2

Jednání s majiteli Pstružného potoka o vyčištění koryta, jednání s majiteli soukromých pozemků v lokalitách, kde má budování protipovodňových opatření smysl, prověřit technický stav poldru, řešit se zemědělci hospodaření na jejich pozemcích a v inkriminovaných místech neprodleně prověřit a případně posílit základní opatření. Tyto zásadní body vyplynuly ze schůzek a […]

Ku příležitosti půlkulatého výročí narození významného humpoleckého rodáka, antropologa celosvětového významu dr. Aleše Hrdličky hostí Humpolec od 3. do 5. září již 6. Mezinárodní antropologický kongres. K jeho organizátorům patří Česká společnost antropologická a město Humpolec. I když je kongres určený primárně pro vědce a odborníky, přináší městu a jeho […]

Témata