ZE ŽIVOTA: Smutná taškařice Telecomu

Deníček z montáže jedné telefonní linky.

236 dní


Montáž mé telefonní linky včetně vykopání 30m přívodního kabelu do bytového domu trvala 25 dní. Zbytek do oněch takřka devíti měsíců zabralo váhání Českého Telecomu. Nebo monopolní chování? J Přečtěte si několik odposlechnutých výroků, tak jak jsem je zaznamenal v průběhu anabáze.Chci předeslat, že jsem na svých cestách za linkou potkal i pár lidí, bez jejichž pomoci bych asi neměl telefon ještě pěkných pár měsíců. Jak to bývá zvykem, vyskytují se spíše u odborných činností nebo na nižších postech. Těmto lidem bych rád poděkoval.


Zajímavé výroky těch druhých zde zveřejňuji, samozřejmě jsou až na dopis neprokazatelné, takže pouze jako parafráze.A teď již vzhůru do historie.8. října 2001:


Nezajímavý


Jsem nezajímavý. Řekl mi to vysoce postavený pracovník brněnského Českého Telecomu.Už mne nebavilo připojování přes mobilní telefon dřevní rychlostí 9,6.

Už mne nebavilo, že kdybych potřeboval půjčku, nemohl bych ji (někde) dostat, protože nemám svou existenci prokázanou existencí pevné linky. (I tak některé banky v roce 2001 fungují.)

Už mne prostě štvalo, že na každém kroku zakopávám o reklamy Českého Telecomu na ISDN a kdovíco, ale krátká data přenáším přes mobilní telefon a dlouhá v kapse k nejblíže bydlícímu spolupracovníkovi.


Přihlášku pevné linky a rozšíření na ISDN jsem si totiž u ČT podal před půl rokem. Zatím nic. A tak jsem se šel poptat na vyšší místa.


Vyjádření vedoucího pracovníka ČT


Rozhovor s oním pánem se týkal několika oblastí.

Pan ředitel se několikrát ohradil, když jsem během řeči mimoděk použil slova monopol. Trval na tom, že Telecom není žádný monopol, a že by bylo pěkné, kdybychom používali výrazu dominantní operátor.


Pan ředitel mi podrobně vysvětlil, že musejí postupovat ekonomicky. Mají od regulátora stanoveny způsoby parametrizace přihlášek. Pokud někde mají položit nový kabel, začnou o tom vůbec přemýšlet až po obdržení nějakého počtu přihlášek. Přemýšlení zahrnuje rozhodování investičního oddělení, vypracování projektu, stavební řízení, suma sumárum tak půl roku, rok.


Kdyby použili provizorní vedení, zhoršilo by to estetickou kvalitu krajiny!


Kdyby použili to provizorní vedení, které už do domu vede, mohli by uspokojit pouze některé ze žadatelů. (Má práce závisí na přenosu dat, proto jsem přihlášku podal ihned po podpisu nájemní smlouvy, že. Doufal jsem, že budu mezi nimi). A těm ostatním už by prý telefon nezavedli asi nikdy, protože by se pro ně stali nezajímavými!!!

Definice nezajímavého zájemce


Po nastěhování do bytu (ve vchodu s 32 dalšími byty bez telefonu, uprostřed jedné z obytných čtvrtí Brna, s ústřednou přes ulici) jsem v dubnu požádal o telefon. A abych Telecom motivoval, rovnou jsem požádal o “balíček” s bezdrátem. A později (v červnu) jsem přidal žádost o povýšení na ISDN. Myslel jsem, že jsem pro Telecom zajímavý. Nejsem tedy.


Dotazy


Moc tomu nerozumím, a tak se ptám:

ˇ vážený Český telekomunikační úřade, státem určený regulátore:

je pravda, že vámi stanovené podmínky, podle kterých prý monopolní Český Telecom musí postupovat, činí obyvatele 33 bytů po nejméně půl roku od nastěhování nezajímavou skupinou?


je pravda, že zavedení provizorních linek po existujícím závěsném kabelu alespoň čtyřem domácnostem (ať již rodinám s malými dětmi; lidem nemocným; lidem závislým na telefonu pracovně; lidem s prvními podanými přihláškami, vyberte si) by podle takových pravidel ohrozilo zavedení telefonních linek ostatním obyvatelům, a to včetně navazujících staveb s dalšími více než 60 byty?


jaký je důvod pro to, aby Český Telecom rozjel svou mnohaměsíční mašinerii až po obdržení přihlášek od obyvatel domu, tedy po kolaudaci a podepsání nájemních smluv? To nestačí předběžná přihláška podaná dlouho dopředu stavební firmou? To nestačí potvrzené stavební povolení, ke kterému se Český Telecom vyjadřuje několik let předem?30. listopadu 2001:


Listopadové P.S.


Pro případ, že byste se stále nemohli rozhodnout, zda své peníze budete dávat Českému Telecomu či komukoli jinému.


Při dalších jednáních jsem se jen tak mimochodem dozvěděl:

Když si koupím linku v balíčku s bezdrátem, jsem zavázán ji po určitou dobu neměnit (nyní rok a půl?). Povýšení na linku ISDN je změna, za kterou bych platil smluvní pokutu.


Když si koupím linku v balíčku s bezdrátem, jsem zavázán ji po určitou dobu neměnit. Pokud Český Telecom zavedení linky o mnoho měsíců zdrží, nic se neděje, ona lhůta začíná běžet až od realizace linky.


To vše je uvedeno ve smlouvě a v podmínkách, které dostanu až s telefonní linkou.


To, že mne pracovníci odbytu ČT v budově ČT v obou těchto bodech na přímý dotaz informovali přesně naopak, by bylo pouze důvodem k jejich “vykrákání za uši”, ale už tam jsou stejně jiní.


O něco později…


Právě jsem ve smyslu předchozího odstavce obdržel i vyjádření ředitelky pro vnitřní kontrolu. Navrhl jsem totiž dohodu, podle které by dodrželi výše uvedené sliby bez ohledu na momentální stav jejich všeobecných podmínek.


Paní ředitelka cituje některé paragrafy obchodních podmínek (ale již necituje další, na které se odkazuje). Pak píše, že na kontaktním pracovišti pracují už pouze dvě z původních zaměstnankyň a žádná z těchto dvou si na hovor se mnou nevzpomíná (sic!). “…lze téměř vyloučit, že by Vám byly podány mylné informace tak, jak ve své stížnosti popisujete…” To jako že si vymýšlím? Pokud prý při neprokazatelném ústním jednáním došlo k nedorozumění, omlouvají se. Další z vět zní: “Zdůrazňujeme, že zajištění Vašeho, ale i dalších evidovaných požadavků v dané lokalitě je podmíněno realizací investiční akce.” Chápu. Položení 30 m kabelu je investiční akce a ty mají svá pravidla. Myslíte, že by se takhle chovali, kdyby měli konkurenci????!!!!

A závěrečný odstavec je průzračnou esencí OBCHODNÍHO MODELU MONOPOL:

“Vážený pane, výše uvedeným vyjádřením jsme odpověděli na všechny tři body Vašeho podání ze dne 10.10.2001. Uvědomujeme si, že naše odpověď není v s
ouladu s Vaším přáním, vycházeli jsme však z platných obchodních podmínek stanovených pro zřízení té které nabízené služby.”
17. prosince 2001:


Mám telefon!


Bylo to o fous. Poslední zajímavý výrok pochází z minulého pátku. Parafrázuji: “Montážní kapacity na ISDN máme, na běžné linky jsou však dlouho dopředu vytíženy (Telecom totiž právě nabízí nové linky v akci a je jich moc). Aby vám držitelé ostatních linek nezáviděli, namontujeme vám telefon až v lednu současně s nimi.” Vysvětlil jsem tomu člověku situaci. Podivil se, vždyť také v počítači mají datum ZAŘAZENÍ přihlášky ISDN z LISTOPADU, nikoli z prvního pololetí…. A zařídil dnešní montáž.Úplně na závěr: Výše několikrát zmíněné všeobecné obchodní podmínky stále nemám, přestože jsem o ně požádal už i na zelené lince a bylo mi přislíbeno dodání poštou. JRichard Habarta

P.S.


18. prosince 2001:


Jedeme dále


Dnes mi volali na různá telefonní čísla už dva lidé. Některá z telefonních čísel, která jsem dostal, jsou totiž ve starých Zlatých stránkách uvedena jako nová digitální čísla úplně jiných lidí. Tak mne napadlo, že jsem vlastně nedostal Zlaté stránky. Promptním dotazem u ČT jsem zjistil, že Zlaté stránky dostanu, ale až nové vydání, tj. za rok.


Správce webu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

CESTY: Trak, ja a Amerika 13.

Pá Led 4 , 2002
Tohle povídání bylo počato jako několik příběhů a pak se z toho stala knížka, dá-li se to knížkou nazvat. Vše, v podobě trochu obsáhlejší, jsem zveřejňoval před pár lety na mé stránce.

You May Like

Témata