AK ČR: Memorandum o nově zpoplatněných silnicích I. tříd.

2

Kraje mají vybrat úseky nově zpoplatněných 900 kilometrů silnic I. tříd, na kterých by nemusela být od roku 2020 nulová mýtná sazba, ale kde mýtné obcím pomůže

Takový je jeden z bodů společného memoranda mezi Ministerstvem dopravy, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR. „Chápeme kraje i města, které se obávají plánovaného zavedení mýtného na dalších 900 kilometrech silnic I. třídy. Proto jsme se domluvili, že vyberou úseky, na kterých by podle nich měla být nulová sazba a úseky, kde mýtné pro kamiony bude přínosné ekonomicky nebo jako nástroj regulace dopravy,“ říká ministr dopravy Dan Ťok k uzavřenému memorandu.
 
 
 

Ministerstvo dopravy se zároveň zavázalo, že bude spolu s vládou a vítězným uchazečem tendru na Systém elektronického mýtného hledat takové řešení, které rozptýlí obavy Asociace krajů a Svazu měst a obcí z rozšíření výkonového zpoplatnění silnic I. třídy od ledna 2020. Ministerstvo tím reaguje na výzvu krajů a měst, aby na části nebo na všech navrhovaných 900 kilometrů silnic I. třídy byla aplikována nulová sazba.

„Velmi děkujeme ministerstvu dopravy, že našlo řešení situace, které jsme dnes deklarovali podpisem společného memoranda a které dává krajům, městům a obcím možnost, že pokud se rozhodnou a budou požadovat mít na daném úseku silnice 1. třídy nulovou sazbu, bude to ministerstvem dopravy respektováno,“ říká předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

„Našli jsme tu nejvhodnější cestu, jak odstranit obavy starostů obcí a měst, že se přesune kamionová doprava do jejich obcí,“ dodává předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

 

Memorandum o společném postupu při stanovování výkonového zpoplatnění některých silnic I. třídy

 

Česká republika – Ministerstvo dopravy

se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, : 66003008,

zastoupená Ing. Danem Ťokem, ministrem (dále jen „Ministerstvo“),

 

Asociace krajů České republiky, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ: 70933146, zastoupená Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, předsedkyní Rady Asociace krajů České republiky

(dále jen „Asociace“)

 

a

 

Svaz měst a obcí České republiky, se sídlem 5. května 1640/55, 140 00 Praha 4, IČ: 63113074

zastoupený Mgr. Františkem Luklem, MPA, předsedou

(dále jen „Svaz“)

(Ministerstvo, Asociace a Svaz společně dále též jako „Strany memoranda“)

uzavírají toto memorandum:

 

Preambule

Strany memoranda společně vítají dokončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Systém elektronického mýtného“, na jehož základě bude od ledna 2020 zabezpečen výběr mýta na pozemních komunikacích, jejichž žití silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly a jehož největší povolená hmotnost činí více, než 3,5 t podléhá povinnosti uhradit mýtné (dále jen „výkonové zpoplatnění“). Asociace a Svaz pociťují i nadále obavy z dopadů zamýšleného výkonového zpoplatnění některých úseků vybraných silnic I. třídy od ledna 2020 a s těmito obavami seznámily Ministerstvo. Ministerstvo tyto obavy vnímá, nechce je přehlížet, a proto bylo mezi Ministerstvem, Asociací a Svazem uzavřeno toto memorandum.

 

Článek 1

1.  Asociace a Svaz vyzvaly Ministerstvo, aby znovu zvážilo otázku rozsahu vybraných silnic I. třídy, popř. jejich jednotlivých úseků, jež jsou uvedeny v příloze tohoto memoranda, a které mají být počínaje lednem 2020 výkonově zpoplatněny.

2.  Ministerstvo Asociaci a Svazu sdělilo, že se jedná o otázku polickou a otázku právní. Pokud jde o otázku politickou, odpovídá vymezení rozsahu silnic I. třídy uvedených v příloze politické situaci v České republice v době přípravy předmětného zadávacího řízení; tato situace je reprezentována zejména usnesením vlády České republiky ze dne 7. listopadu 2016 č. 1000 ke Koncepci zpoplatnění pozemních komunikací v České republice. Pokud jde o otázku právní, ta odpovídá jednak právům vítězného uchazeče z předmětného zadávacího řízení obsaženým v uzavřené smlouvě, jednak vyplývá z účinného zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů.

Čtěte dále:   Zveme vás na jaro do Jihlavy

 

Článek 2 

1.  Asociace a Svaz vyzývají Ministerstvo dopravy, aby na části či na všech nově výkonově zpoplatněných silnicích I. třídy od ledna 2020 byla aplikována nulová mýtná sazba.

2.  Ministerstvo chápe zájem Asociace a Svazu v otázce výkonového zpoplatnění silnic I. třídy uvedených v příloze jako opodstatněný a je připraveno požadavek Asociace a Svazu akceptovat. Nicméně by chtělo navrhnout, aby kraje identifikovaly konkrétní úseky těchto nově zpoplatněných silnic I. třídy, kde by mohlo být výkonové zpoplatnění z hlediska ekonomického či regulatorního přínosné.

3.  Ministerstvo dopravy se zavazuje, že bude společně s vládou České republiky a vítězným uchazečem hledat takové řešení, jež umožní v nejvyšší možné míře rozptýlit obavy Asociace a Svazu, pokud jde o výkonové zpoplatnění silnic I. třídy od ledna 2020, tak, aby nebyla porušena žádná ustanovení platných a účinných právních předpisů, a současně aby vítězný uchazeč nebyl zkrácen na svých právech.

 

Článek 3

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu Stranami memoranda.

 

V Praze dne 2. října 2018

za Ministerstvo Ing. Dan Ťok, ministr

za Asociaci Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace

za Svaz Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu

Příloha

 

Silnice

Průběh zpoplatněného úseku

Předpokládaná délka Zpoplatněných úseků [km]

Celková délka silnice dle provozního staničení [km]

I/3

Mirošovice (D 1 km 21) – Benešov – Olbramovice (I/18) – Mezno (D 3)

43,6

109,9

I/4

Praha (D 0, II/101, II/102) – Jíloviště (D 4)

9,0

115,1

I/6

Bošov (D 6) – Karlovy Vary (I/13)

30,2

93,6

I/12

Hranice hl. m. Prahy – Kolín (I/38)

31,5

34,6

I/16

Mladá Boleslav (D 10, I/38) – Jičín (I/32, I/35) – Úlibice (1/35)

46,1

190,7

I/19

Oltyně (I/29) – Tábor (D 3) – Pelhřimov (I/34)

53,5

224,6

I/20

Plzeň (I/26, I/27) – Nezbavětice (I/19) – Blatná – Nová Hospoda (D 4) – Písek (I/29) – Vodňany (I/22) – České Budějovice (I/3)

115,8

212,4

I/26

Plzeň (hranice města) – Sulkov (D 5 km 89) – Horšovský Týn – Draženov (I/22) – Folmava – Německo

57,5

77,1

I/34

České Budějovice (I/3) – Třeboň (I/24) – Jindřichův Hradec (I/23) – Jarošov nad Nežárkou (I/23) – Pelhřimov (I/19) – Humpolec (D 1 km 90) – Havlíčkův Brod (I/38)

105,1

203,3

I/35

Turnov (D 10) – Jičín (I/16) – Úlibice (I/16) – Hořice – Hradec Králové (I/11, I/31, I/33) – Holice (I/36) – Zámrsk (I/17) – Vysoké Mýto – Litomyšl – Svitavy-Lačnov (I/43) – Koclířov (I/34) – Moravská Třebová – Mohelnice (I/44)

147,6

252,8

I/37

Hradec Králové (I/31) – Ohrazenice (I/36) – Pardubice (I/36)

14,2

145,3

I/38

Jestřebí (I/9) – Mladá Boleslav (I/10)

26,3

255,0

Poděbrady (D 11 exit 39) – Kolín (I/12 – Kutná Hora (I/2) – Čáslav (I/17) – Havlíčkův Brod (I/34) – Jihlava (D 1 km 112)

81,4

I/43

Brno-Královo Pole (I/42) – Sebranice (I/19) – Svitavy (I/34) – Svitavy-Lačnov (I/35)

56,8

115,1

I/50

Holubice (D 1 km 210) – Slavkov u Brna (I/54) – Uherské Hradiště (I/55) – Starý Hrozenkov – Slovensko

81,6

101,9

Celkem

Celková délka nových Zpoplatněných úseků silnic I. třídy, jejichž zpoplatnění se předpokládá od 1. 1. 2020

900,2

2131,4

www.kr-vysocina.cz

Petr

2 thoughts on “AK ČR: Memorandum o nově zpoplatněných silnicích I. tříd.

  1. Už fakt nevíte, kde lidi obrat, co? Silnice I/34 do Pelhřimova a na Brod také ? Jste se ÚPLNĚ zbláznili, NE? dnes pro kamiony zítra pro všechny ?

    1. Tu silnici někdo postavil (opravil) za nemalé peníze, tak proč by nemohl chtít peníze od někoho kdo ji nadměrně používá a ničí? Co máte dnes zadarmo? Já myslel, že když lidé v ’89 zvonili klíčema na náměstích, tak toto chtěli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

24 let v zastupitelstvu, 16 let starostou.

St Říj 10 , 2018
Jiří Kučera opouští humpoleckou radnici. Zastupitel a starosta Humpolce Jiří Kučera (ODS) končí. V posledních komunálních volbách ani nekandidoval. Chce se věnovat rodině a koníčkům. Čtěte dále:   Milá setkání a dost peněz. Koledníci v Brodě a Humpolci vybrali přes tři miliony

You May Like

Témata