Volební program KDÚ-ČSL pro město Humpolec

34

Po čtyřech letech budeme opět volit své zástupce do zastupitelstva města. Jednou z kandidujících stran je i KDÚ-ČSL. V přiloženém letáku si můžete prohlédnout jejich volební program pro naše město a jsou zde představení i jednotlivý kandidáti za tuto stranu. Více info v článku.

Program KDÚ-ČSL pro město Humpolec ve formátu PDF (cca 3MB) si můžete stáhnout přímo na našem serveru na adrese: http://www.humpolak.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=52

Přepis programu:

Volební program  KDU – ČSL pro město Humpolec.

 

Milí spoluobčané.

Byli jsme s Vámi dobrý tým ? Chceme jím být i na další volební období 2010 – 2014 !

Proto aby tomu tak bylo potřebujeme být zastoupeni na radnici.Tam můžeme být jen díky Vašim hlasům.Důvěřujeme Vám a věříme že i díky našemu volebnímu programu tím dobrým týmem společně s Vámi opět budeme.

 

Chceme pro občany města zajistit  následující :

 

V oblasti bezpečnosti a pořádku ve městě :

          jsme si vědomi toho,že osobní bezpečnost je jednou z nejdůležitějších potřeb občanů a proto zvýšíme spolupráci s policií ČR

          na základě finanční analýzy otevřeme diskusi o zřízení městské policie

          zkvalitníme a zajistíme lepší využívání stávajícího kamerového systému

          zajistíme tvrdší postihování vandalismu ve městě a obtěžování občanů ze strany bezdomovců v souladu s platnou legislativou

 

V oblasti dopravní infrastruktury :

          budeme koncepčně řešit dopravu v souladu s územním plánem

          vytvoříme územní prostor ve městě kde se zachovají či obnoví původní povrchy komunikací a kde bude vyloučena těžká doprava

          chceme zajistit ve spolupráci s krajem Vysočina finance z evropských fondů na silniční obchvat města a odstavné parkoviště kamionů

          zajistíme budování cyklistických stezek i ve vnitřním městě

          zasadíme se o zřízení městské autobusové linky i pro potřeby vybraných místních částí

          vyřešíme odpovídající zimní údržbu chodníků a ulic a navrhneme slevu na dani z nemovitostí při kvalitní údržbě chodníků

          budeme řešit zachování a zlepšení dopravní dostupnosti města v celorepublikovém měřítku

 

V oblasti hospodaření s majetkem města :

          nadále budeme zajišťovat vyrovnaný

       rozpočet       

          prostředky získané prodejem městských domů a bytů využijeme zpětně s případnými dotacemi na opravy městských objektů

          budeme podporovat individuelní výstavbu bytů a domů vytipováním dalších lokalit pro jejich výstavbu

          budeme pravidelně vyhodnocovat územní plán města,chceme zřídit institut městského architekta

 

V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb :

          budeme podporovat poskytovatele sociálních služeb a vyhodnocovat s partnerskými organizacemi potřeby seniorů,zdravotně hendikepovaných a sociálně potřebných v našem městě

          budeme budovat další bezbariérové vstupy a chodníky

          při objektivní potřebě připravíme výstavbu dalšího pečovatelského domu pro seniory

          budeme řešit pravidelně s lékaři problémy zdravotnictví které městu přísluší

 

Čtěte dále:   Sbírka pro Leontýnku

V oblasti zvýšení významu našeho města :

          zajistíme větší propagaci města v celostátním i regionálním měřítku,ve spolupráci se školami a regionálními zpravodajskými weby zřídíme jazykové mutace zpráv z města i na oficielních stránkách

          budeme nadále aktivně spolupracovat s podnikatelskou sférou na propagaci města

          budeme pravidelně zajišťovat účast na celostátních i regionálních akcích typu propagace aktivit měst a obcí a cestovního ruchu

          chceme nadále pokračovat ve spolupráci s partnerskými městy a organizacemi

          budeme se snažit  o rozšíření administrativního významu našeho města/příchod dalších institucí do města,rozvoj mikroregionů a pod./

 

V oblasti kultury a sportu :

          budeme zejména přes příspěvkové organizace více podporovat aktivity občanů v celé oblasti kultury a propagace historie města

          zajistíme větší podporu opravám historických památek, podpoříme pomocí vyřizování dotací ze strukturálních fondů EU a podpůrnými kroky zahrnujícími úpravu přilehlých městských pozemků vznik důstojné památky na historii humpoleckého soukenického průmyslu

          podpoříme úsilí církví a spolků v jejich kulturní a společenské činnosti

          vypíšeme nová výběrová řízení na ta sportoviště kde má město majetkový podíl

          budeme dle finančních možností po jednáních s občany budovat další sportoviště

 

V oblasti  ekologie,lesního a vodního hospodářství :

          budeme trvale pokračovat ve spolupráci s dalšími organizacemi na zajištění využití rybníku Hadina pro rekreaci obyvatel regionu

          ve větší míře začneme budovat park pod hradem Orlíkem

          budeme iniciovat zahájení akce „živý plot“s cílem snížit prachové a hlukové zatížení města od dálnice a hlavních silničních tahů,navážeme v tomto bodě na platný územní plán a pasport zeleně města

          chceme vracet postupně do města více zeleně/hlohy,javory,akáty/

          budeme využívat v maximální možné míře vlastní zdroje pitné vody s cílem ekonomicky stabilizovat cenu této suroviny

 

V oblasti práce městského úřadu a samosprávy města:

          na základě prováděného auditu odborů MÚ posílíme odbor zabývající se získáváním všech druhů dotací

          provedeme optimalizaci počtu úředníků

          budeme provádět pravidelné ankety při rozsáhlejších akcích ve městě,půjdeme nad rámec zákonem stanovených zveřejňování dat a budeme více dbát na mínění spoluobčanů a odborné veřejnosti

          zřídíme při městském zastupitelstvu výbor pro místní části města složený z jejich zástupců jejichž podněty se budou  následně řešit v radě  města

          více budeme informovat občany o jednání městského zastupitelstva na našich webových stránkách

          chceme více dbát na zlepšování chodu městského úřadu a to jak ve výkonu státní správy v přenesené působnosti,tak i samosprávy ve vztahu k potřebám našich občanům

 

 

Naši kandidáti v případě svého zvolení budou tento program důsledně prosazovat ku prospěchu našeho společného domova,města Humpolce.

 

Diskutujte s námi na www.kducslhumpolec.cz

Axl

34 thoughts on “Volební program KDÚ-ČSL pro město Humpolec

 1. Tak to je hozená rukavice všem ostatním kandidujícím stranám, jenž by měly taktéž uveřejnit své volební programy pro komunální politiku. Nicméně výše uvedený program se mi zamlouvá a pokud by byl naplněn, byl by jistě velkým přínosem městu. Nyní ještě zakroužkovat ty kandidáty, kteří by byli zárukou plnění tohoto programu. Styrlitz.

  1. Je to hezké, ale co když například „optimalizace počtu úředníků“ znamená jejich zdvojnásobení? 😀
   Murlo

 2. Jak chtějí černoprdelníci „důsledně prosazovat“ něco tak vágního, jako je tento volební program?

 3. Program famózní, palec nahoru,ale rozhodně v plné míře nemožný realizaci. I kdyby ale z 60% to bylo naplněno, tak tomu fandím. Volební období neni zase až tak krátké.

 4. Koukám , že papír snese vše. KDU má místostarostu již 12 let a v zastupitelstvu je od počátku. Tak proč to již neprosadili? Lídr jejich kandidátky prošel čtyřma stranama,tak teď to snad vyjde. Jsem zvědavý jak by chtěli s tímto programem držet vyrovnaný rozpočet.

   1. Podstatné je že lídr Zmek není teoretik.Člověk který řídil dobře velkou fabriku bude přínosem!A dvojka-Mácha ten snad také nemusí nic dokazovat.I když budu volit jinou stranu tak pár lidovců označím.

    1. Nevím zda p.Zmek je nějaký bůch,fabriku kterou řídil tak zkrachovala ať je to SUKNO nebo JITKA J,Hradec. Pan Zmek si myslí že na úřadě udělá trafiku,tak přivandroval zpátky do Humpolce.Dále by na úřad měli kandidovat mladší ane důchodci !!! Proto nevolte strany, ale pouze jednotlivé kandidáty !!!

     1. Vaše názory vám nebudu vyvracet, evidentně to nemá cenu. Svá tvrzení nemůžete nijak dokázat. Pan Josef Zmek má můj respekt a plnou podporu jako lídr kandidátky KDU-ČSL, víc k podobným osobním útokům nemám co dodat. Inteligentní čtenář vidí, a umí vyhodnotit.

     2. Jen pro upřesnění,Sukno skončilo za řízení páně Racka,pochybuji že s ním měl p.Zmek cokoliv společného,a že by byl bůch,co to probůh je ?

 5. – vyhodnocování územního plánu a jeho revize je dána zákonem
  – koncepce dopravy v souladu s územním plánem ani jinak řešit nejde
  – institut městského architekta bez udělení adekvátních pravomocí nebude k ničemu, stejně jako stavební komise, jejíž názor se nerespektuje

  Mírně populistické, ale jinak oceňuji. Některé kandidáty méně.

  frrrr

 6. Zpoplatnit výherní zařízení v katastru města.Jak to udělala Jihlava a následuje jí HB. Do městské kasy by to mohlo hodit až 1,5 mil.

  1. Výherní automaty jsou zpoplatněny a nová vyhláška s maximální možnou sazbou dle zákona se schvalovala na včerejším zastupitelstvu.

  1. Ostatní strany jistě také připravují svoji prezentaci. Třeba zrovna ne na Humpoláku. Humpolák není kupodivu středobod humpoleckého dění. Troufám si tvrdit, že naprostá většina humpoleckých obyvatel v životě na Humpoláku nikdy nebyla.

   1. No, možná je to škoda. Netvrdím, že Humpolák je středobod humpoleckého dění,ani netvrdím, že většina humpoleckých obyvatel Humpoláka čte, ale myslím si, že Ti, které Humpolec a dění v něm zajímá (a to jsou myslím Ti, kteří k volbám půjdou) Humpoláka čtou. A tak je dobré IMHO zde svůj program prezentovat. Bohužel jediný kdo to udělal byla právě KDÚ-ČSL. Nikdo jiný. A my se sami nikomu vnucovat nebudeme. 🙂

    Axl z redakce

    1. To nebylo myšleno jako kritika Humpoláka. Ten je v poho. Byla to jen reakce na tu poznámku kdeže jsou ostatní strany. Jako, že když nejsou na Humpoláku, neexistují. Koukám, že ODS už má taky odkaz na program. Jinak si myslím, že je dobře, když je mezi lidma takový zájem o komunální volby.

  2. V kapitole doprava je uvedeno,že se bude pokračovat ve zklidňování dopravní situace. pokud je míněno zužování tak s takovou moc hlasů hoši nedostanou

   1. CSSD má prý v programu deset základních bodů.Jinak se od nich nic nedozvíme. Jsou tajemní jak hrad v Karpatech. víte někdo více? Marta

 7. Program se mě líbí a budu tuto stranu volit,zejména proto,že má konkrétní body a ne obecné žvásty.K nim patří i cyklostezky,proč to v některých městech jde a v Humpolci ne?To samé kruhové objezdy,u Billy a pod.Slyšíme jenom stesky,že to nejde,že to brzdí kraj či někdo jiný.A u ostatních měst to jde,to snad na kraji sedí pro nás jiní úředníci nežli pro jiné?Myslím si,že je nutné zvednout zadky a dojet se podívat tam,kde si vědí rady.Místo toho zastupitelé,zejména z ODS se jen vymlouvají a skuhrají,ale že Kučerovi odkývali národní frontu to jim nevadí a ještě vydávají blbost za diplomatické umění.Chce to změnu!

   1. Vždy se musí najít nějaké „horké“ téma. U komunálek je dobré, že se řeší věci na lokální úrovni a lidé o problematice vědí své.
    O tom, že se zde cyklostezky neřeší vůbec, to víme všichni. O tom, že se investovalo neuvážlivě, víme také všichni. Jen jde o to, komu konkrétní investice přinesla konkrétní užitek.
    Jen těžko se teď kolem zrekonstruovaných silniček bude hledat místo pro smysluplnější využití, než je lán trávy. Tedy celý tento projekt byl v tomto velmi necitlivý.
    Jinak věřím, že již brzy bude umístěna značka se zákazem stání u pošty ( naši zastupitelé na posledním zastupitelstvu odsouhlasili ), neboť je to tam opravdu o PRŮSER !!!!!!!!
    S pozdravem
    Michal Marek

     1. Proč bych se měl odmlčet ? Nemám k tomu jediný důvod – naopak.
      Po přečtení sobotního vydání MF Dnes, kde se p. starosta vyjadřuje o „klidném průběhu volebního období“ jsem naopak zaujal postoj, že ozvat se musím.
      Slova „že opozice se vyautovala“ jsou pro mě nepřijatelná a osobně se pokusím zapracovat na tom, aby ona zmíněná „vyautovaná opozice“ začala pracovat aktivněji a aby gubernátorská rozhodnutí radnice nebyla vždy předem schválena.
      A příště Vás poprosím o podpis, abych nejenom já věděl, komu jsou mé názory nepohodlné.
      S pozdravem
      Michal Marek

     2. Také jsem to četl, možná by ten článek zajímal více lidí? Co na to redakce humpoláka? Mimo jiné tam MF Dnes vystavuje starostům měst (jde o sérii článků z kraje) jakési vysvědčení.

 8. To jsem zvědav jestli jim tento zajímavý program u voleb nějak pomůže,již dnes či zítra se to dozvíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Ženy poprvé volily své pivo

Čt Zář 30 , 2010
I když je pivo u křehčí části naší populace čím dál oblíbenější, stále převládá přesvědčení, že zlatavý mok je spíše „mužskou záležitostí“. Tomuto tvrzení se rozhodl postavit První dámský pivní klub, který pod záštitou Českého svazu pivovarů a sladoven uspořádal anketu Dámská pivní volba. Historicky prvním vítězem se stal Rodinný […]

You May Like

Témata