16

Humpolecké základní školy, jejichž zřizovatelem je město Humpolec, finišují s přípravami pro zahájení nového školního roku, které letos připadá na pondělí 2. září. Budova Základní školy Hálkova, kde sídlí třídy druhého stupně, prochází od letošního června kompletní opravou střechy. Práce se však výuky výrazně nedotknou a školní rok začne v […]

12

Analýza současného stavu dopravy včetně návrhů řešení palčivých míst a výhledu do budoucna. To je ve zkratce Koncepce dopravy Humpolce – Plán udržitelnosti městské mobility, kterou má město Humpolec k dispozici od konce června. Zevrubná veřejná prezentace jednoho z důležitých dokumentů města Humpolce se uskutečnila ve středu 21. srpna v […]

15

Jak bude vypadat nové polyfunkční komunitní centrum, které začne v květnu letošního roku vznikat na místě současné budovy u kina na Havlíčkově náměstí v Humpolci, se ve středu 27. března podrobněji dozvěděli ti, kteří dorazili na veřejnou prezentaci se zástupci města i s autory architektonického řešení a projektu. Součástí besedy […]

Témata