Uzavírka Jihlavského tunelu: Řidiče budou kontrolovat policejní hlídky. Mají vytipovaná čtyři hlavní stanoviště

Už za týden se v Jihlavě na dva měsíce uzavře Jihlavský tunel. V souvislosti s dalšími probíhajícími dopravními stavbami musí řidiči počítat s tím, že se budou v Jihlavě tvořit kolony. Na situaci budou reagovat také policisté, kteří budou hlídat to, jak řidiči dodržují všechna omezení a zda jezdí po vytyčených objízdných trasách.

ihlavský tunel se kvůli opravám pro všechny řidiče uzavře v úterý 19. dubna. Provoz v něm bude opět zahájen ve čtvrtek 30. června. Jihlavským tunelem podle celostátního sčítání dopravy v roce 2020 denně projede zhruba 13 500 vozidel.

Důvodem uzavření tohoto vytíženého úseku je plánovaná rekonstrukce, kterou má na starosti Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Jednotubusový tunel se dvěma jízdnímu pruhy, který je součástí silnice I/38 na obchvatu Jihlavy, je dlouhý 304 metrů a byl uvedený do provozu v roce 2004. „Některé jeho technologické části jsou na konci životnosti, například hlavní osvětlovací soustava,“ vysvětlil již dříve Martin Buček z ŘSD.

Kudy povede objízdná trasa?

Jihlavský tunel bude zcela uzavřen, řidiči tak musí využít oficiální objízdné trasy. „Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy a BUS) ve směru od Havlíčkova Brodu na Znojmo – vozidla pojedou po objízdné trase ze silnice I/38 po ulicích Jiráskova, Hamerníkova, U cvičiště, Žižkova a poté zpět na silnici I/38. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy a BUS) ve směru do Znojma na Havlíčkův Brod – vozidla pojedou po objízdné trase po ulici Žižkova, Dvořákova a Jiráskova a najedou zpět na silnici I/ 38,“ jmenuje v tiskové zprávě Dana Čírtková, mluvčí policistů.

Pro vozidla nad 3,5 tuny je stanovena objízdná trasa ve směru od Havlíčkova Brodu na Znojmo po dálnici D1. Vozidla najedou ze silnice I/38 na exitu 112 na dálnici D1, poté budou pokračovat po dálnici směrem na Prahu a na exitu 90 Humpolec vozidla sjedou a budou pokračovat po silnici I/34 do Pelhřimova a odtud po silnici II/602 do Jihlavy, kde se vrátí na silnici I/38 a budu pokračovat směrem na Znojmo. „Ve směru od Znojma na Havlíčkův Brod povede objízdná trasa ze silnici I/38 na silnici II/602 do Pelhřimova, poté po silnici I/34 do Humpolce, kde vozidla najedou na dálnici D1 a budou pokračovat na exit 112 – Jihlava, kde se vrátí na silnici I/38 a budou pokračovat ve směru na Havlíčkův Brod. Ve směru od Havlíčkova Brodu na Třebíč pojedou vozidla ze silnice I/38 na exitu 112 na dálnici D1, po ní pojedou až k exitu 134 Měřín a budou pokračovat dle místního značení do Třebíče,“ dodává mluvčí Čírtková.

Pro vozidla, která nemohou použít dálnici a pro dopravní obsluhu Jihlavy povede objízdná trasa obousměrně ze silnice I/38 na mimoúrovňové křižovatce se silnici II/523 (ulice Jiráskova) po silnici II/523 do Větrného Jeníkova – po silnici II/131 přes Opatov na silnici II/602 do Jihlavy – zpět na silnici I/38.

Kolony v dopravní špičce

„Vzhledem k tomu, že v Jihlavě probíhají ještě některé další opravy pozemních komunikací, včetně opravy dálničního přivaděče, což s sebou přináší omezení provozu a uzavírky úseků některých ulic ve městě, předpokládáme, že mohou zejména v době ranních a odpoledních dopravních špiček nastávat na některých příjezdových trasách do Jihlavy dopravní komplikace,“ uvedl David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Pro zvládnutí dopravní situace ve městě je proto nezbytné, aby řidiči dodržovali stanovené a vyznačené objízdné trasy a nesnažili se vjíždět do míst, kde to budou mít přechodným dopravním značením zakázané. Na dodržování objízdných tras a zejména na bezpečnost a plynulost v dopravě budou od úterního rána, kdy bude tunel uzavřený, dohlížet policisté, kteří si vytipovali čtyři stanoviště, na nichž předpokládají, že by mohlo docházet k největším dopravním komplikacím.

Policisté budou v rámci běžného výkonu služby i v rámci vyhlášeného mimořádného dopravně bezpečnostního opatření dohlížet na to, zda řidiči dodržují zejména dopravní značení ve vztahu k zákazu vjezdu vozidel, která k tomu nemají důvod, nevjíždějí bezdůvodně do centra města jen proto, aby si zkrátili cestu,“ upozorňuje mluvčí Čírtková.

Policisté odboru služby dopravní policie také zejména v prvních dnech uzavírky předpokládají, že se zaměří na kontrolu stanoveného dopravního značení tak, aby dopravní značení upozorňující na uzavření Jihlavského tunelu bylo umístěno tak, aby se řidiči nemohli vymlouvat, že na uzavírku tunelu a nutnost využít objízdné trasy nejsou včas upozorněni.

„Obracíme se na všechny řidiče, kteří byli zvyklí využívat Jihlavský tunel ke svým cestám zejména do práce a z práce, aby počítali s tím, že jejich cesta po objízdné trase může být časově delší, proto je potřeba mít časovou rezervu. Propustnost komunikací, které vedou centrem Jihlavy, není taková, na kterou byli řidiči zvyklí při průjezdu tunelem a poté po dálničním přivaděči,“ doplňuje David Jirák s tím, že policisté budou při řešení zjištěných porušení zákazů vjezdu vozidel do míst, kde to bude dopravním značením zakázané, nekompromisní a nákladní vozidla nebudou do centra města pouštět. Navíc musí řidiči počítat s tím a pokutou v příkazním řízení v maximální možné výši.

Vlna nesouhlasu na sociálních sítích

Avizované uzavření tunelu a také souběžně probíhající stavební práce v krajském městě vyvolává u lidí na sociálních sítích značnou vlnu nevole. „Dělat si z lidí srandu fakt není dobré, ono totiž peklo je už teď. A jak nazvat souběh práci ještě s uzavřením tunelu? To musel vymyslet génius, jinak to není možný…“ myslí si José Gino Ramirez. Například uživatel Facebooku Joseph Procházka v této souvislosti zmínil sdílená kola, která jsou lidem v Jihlavě k dispozici od 1. dubna. „Asi proto jsou tady teď sdílená kola , jinak doprava ve městech celé ČR je celkově tragédie,“ vyjádřil svůj názor v jedné z diskuzí. Jenda Pelant to s kolonami v Jihlavě nevidí tak černě. „Já bych se těch kolony nebál, první den bude blbinec a pak už to půjde,“ vzkázal ostatním.

Zpoždění v MHD

Obrnit trpělivostí se v nadcházejících týdnech nebudou muset jen řidiči. Očekávané kolony mohou omezit také cestující v MHD. Už nyní trolejbusy a autobusy nabírají zpoždění.

Zdržení nyní řidiči zaznamenávají na cestách mezi Bedřichovem a Antonovým Dolem. Také linky MHD č. 3 a 12 nabírají zpoždění v době přepravních špiček při obsluze průmyslové zóny. V ulicích Sokolovská a Pávovská a také v části města Červený Kříž komplikují dopravní situaci uzavírky. „Některé autobusy mají až 15 minut zpoždění, omlouváme se za to, ale nemáme možnost to jakkoli ovlivnit, silnice je potřeba opravit,“ žádá cestující o shovívavost předseda představenstva DPMJ Radim Rovner. 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Odvolání dopravce uspělo, Vysočina musí omezení nedotovaných spojů vysvětlit

St Dub 13 , 2022
Soukromý dálkový autobusový dopravce United Buses uspěl u ministerstva dopravy s námitkami proti rozhodnutí Kraje Vysočina o udělení licence. Ministerstvo podmínky zrušilo. Dopravce má zájem vrátit linku České Budějovice – Brno na Vysočinu. Kraj musí do měsíce vydat nové podmínky udělení licence.
Dálkový autobus Setra. Pramen: United Buses

You May Like

Témata