Třídění odpadů by mělo být ekologické i ekonomické

Možná Vám nadpis článku připomene jiný článek na www.mesto-humpolec.cz.
Tak si dovoluji doplnit tyto informace z pohledu občana nebo podnikatele.

Třídění odpadů by opravdu mělo být výhodné pro všechny zúčastněné, jinak to asi nebude fungovat. V naší společnosti můžeme těžko spoléhat na morální/etický aspekt, či ekologické cítění jako např. v jiných vyspělých společnostech – Skandinávie, Rakousko, Německo …


Osobně neházím všechny Čechy do jednoho pytle, na vlastní oči vidím, že existují „uvědomnělí zelení“, kteří poctivě umívají kelímky od jogurtů a sešlapávají PET-láhve, když už je musí koupit, protože jinak nakupují ve vratných obalech, papíry doma shromažďují do krabice a oddělují igelit, kovové/plastové sponky atd. Už si ťukáte na čelo, co že to plácám? Tak dál snad raději nečtětě, abyste se třeba nerozčílili tak, že Vás skolí infarkt.

Ve výše uvedeném článku byla také zmínka o autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. Velice zajímavá firma, hlavně pro podnikatele (v našem případě město/obec), jako zvídavý občan jsem se chtěl dozvědět více. Tato společnost má jako jediná v České republice autorizaci (moderní termín pro monopol) pro naplňování zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, který platí od 1.1.2002 v České republice a jehož účelem by mělo být chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů a zároveň upravovat nakládání se všemi obaly, které jsou V České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Jinak řečeno, jste firma, která dováží zboží v obalech a prodáváte je dalším překupníkům – týká se Vás tento zákon a musíte celou problematiku řešit. Jste firma, co prodává zboží finálním spotřebitelům – zákon se Vás týká také, ale problematiku za vás řeší Váš dodavatel.
Pokud jste podnikatel z první výše uvedené možnosti a nejste absolutní sebevrah, budete dříve nebo později donucen uzavřít tzv. sdružené plnění pomocí autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. abyste naplnil literu § 10 – Zpětný odběr a § 12 – Využití odpadu z obalů z výše uvedeného zákona. Zákon samozřejmě pamatuje i na to, že by se podnikatel mohl rozhodnout, že nebude platit nějaké firmě a bude si nějak celou logistiku odpadového hospodářství řešit sám, ale to je v praxi de facto nemožné. V tu chvíli by podnikatel nemohl podnikat ve svém oboru a celý svůj potenciál by musel soustředit na administrativu spojenou s touto problematikou (např. přímá komunikace, kontrola atd. z ministerstva hospodářství apod.). Zajímalo by mě docela, kolik existuje takových zoufalců.
Takže jako laik si celkem dokáži představit, kolik peněz proudí do této firmy ze zdroje odpadů. To, že má na finance v celém tomto koloběhu monopol jedna firma nás může štvát, ale alespoň investuje do osvěty (reklama) nebo hezký je i www pro děti :))


My všichni jako spotřebitelé produkujeme odpad v nějakém městě/obci. Když nějaký produkt rozbalíme, obal se tak mění na odpad a spadá do jiného zákona o odpadech (první je zákon č. 185/2001, resp. 188/2004 Sb. ale pozor odpady jsou aktuálně řešeny asi v pěti dalších, včetně vyhlášek). Pokud je „obec chytrá“, tak uzavře smlouvu s firmou EKO-KOM, a.s. předloží projekt a dokáže, že recykluje odpad (má speciální kontejnery, svoz a třídičku) a může získat tzv. odměnu, která se odvíjí od počtu obyvatel, výtěžnosti v kg, koeficientů… a může získat zlomek peněz od zdrojů obalů.


Pokud jsou „občané chytří“ třídí odpad, protože by měli obci platit roční poplatek za svoz a recyklaci směsného odpadu (skládka) a navíc za každou popelnici/kontejner. Pokud ovšem třídíme, můžeme většinu svého odpadu uložit zdarma do speciálních kontejnerů na tříděný odpad a tím bychom měli ušetřit za svoz našich směsných popelnic/kontejnerů. Navíc víme, že se chováme uvědoměle a zodpovědně k životnímu prostředí ve kterém žijeme. A můžeme mít pocit, že stejně jako všechny koloběhy v přírodě i tento je dobře vymyšlen, nastaven a funguje (viz. logo zeleného bodu).
Sice se najdou tací, co argumentují, že nakonec všechno stejně smíchá na skládce, ale to není pravda. Technické služby města Humpolec sváží jako smluvní partner společnosti SOMPO a.s. (nástupnická organizace Sdružení obcí pro hospodaření s odpady – sdružuje cca 117 obcí převážně v Pelhřimovském okrese) veškeré tzv. komunální odpady (směsné) na svou skládku, resp. překladiště a shromaždiště nebezpečných odpadů Na Brunce. Na Brunce se dává do velkokapacitních kontejnerů pro které si denně jezdí vůz společnosti SOMPO a.s. a odpad vozí na dotřiďovací linku a skládku do Hrádku u Pacova.
V městě jsou určená místa pro speciální kontejnery pro tříděný odpad. V Humpolci třídíme papír, plasty a sklo. Kontejner na sklo (zvon) jezdí vyvážet speciální vozidlo s jeřábem, kontejnery na plast a papír vyváží klasické vozy jako směsný odpad (ale jezdí zvlášť pouze pro tuto surovinu) společnosti SOMPO a.s. Je to kvůli šetření, protože speciální vozy jsou drahé a kontejnery na papír a plasty jsou tvarově stejné jako kovové na směsný odpad. Tříděný odpad končí stejně jako směsný na dotřiďovací lince v Hrádku u Pacova, kde se papír lisuje a zasílá papírnám k recyklaci, plasty se zbavují nežádoucích příměsí (ty jdou do skládky) a čisté plasty se zasílají opět k dalšímu zpracování. Např. fleece (umělá vlákna) materiál pro textilní průmysl se vyrábí právě z této suroviny. Více informací např. www.recyklace.net

Ortofoto obrázek lokality Hrádek u Pacova. Snad jsme to našli správně. Fotografii z místa jsme bohužel nesehnali.

Nejnovější studie tvrdí, že Kraj Vysočina je na tom s tříděním odpadu nejlépe z celé České republiky.
Velice mě potěšilo, když mi pan Michalíček z Technických služeb města Humpolec řekl, že se jako občané učíme čím dál více třídit odpad, protože je ho čím dál víc; tedy toho, který lze jednoznačně třídit. Dokonce je to v současné době tak daleko, že ve městě na některých místech současný počet kontejnerů kapacitně nestačí. To jsem mu musel dát za pravdu hned při příchodu domů. Jeden den přeplněný kontejner na plasty a druhý den na papír. Lidé jsou pohodlní a dvakrát s igelitkou plnou sešlapaných PET-láhví nepůjdou … pokud tašku nechají u kontejneru, rozfouká jí vítr a hned je nepořádek po městě. Pokud tedy vážení čtenáři víte, že u vás nestačí četnost svozů či počet kontejnerů na tříděný odpad, vězte, že tuto problematiku má na starosti váš městský úřad (protože SOMPO a.s. s vámi asi komunikovat nebude) konkrétně Odbor místního hospodářství pan Pinkas. Jistě i on rád získá informace od občanů z terénu.

Snahou nás věch by mělo být, aby se kruh uzavřel a třídění odpadů opravdu bylo ekologické i ekonomické.

Lnářská ulice.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Tip na výlet: středověká krčma v Dětenicích.

Čt Říj 27 , 2005
Tentokráte náš tip směřuje poněkud dál – až za hranice Vysočiny. Ale můžete tento výlet spojit s prohlídkou dětenického zámku, anebo se tu prostě jen zastavit při cestě do Krkonoš. Jedná se totiž o oblast Jičínska.

You May Like

Témata