16

Humpolecké základní školy, jejichž zřizovatelem je město Humpolec, finišují s přípravami pro zahájení nového školního roku, které letos připadá na pondělí 2. září. Budova Základní školy Hálkova, kde sídlí třídy druhého stupně, prochází od letošního června kompletní opravou střechy. Práce se však výuky výrazně nedotknou a školní rok začne v […]

12

Analýza současného stavu dopravy včetně návrhů řešení palčivých míst a výhledu do budoucna. To je ve zkratce Koncepce dopravy Humpolce – Plán udržitelnosti městské mobility, kterou má město Humpolec k dispozici od konce června. Zevrubná veřejná prezentace jednoho z důležitých dokumentů města Humpolce se uskutečnila ve středu 21. srpna v […]

Témata