8

V současné době bylo zahájeno projednání návrhu zadání Změny č. 6 územního plánu města Humpolce a jeho místních částí. Většina doručených žádostí byla v prvním kroku zařazena do návrhu zadání Změny č. 6 ÚP Humpolec, které bude na základě projednání s dotčenými orgány a veřejností, upraveno a následně předloženo ke […]

Témata