tohoto důvodu dále uvádíme pouze nejdůležitější změny.

1. 
 Vozidla, která po datu 31. 12. 2014 budou ve statutu "v
převodu", tzn. zůstávají v "odhlášce na nového majitele", musí
nový vlastník  zaregistrovat do 30.6.2015.  Po uplynutí
této lhůty vozidla ze zákona zaniknou a nebude možné je opětovně
zaregistrovat!!!

2. 
   U vozidla "dočasně vyřazeného" (nově – vyřazeného z
provozu) kde doba původního dočasného vyřazení přesahuje 18 měsíců, musí
vlastník vozidla  oznámit obecnímu úřadu ORP adresu místa, kde je vyřazené
silniční vozidlo umístěno a účel jeho využit do 31. 12. 2015. Pokud
tak vlastník neučiní, bude vozidlo dále považováno za zaniklé  a již nikdy
nebude moci být provozováno
.  U vozidla dočasně vyřazeného déle než 12
měsíců musí vlastník vozidla  oznámit obecnímu úřadu ORP adresu místa, kde
je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

3. 
 Převod vozidla se provádí pouze v registračním místě posledního
evidovaného provozovatele. Neprovádí se samostatné odhlášení a přihlášení.
Převod provádí společně původní a nový vlastník. Případná plná moc musí mít úředně
ověřený podpis
. Platnost dokladu o evidenční kontrole je omezena na 14
dní
. Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevyžaduje platná
technická prohlídka.

4.    Technická
způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje (přebírá
se stávající schválení členského státu). Čistopisy TP se nevystavují.

 

zdroj:
www.mesto-humpolec.cz

 

Čtěte dále:   Podporujeme 2024

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

3. Schůze Rady města Humpolec - program

Po Led 12 , 2015
14.1.2015 od 14 hod. Čtěte dále:   Smlouvy o dotacích - AFC Humpolec, z.s.

You May Like

Témata