Nová výzva ke kůrovcové dotaci pro vlastníky nestátního lesa

Informujeme všechny vlastníky lesa na Vysočině, které postihla na jejich lesním majetku kůrovcová kalamita, že Ministerstvo zemědělství (MZe) uveřejnilo výzvu k podávání žádostí podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020.

Pravidla čerpání příspěvku a způsob podání žádosti jsou uveřejněny na webových stránkách MZe a také na webových stránkách Kraje Vysočina.

Důležité odkazy:

 

 

 

Žádosti se vyhotovují v elektronickém modulu MZe, vygeneruje se identifikační číslo žádosti a žádost se elektronicky odešle. Následně se žádost s vygenerovaným číslem vytiskne, podepíše žadatelem a odborným lesním hospodářem, doplní se všechny přílohy a odešle na Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01. Žádosti se u příslušného krajského úřadu podávají v termínu od 30. 8. 2021 do 15. 10. 2021 a je možné zvolit jeden ze tří způsobů doručování, a to poštovní zásilkou nebo datovou schránkou nebo osobně. Již první den po spuštění výzvy MZe přijal Krajský úřad Kraje Vysočina 150 žádostí od vlastníků lesů. Sazba finančního příspěvku činí 383 Kč/m3 jehličnatého dříví z nahodilé těžby, akceptovatelné jsou doklady o těžbě dřeva, o soustřeďování dříví, o odvozu dříví, o prodeji dříví a požadovaná výše příspěvku v rámci jedné žádosti nemůže být nižší než 5 000 Kč.

„Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží pomoci vlastníkům lesů na Vysočině z důvodu rozdrobené vlastnické struktury (cca 48 000 vlastníků lesů) a z důvodu největšího postižení kůrovcovou kalamitou, a proto v roce 2020 administroval 3 dotační tituly v lesním hospodářství. K výše zmiňovanému finančnímu příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity podle Zásad MZe  přijal v předchozí výzvě 3 739 žádostí za 1 559 665 465 Kč a s ohledem na údaje z lesní hospodářské evidence se předpokládá i v této výzvě stejný počet žádostí,“ sděluje náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Lukáš Vlček.

Čtěte dále:   Anketa Kraj mého srdce 2023 - Kraj Vysočina se stal absolutním vítězem

Apelujeme tedy na žadatele, aby podávání žádostí nenechávali na poslední termín, kdy mohou podat žádost, ale využili možnosti obracet se se svými dotazy na email MZe: příspěvky-kurovec@mze.cz, dotazy k aplikaci na: helpdesk@mze.cz nebo telefonicky na linku 221 815 031 (dostupná Po-Pá od 8:00hod.-15:00hod.). Dále jsou kontaktní osoby k podávání žádostí o finanční příspěvek podle Zásad MZe na Krajském úřadě Kraje Vysočina na odboru životního prostředí a zemědělství: Michaela Nosková, Klára Dufková a Ondřej Hodač.

 

 

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina ; www.kr-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kotlíkové dotace: O víc než 28,5 miliónu korun budou moci lidé na Vysočině požádat od října

Čt Zář 2 , 2021
Rada Kraje Vysočina dnes schválila pravidla dodatečné výzvy pro žádosti o kotlíkové dotace, kterými se bude řídit příjem žádostí o dodatečných 28,6 miliónů korun. Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. Karanténa bude v Humpolci, karneval v Máji

You May Like

Témata