Policisté loni uložili 284 kaucí

KRAJ VYSOČINA: Na kaucích na Vysočině se vybralo téměř sedm milionů

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina uložili řidičům za porušení zákonů v oblasti silniční dopravy v průběhu loňského roku celkem 284 kaucí v celkové částce 6 897 500 korun.  Hlídky z dálničního oddělení ve Velkém Beranově z tohoto počtu uložili 273 kaucí za částku přesahující šest a půl milionů korun. Zbývající kauce mají na svém kontě policisté z jednotlivých dopravních inspektorátů a oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Od loňského podzimu policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina nově využívají  zpevněnou a dostatečně rozsáhlou plochu pro kontrolu kamionové dopravy přímo v Jihlavě na ulici Pávovská. Nezbytně nutnou úpravu této plochy na své náklady zrealizovalo město Jihlava, jehož představitelé vnímají přetížené kamiony na silnicích jako velký problém, který je zapotřebí společně řešit.  Policisté dosud využívali v blízkosti Jihlavy k vážení a kontrolám kamionů areál Celního úřadu pro kraj Vysočina ve Stříteži.

Na nové kontrolní stanoviště si policisté stahují k provedení kontroly nákladní vozidla nejen z dálnice D1, ale především ze silnic v okolí. Při kontrolním vážení může policista odklonit vozidlo z trasy jeho běžného provozu. Řidič je povinen uposlechnout výzvy policisty k zajížďce k místu, kde bude kontrolní vážení prováděno. Zajížďka na kontrolní místo nesmí být delší než 16 kilometrů, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci. Při kontrolním vážení se sleduje dodržování několika limit – kontrola největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrola největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrola největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav.

Důkladné kontroly zaměřené na dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel probíhají v našem kraji v rámci běžného výkonu služby policejních hlídek odboru služby dopravní policie denně a budou se stejnou intenzitou pokračovat i v dalším období. Na kontrolách kamionové dopravy v našem kraji se podílejí policisté se speciálním vozidlem, které bylo pro této účel na jaře loňského roku pořízeno z finančního daru Kraje Vysočina.

Vozidlo tovární značky Mercedes Benz má speciálně upravenou nástavbu a jeho výbavu tvoří veškeré vybavení potřebné k provedení celkové kontroly vozidla a kontroly dodržování předpisů upravujících provoz zejména kamionové dopravy. Ze speciální výbavy jde například o soupravu mobilních vah pro statické měření Tenzo TW-10, prostředky pro měření všech rozměrů vozidla, klíče pro vyhodnocení tachografů a prostředky pro kontrolu technického stavu vozidla  – jako jsou hloubkoměry na kontrolu hloubky drážek dezénu pneumatik, inspekční kamera do dutin nebo měřič propustnosti světla a odrazivosti povrchu na měření zatmavení skel u automobilů. Ve vozidle jsou dvě samostatná plně vybavená pracoviště umožňující zpracování výsledků provedených kontrol a jejich následnou dokumentaci. Vozidlo budou v rámci běžného výkonu služby, ale také při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích, využívat policisté odboru služby dopravní policie, kteří prošli speciálním školením pro tento druh kontrol. Ve vozidle jsou dvě samostatná plně vybavená pracoviště umožňující zpracování výsledků provedených kontrol a jejich následnou dokumentaci.

„Výrazný nárůst kamionové dopravy, která využívá k tranzitu páteřní komunikace našeho kraje je v posledních letech patrný. S tím souvisí také riziko vyššího počtu dopravních nehod, které způsobí řidiči kamionů. Proto je jednou z našich dlouhodobých priorit kontrola kamionové dopravy. O tom, že se na chování řidičů nákladních vozidel intenzivně zaměřujeme, dlouhodobě svědčí dosažené výsledky, kdy celková částka uložených kaucí dosáhla loni téměř sedmi milionů korun,“ uvedl plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie.

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se na důkladné kontroly kamionů zaměřují dlouhodobě. V Kraji Vysočina zahájil na jaře roku 2011 činnost nově vzniklý tým policistů.  Ve speciálně vyškoleném týmu s názvem „Kamion“ bylo tehdy zařazeno jednadvacet policistů, kteří  operovali v sedmi skupinách po celém kraji. V rámci České republiky se jednalo o zcela ojedinělý tým s tak speciálním zaměřením.

A jak taková kontrola kamionové dopravy probíhá? Speciálně vyškolení policisté nejdříve zkontrolují, zda má řidič v pořádku doklady potřebné k řízení a provozu vozidla a doklady související s přepravovaným nákladem. Zjišťují, zda profesionální řidiči dodržují pravidla, která se běžných řidičů netýkají – tedy zda dodržují bezpečnostní přestávky a nepřekračují zákonem stanovenou dobu jízdy. Současně s tím probíhá vážení vozidla, kontroluje se jeho technický stav i správné uložení nákladu.

„Součástí každé takové policejní kontroly je zjišťování celkové hmotnosti a zatížení jednotlivých náprav soupravy. Vedle kontrol technického stavu vozidel se hodláme více zaměřovat i na upevňování nákladu. Zjišťujeme totiž, že řada nehod na dálnicích ale i na i silnicích nižších tříd je spojena s tím, že z nákladního vozidla něco vypadlo. Majitelé vozidel na správné uložení zboží často nekladou potřebný důraz. Pokud chceme udělat důkladnou kontrolu, tak nám prohlídka jednoho kamionu trvá v průměru téměř jednu hodinu,“ dodal kpt. Mgr. Peter Halán, koordinátor policejního kamion týmu.

Drobných přestupků, ale i závažných porušení zákona, se dopouštějí čeští i zahraniční řidiči. Řidiči zejména z třetích zemí často nedodržují zákonem stanovené bezpečnostní přestávky a falšují tachografy. Někteří používají různé vypínače, magnety a nejrůznější ovladače na tachografech. To znamená, že po neoprávněném zásahu tachograf nezaznamenává jízdu a přitom řidič s vozidlem jedou. Tato fatální porušení zákona policisté v případě digitálních tachografů odhalí většinou z výtisku karty řidiče. Mezi nejčastější porušení zákona ze strany řidičů kamionů patří nedodržování denní doby jízdy a nedodržování bezpečnostních přestávek. Policisté v rámci provedených kontrol zjišťují také další závažná porušení, a to manipulaci s tachografem pomocí magnetu nebo speciálně vyrobeného a nainstalovaného zařízení, které řidič ovládá dálkovým ovládáním a vypíná si tak tachograf v případě potřeby.  Kontrolou záznamové karty tachografu policisté zjišťují i řadu velmi závažných porušení – řidič jede na cizí kartu jiného řidiče. 

Tato zjištění mají v současné době pro řidiče dopady v trestně právní rovině – pokud takové případy při kontrole zjistíme, policisté zahajují úkony trestního řízení a řidič je podezřelý ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Dalším velkým problémem je jízda s přetíženým kamionem. Poměrně často se jedná o nákladní vozidla určená pro převoz dřevní hmoty, ale také dalšího materiálu.

Policisté v případech, kdy jde o závažná porušení právních předpisů, na místě rozhodují o uložení kauce ve výši 100 000 korun. Pokud řidič kauci nesloží, může mu policista zabavit doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat mu pokračování v jízdě. Průběh a výsledek kontroly policisté zadokumentují a případ oznámí příslušnému správnímu úřadu, který může udělit sankci dopravci i řidiči. Ve správním řízení hrozí řidiči pokuta až do výše 10 000 korun a dopravci hrozí pokuta až 500 000 korun. Řidiči nákladního vozidla může také správní orgán uložit správní trest spočívající v zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení až na jeden rok. Méně závažné přestupky policisté na místě řeší uložením pokuty v příkazním řízení. V těchto případech může pokuta dosáhnout částky 2000 korun.

               Statistika uložených kaucí podle zákona o silniční dopravě:

ROK

počet kaucí

uložená částka

2014

136

2 641 000 Kč

2015

218

4 200 000 Kč

2016

319

7  073 000 Kč

2017

284

6 897 500 Kč

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí, zdroj: www.policie.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Cizinci vydírali ženu z Vysočiny

Čt Led 18 , 2018
KRAJ VYSOČINA: V Německu bylo zadrženo sedm osob

You May Like

Témata