Oprava dálnice D1 zásadně ovlivní organizaci práce krajských složek IZS

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl dnes v Jihlavě jednal s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR Davidem Čermákem. Důvodem jsou novinky v plánované modernizaci více než dvacítky úseků dálnice D1. „Od oprav dálnice se odvíjí také plánování nebo odsunutí modernizace a oprav mostů nad D1 ve správě kraje, organizace práce krajského integrovaného systému a zajištění informovanosti motoristů projíždějících regionem,“ upozornil Libor Joukl.

Aktuálně se Vysočiny týkají opravy dálnice na třech místech. Vedení kraje se oprávněně obává zvýšené frekvence dopravy, především tranzitní, na souběžných krajských komunikacích II/602 a II/112.

Úseky dálnice připravené k modernizaci (úsek 14,  21, 9)

  • Větrný Jeníkov – Jihlava (104 – 112 včetně mimoúrovňového křížení) vč. demolice a výstavby mostu na 107 km, sanace mostu mezi 109 a 110 km sloužícím jako propojení odpočívek
  • Lhotka – Velká Bíteš (153 – 162) vč. demolice a výstavby nových mostů na 156 km, 162 km a definitivní demolice bez náhrady mostu na 160 km
  • Loket – Hořice (66 – 75) vč. demolice a výstavby nových mostů na 71 km, 69 km a sanace podjezdu na 67 km

V těchto úsecích plánuje ŘSD generální opravy komunikace vč. rozšíření vně, opravy mostů, demolic a stavby nových, osazení nových bezpečnostních prvků apod. Po dobu modernizace dálnice nebudou stanoveny objízdné trasy, výjimkou bude pouze značení náhradní trasy v případě snášení mostů nebo prací v úsecích exitů.

Nejasnosti ve stanovování termínů oprav D1 a jejich neustálé odsouvání představují komplikace i pro realizaci investičních akcí Kraje Vysočina. V rámci modernizace úseku 9 dálnice D1 a především s ním spojených dopravních omezení kraj plánoval také opravu svého mostu na 75 km u Hořic. „Pokud ŘSD z jakýchkoli důvodů práce letos v tomto úseku nezačne, stojíme před rozhodnutím, zda samostatnou krajskou opravou omezovat provoz na D1 nebo zda opravu odsunout na dobu společné rekonstrukce. Limitující je pro nás špatný stav tohoto přemostění,“ upozornil Joukl.

Zájem o aktuální informace týkajících se modernizace D1 má nejen vedení Kraje Vysočina, které si je vědomo všech případných komplikací s ní spojených a majících dopad na bezproblémové zajištění dopravy v okolí dálnice, ale i zástupci složek IZS Kraje Vysočina. „V tuto chvíli máme k dispozici standardní řešení zajištění bezpečnosti na dálnici, připravena jsou i nestandardní – tedy výjezdy zásahových vozidel mimo těleso dálnice např. ve vytipovaných a ověřených lesních úsecích. Je to nutnost, v případě nehody, nepříznivých povětrnostních vlivů a podobně už nebude čas na hledání náhradních řešení,“ uvedl Jan Murárik, vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Informace o modernizaci nejvytíženější české dálnice D1 jsou nově k dispozici na http://www.novad1.cz/

zdroj: www.i-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Program 45. schůze rady města, 13. 3. 2013

Pá Bře 8 , 2013
Program zasedání Rady města

You May Like

Témata