Den stromů – 20.10.2002

sázení ve Vřesníku – pozvánka

Motto: "Věříme, že přijde doba, kdy si lidé uvědomí, že sestoupili ze
stromů a musí se k nim zase vrátit."

Dvacátý říjen je národním Dnem stromů v České republice.
Smyslem tohoto dne je oslavit krásu, význam a výjimečnost všech stromů.

Cíl programu strom života:
Podpora výsadby stromů neziskovými organizacemi a obcemi v krajině, ve městech
i v horských oblastech.
Kromě vysazování nových stromů a následné péče o ně usiluje program o zapojení
širokého spektra lidí do přípravy projektů a hlavně vlastní výsadby. Jejím prostřednictvím
chceme vybudovat vztah lidí k prostředí, ve kterém žijí.

Na Den stromů se budou sázet stovky stromů
Poradní sbor programu Strom života Nadace Partnerství rozhodl o podpoře 14 projektů
výsadby stromů se zapojením veřejnosti. Celkem bylo rozděleno 70 000 Kč. Díky
podpoře programu Strom života tak bude letos na 14 místech vysazeno na 500 nových
stromů.

Mimo jiné byl podpořen i projekt "ozelenění Vřesníku" v našem regionu
Školy v přírodě Vřesník.

Ve Vřesníku se stromy budou sázet pravděpodobně o týden později, tedy víkend
26.-28.10.2002.
Přijďte, jste srdečně zváni!
Důvodů je hned několik, více nám k celé akci řekla paní Lelingdonová ze Školy
v přírodě ve Vřesníku:
"Jedna část výsadby je za hřištěm, které se podařilo zbudovat za pomoci
místních občanů a z grantů a financí zajištění školy v přírodě (také letos podpora
z Fondu Vysočina – 17.000,.- Kč). K sázení stromů je potřebná úprava meze k
osázení, v tomto počasí nelze se stroji počítat a hlavně občané mají jinou akci,
dříve plánovanou – výlov místního rybníka.
Výsadba na zahradě školy v přírodě je též závislá na jiných pracích – rozhrnutí
zeminy i v místech výsadby, pokud bychom zvolili opačný postup, mohli bychom
nové stromy poškodit.
Samozřejmě chci, aby se akce účastnili místní obyvatelé – to je vlastně původní
záměr všech projektů,součinnost místních a školy a myslím, že aktivitou místních
se i rozhýbala spolupráce s obcí – pozemek je jejich vlastnictvím. Na stavbu
hřiště vykoupili pozemek od soukromníků a zajistili úpravu kanalizace.
Co se touto spoluprácí ve Vřesníku podařilo vybudovat uvidíte sami.
Z bývalé skládky je prostranství sloužící ke hrám dětí i pro odpočinek dospělých.
Zbývá celkově prostranství upravit, proto výsadba stromků (kvůli větru a celkovému
dotvoření plochy). Ze zkušenosti s podáváním grantů má vždy šanci projekt propracovaný.
Dát si dělat projekt se zdá na počátku nákladné, ale určitě se tato investice
vyplatí. Oslovila jsem ing. Jonešovou a její projekt je přesně podle mých představ.
Na výsadbu doporučila stromy hodící se do zdejší lokality. Chtěla jsem barevné
oživení zahrady – proto i zdržení s objednáním odrůd druhů javor, buk (červený).
celkem tedy 16 listnatých stromů – lípa, javor, buk, habr
a 39 jehličnanů – borovice, jedle, smrk
náklady jsou celkem asi 25-30 tis, Kč podle velikosti stromů.
To i vysvětluje, proč jsem oslovila odborníka, netroufám si takovou výsadbou
sama zasahovat do rázu prostranství.
Co se týká zahrady školy – chybí přirozený stín, oživení herních prostor pro
děti – počítá se s výsadbou větších stromů. U hřiště postačí menší stromky,
aby byla zajištěna jednoduchá údržba. Zahrada i hřiště slouží ke hrám dětí,
je tedy pravidelně udržována zaměstnanci školy (trávník apod.) – to se bude
týkat i stromů.
Hřiště – místní hasiči jej udržují pravidelnými brigádami dle časových možností,
nejméně 5x do roka a dle potřeby. Spolupráce se školou je na velice dobré úrovni.
"
Dále paní Lelingdonová zve širokou veřejnost také na koníčky, které chovají
a nejen u příležitosti této akce. Pozvání se týká především dětí a jejich svezení
na koních!
Na mou otázku, proč si myslí, že se do celosvětové akce "Strom života"
z našeho regionu zapojila sama odpovídá: " Nevím, náš důvod zapojení =
není nám lhostejné okolí, už sám název škola v přírodě. S úpravou plochy za
kulturním domem (bývalé skládky) jsem se zavázala, že toto prostranství budeme
udržovat, jinak upravená obec Vřesník a její obyvatelé (jejichž zásluhou je
hřiště hřištěm) si to zaslouží." Na závěr uvádí pravdu, která snad na vesnici
platí dvojnásob:
"Ne všude různé organizace v obcích spolupracují, velice si toho vážím
a budu stále usilovat o to, aby se tento stav udržel. Nikdo jiný, než sami lidé,
kterým nebude lhostejné jak to vypadá za jejich plotem si nevybuduje pěknou
upravenou obec."

Za redakci Humpoláka si dovoluji napsat, že se budeme snažit přinést reportáž
přímo ze sázení.

Více na adrese Nadace
partnerství
.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Czech Press Photo 2002

Út Říj 22 , 2002
soutěž a výstava nejlepších českých žurnalistických fotografií

You May Like

Témata