Kůrovec na Vysočině

Vlastníci lesa musí hlídat porost před kůrovcem.

Havlíčkobrodsko – Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu hrozí v lesních porostech nebezpečí rozšíření hmyzích škůdců (kůrovec). Podle § 32, zákona č. 289/ 95 Sb., o lesích je vlastník povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření, preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Každý vlastník lesa má svého odborného lesního hospodáře, který mu bezplatně poskytne odborné informace, případně se lze obrátit přímo na MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, státní správu lesů (tel. 569 497 248, 569 497 206 či e- mail: ozp@muhb.cz)


Zdroj: Noviny Havlíčskobrodska – Vysočina

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Myslivecké zkoušky

Pá Zář 26 , 2003
Nové myslivce čekají zkoušky, co musí absolvovat zájemci, než vyrazí na hon?

You May Like

Témata