Začíná šestý ročník soutěže Bezpečná nemocnice

Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o.p.s., Johnson & Johnson s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o.p.s. a Českou asociací sester, o.s. vyhlašují šestý ročník celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Hlavním tématem bylo zvoleno bezpečí v péči o oslabeného pacienta. Stejně jako v předchozích letech je soutěž vyhlášena ve dvou odborných sekcích – technicko-provozní a ošetřovatelsko-medicínské. Projekty je možné přihlásit od 1. července 2013 do 31. října 2013

Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice je už tradiční každoroční akce pořádaná Krajem Vysočina. Soutěž má za cíl upozornit na možná rizika při poskytování zdravotních služeb, a to jak rizika pro pacienty, tak pro personál, včetně předání všech informací souvisejících s bezpečím v lůžkových zdravotnických zařízeních. Jedná se o předání tzv. dobré praxe v oblasti zdravotnictví.

 

Odborná soutěž Bezpečná nemocnice oceňuje nejlepší projekty, kterými zdravotnická zařízení učinila nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí. Konference Dny bezpečí bezprostředně navazuje na celostátní soutěž a prezentuje jak nejvýše oceněné projekty, tak přednášky se zastřešujícím tématem – bezpečí v péči o oslabeného pacienta. Termínem oslabený pacient rozumíme osoby, které vzhledem k fyzickému, smyslovému či psychickému handicapu, vzhledem k výrazně vysokému či výrazně nízkému věku či např. vzhledem k faktu, že nerozumí česky, mají ztíženou interakci s poskytovateli zdravotních služeb či vyžadují specifický typ péče nad rámec, vyvolané onemocněním či úrazem, pro která pobývá v nemocnici či léčebně. Jedná se tedy o osoby, které mají specifické potřeby z hlediska zajištění bezpečí při hospitalizaci, současně však ne všechny zařízení věnují bezpečí oslabených pacientů dostatečnou pozornost.

 

Vítězné projekty získají cenu hejtmana Kraje Vysočina. Společnost Johnson & Johnson s.r.o., ocení projekt s nejvyšším hodnocením poroty v každé ze sekcí mimořádnou finanční cenou ve výši 100 tis. Kč určených na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů v každé sekci.

 

Více informací včetně kritéria pro hodnocení přihlášených projektů najdete na http://www.kr-vysocina.cz/soutez-bezpecna-nemocnice/ds-302111/p1=52526.

zdroj: www.kr-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Koncert - Pocta želivským varhanám

St Čvc 10 , 2013
Koncert se uskuteční v sobotu, 13.7.2013 v Želivě

Témata