Urbanistická soutěž Obnova zástavby a parku Stromovka v Humpolci

1

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch a rehabilitace zástavby v lokalitě stávajícího parku Stromovka v Humpolci pro smíšenou obytnou funkci.

Město Humpolec vyhlásilo urbanistickou soutěž na řešení obnovy zástavby a parku Stromovka. Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch a rehabilitace zástavby v lokalitě stávajícího parku Stromovka v přímé návaznosti na historické centrum města. Území bylo v minulosti zastavěno, následně asanováno a přeměněno na park. Nyní se, v souvislosti se zpracováním nového územního plánu, znovu otevírá otázka revitalizace parku a obnovení zástavby městského charakteru. Účelem soutěže je získat široké spektrum názorů na urbanistické řešení zadaného území a následně zadat dopracování nejvhodnějšího návrhu do úrovně územní studie.  

V současné době je po projednání závěrů hodnotící komise radou města podán návrh do zastupitelstva města na 24.9.2014, kde by měli zastupitelé projednat výsledky soutěže navržené porotou a dále stanovit další postup pro dokončení vyhodnocení. Zastupitelstvo města může projednat zda předložené ideové návrhy posune do fázi dalšího zpracování, nebo zda vyplatí ceny autorům a věc dále nebude požadovat k dalšímu rozpracování. V případě, že bude dále jednat o podobě a využití území, bude jednat s autory oceněných návrhů a vybírat jednoho z autorů, se kterým naváže bližší spolupráci na vypracování územní studie. Na jejím základě by následně měly vznikat prováděcí dokumenty k realizaci obnovy parku i zástavby.

Přesné termíny a postup budou zveřejněny.

V současné době se Vám otvírá možnost seznámit se s podanými návrhy, způsobem a výsledky hodnocení navržené hodnotící komisí, a na tyto podklady reagovat.

OD 16.9. DO 26.9. BUDOU JEDNOTLIVÉ NÁVRHY VYSTAVENY 

VE VÝSTAVNÍM SÁLE MUZEA DR. A. HRDLIČKY NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

 více info a návrhy najdete zde:

http://www.mesto-humpolec.cz/urbanisticka-soutez-obnova-zastavby-a-parku-stromovka-v-humpolci/d-225679

Petr

One thought on “Urbanistická soutěž Obnova zástavby a parku Stromovka v Humpolci

  1. Věřím,že vyhraje ten nejlepší návrh a přál bych si aby veškerý dohled měl někdo jiný stejně jako firmy které se budou na realizaci podílet než jak tomu bylo při obnově sídliště Na Rybníčku.Miruna

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Ze Slovácka se muži vrátili bez bodového zisku

Po Zář 22 , 2014
Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch a rehabilitace zástavby v lokalitě stávajícího parku Stromovka v Humpolci pro smíšenou obytnou funkci. Město Humpolec vyhlásilo urbanistickou soutěž na řešení obnovy zástavby a parku Stromovka. Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch a rehabilitace zástavby v […]

Témata