Velká města na Vysočině se snaží postupně zbavovat dluhů

Zadluženost pěti největších měst kraje Vysočina loni stagnovala na úrovni předchozího roku nebo dokonce klesla.

K nejvýraznějšímu úbytku cizích zdrojů došlo v Třebíči, kde se zadluženost meziročně snížila třikrát, a v Havlíčkově Brodě, kde klesla o třetinu. Nízká zadluženost radnicím uvolňuje ruce pro případné čerpání úvěrů na stěžejní akce a mohla by zvýšit jejich šance při čerpání státních dotací. Zadluženost, vyjádřená poměrem splácených úvěrů k ročním běžným příjmům rozpočtu, se u těchto měst pohybuje v rozmezí od necelého jednoho procenta v Pelhřimově po čtyři procenta, která vykazuje jihlavský magistrát. Pokud pro letošní rok radnice schválily schodkový rozpočet, rozdíl mezi příjmy a výdaji zatím pokryly z vlastních rezerv. V Třebíči, kde byla za rok 2001 zadluženost nejvyšší, se poměr splátek úvěrů na příjmech meziročně snížil téměř o sedm procent na 3,2 procenta. „Loni se jeden úvěr splatil a úrokové míry šly dolů,“ řekla Marie Svátková z finančního odboru. V minulém roce se nový úvěr nečerpal a tento trend chce město udržet i letos. K nižšímu zadlužení podle Svátkové přispěla i úspěšnost města při získávání dotací na investiční akce. „Havlíčkův Brod má nejnižší zadluženost od roku 1996,“ řekl vedoucí ekonomického odboru Josef Jukl. Město zatím o novém úvěru neuvažuje. Nečerpalo ani 33 milionů, které loni v rozpočtu schválilo městské zastupitelstvo, protože se zvýšila část daňových výnosů a některé investiční akce se nerealizovaly. Jihlava ke konci minulého roku dlužila 109 milionů korun. Na jednoho obyvatele tak připadá dluh 2148 korun, což je mezi českými statutárními městy téměř nejnižší částka. Zadluženost se meziročně mírně snížila. „Zastupitelstvo bude 1. dubna schvalovat rozpočet včetně kapitálových výdajů, s úvěrem se v něm zatím nepočítá,“ řekla Jitka Haubertová z ekonomického odboru. Zadluženost Žďáru se nezměnila; podíl splátek úvěrů k příjmům je tři procenta. Vypůjčených 18 milionů korun za loňský a letošní rok poplyne do bytové výstavby. Město ale loni jeden úvěr splatilo, a proto nepočítá s navýšením zadluženosti. Nejnižší zadluženost má dlouhodobě Pelhřimov. Podle místostarosty Luďka Březiny byla nízká díky mimořádným příjmům například z privatizace bytů nebo z prodeje cenných papírů. Pro město je prioritou získávání státních dotací a čerpání nových úvěrů zatím neplánuje.

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Vesnice láká stavebníky

St Bře 26 , 2003
Na příznivé ceny pozemků, výhodnou polohu i pracovní příležitosti lákají stavebníky Jiřice, obec o necelých šesti stech obyvatelích, ležící zhruba tři kilometry od Humpolce.

You May Like

Témata