Víte, že u Havlíčkova Brodu stával zámeček, který se svou malebnou polohou mohl rovnat Červené Lhotě? V tomto příspěvku trošku odbočím od běžného způsobu, kterým Vás seznamuji se zajímavostmi z našeho kraje a jeho okolí. S pomocí dobových map a snímků Vám představím zajímavé místo poblíž Havlíčkova Brodu tak, jak […]

Nemyslím tím, kde Vám v našem kraji krásně přeskočí v hlavě, byť i toho se zde člověk může nadát. Ptám se, zda-li víte, že se Humpolecko může pochlubit nadpřirozenými bytostmi přímo nadpozemské krásy? Čtenářky drahé prominou, když přiznám, že krásu oněch pohádkových postav, jimž bude věnován tento příspěvek, ocení spíše […]

Víte, že u Humpolce stával lovecký zámeček Annaburg? Existence zámečku se téměř vytratila z lidské paměti, znovu jej výrazněji připomněl až regionální historik František Pleva v jeho knize Vrchovina neznámá. Ani on však již nevěděl, kde přesně stál. Až díky pátrání v dobových mapách vyplynulo, že se nacházel asi 600 […]

Témata