Kauza sterilizace

Vzhledem k tomu, že jaksi došlo k útlumu ověřených informací pro občany města, zeptali jsme se jednoho z účastníků stavebního řízení, pana Žáčka, zda je výše uvedená kauza v Humpolci stále aktuálním tématem.

Humpolák: Pane Žáčku, je kauza sterilizace stále aktuální téma pro Humpolec a občany tohoto města?
Žáček: Samozřejmě že ano. Sloučené územní a stavební řízení je oficiálně pouze přerušené, takže nic není zažehnáno.


Humpolák: Rozumím tomu tak, že petiční akce nic nezmohla? Co se momentálně děje na straně lidí, kterých se bezprostředně záměr týká, tedy účastníků řízení?
Žáček: Všem se asi především otevřely oči a začli se detailně zajímat o veškeré předložené podklady. Asi všichni jsme si důkladně prostudovali projektovou dokumentaci na stavebním úřadu v Humpolci a třeba naše rodina se nestačila divit, co je všechno možné.


Humpolák: Můžete to nějak konkretizovat? Velice těžko se nám získávají informace a rádi bychom objektivně informovali občany města, kteří se v problematice a obecně úředních postupech a materiálech tolik nevyznají.
Žáček: Dobře, tak např.: Ke stavebnímu řízení se přikládá nejen požární zpráva, kterou vypracovává projektant s příslušným oprávněním v oboru, ale i vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany – v tomto případě Hasičský Záchranný Sbor (HZS) kraje Vysočina. Ten kontroluje zda je projekt v souladu s platnými zákony a předpisy, a stanoví ve vyjádření své podmínky k povolení stavby.
Když jsme si prohlédli projekt, zjistili jsme úžasem že pan projektant předložil HZS podklady v nichž uvažuje za zdroj vnější požární vody rybník, který je naším soukromým majetkem! Dále v podkladech hovoří o tom, že v oplocení budou provedena vrata o minimální šíři 4,5 metru tak, aby byl zajištěn příjezd k požární nádrži! Pokud si někdo takovýmto způsobem ověřuje informace o základních věcech, jako jsou katastrální údaje o majitelích pozemků na nichž umisťuje v projektu stavby, nemůže se divit, že jeho počínání budí nedůvěru. V tomto případě došlo k jasnému porušení vlastnických práv. S nikým z majitelů zmíněného pozemku a rybníku nikdo nejednal a nejedná.


Humpolák: Můžete toto své tvrzení nějak podložit, dokázat? Pochopte prosím, že po městě koluje mnoho fám, nepravd a polopravd, takže Vám budeme vděční, pokud nám k podobné informaci přidáte také nějaký důkaz.
Žáček: Ale samozřejmě, velice rád. Chtěl bych Vás jen ujistit, že žádné „fámy, nepravdy a polopravdy“ se z mé strany rozhodně nešíří. Situace pro mě až příliš vážná, než abych si zahrával s fakty. Možná si více než jiní obyvatelé města uvědomuji, co nás čeká v případě, že se ta stavba snad opravdu povolí. Za poslední měsíce jsem byl nucen nastudovat si o problematice sterilizace a této kauze v Humpolci na můj vkus až příliš informací a nemám z toho dobrý pocit.


Humpolák: Mohu se vrátit k těm podkladům pro Vaše tvrzení o požární zprávě?
Žáček: Oceňuji korektní jednání zástupce HZS kraje Vysočina, který souhlasil s možností zveřejnění vydaného dokumentu. Je jasné, že v tomto případě zástupce orgánů státní správy obdržel nepravdivé podklady od projektanta, k nimž se následně vyjadřoval. Je zřejmé, že není v silách těchto orgánů ověřovat vlastnické poměry všech parcel v desítkách posuzovaných projektů ke stavebnímu povolení. Tento nesoulad by pak byl možná zjištěn a řešen až při kolaudačním řízení …


Humpolák: Co hodláte podniknout s touto informací?
Žáček: Budeme postupovat podle předpisů a podáme námitku stavebnímu úřadu.


Humpolák: Máte nějaké další informace o průběhu kauzy?
Žáček: Další informace z mé strany momentálně nejsou, nevím co činí další přímí účastníci stavebního řízení, nebo úřady. Já jsem spolu s ostatními účastníky stavebního řízení podepsal námitky, které byly předány na stavební úřad. Jejich obsah se většinou kryje s obsahem petiční akce a stavební úřad by se k nim měl vyjádřit. O činnosti dalších zúčastněných v kauze sterilizace (dovolím si použít Váš termín) nemám ověřené informace a doporučuji Vám kontaktovat je přímo pro získání jejich oficiálních stanovisek. Víte ono těch dezinformací díky nulové informovanosti z oficiálních míst existuje spousta. Já jsem se například od matky sousedky dozvěděl „zaručenou informaci“, že naše firma pro projekt sterilizace prodala louku, že Žáček celou akci schvaluje apod. Je skutečně škoda, že nikdo z oficiálních míst neinformuje o celém projektu, komplexní informace jsou pro běžné lidi prakticky nedostupné. Pokud bych uvažoval jen prostor internetu, tak ze čtyř zpravodajských humpoleckých webů se problémem zajímá pouze www.humpolak.cz a www.humpolec.cz. Občané, kteří nemají přístup k internetu – a těch je jednoznačně naprostá většina jsou odkázáni jen na „tichou poštu“. To je ale na zamyšlení pro někoho úplně jiného.


Humpolák: Děkujeme Vám za rozhovor.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kauza sterilizace

Út Zář 21 , 2004
Při setkání s občany města v humpoleckém kinosále jsme požádali zástupkyni firmy Ebster s.r.o. o poskytnutí informací. Paní Szável byla velice vstřícná a poskytla nám rozhovor, kde odpověděla na naše otázky a otázky našich čtenářů, které došly do redakce Humpoláka. Rozhovor je poměrně obsáhlý a tak jsme si dovolili rozdělit […]

You May Like

Témata