Nová výzva ke kůrovcové dotaci pro vlastníky nestátního lesa

Informujeme všechny vlastníky lesa na Vysočině, které postihla na jejich lesním majetku kůrovcová kalamita, že Ministerstvo zemědělství (MZe) uveřejnilo výzvu k podávání žádostí podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020.

Pravidla čerpání příspěvku a způsob podání žádosti jsou uveřejněny na webových stránkách MZe a také na webových stránkách Kraje Vysočina.

Důležité odkazy:

 

 

 

Žádosti se vyhotovují v elektronickém modulu MZe, vygeneruje se identifikační číslo žádosti a žádost se elektronicky odešle. Následně se žádost s vygenerovaným číslem vytiskne, podepíše žadatelem a odborným lesním hospodářem, doplní se všechny přílohy a odešle na Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01. Žádosti se u příslušného krajského úřadu podávají v termínu od 30. 8. 2021 do 15. 10. 2021 a je možné zvolit jeden ze tří způsobů doručování, a to poštovní zásilkou nebo datovou schránkou nebo osobně. Již první den po spuštění výzvy MZe přijal Krajský úřad Kraje Vysočina 150 žádostí od vlastníků lesů. Sazba finančního příspěvku činí 383 Kč/m3 jehličnatého dříví z nahodilé těžby, akceptovatelné jsou doklady o těžbě dřeva, o soustřeďování dříví, o odvozu dříví, o prodeji dříví a požadovaná výše příspěvku v rámci jedné žádosti nemůže být nižší než 5 000 Kč.

„Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží pomoci vlastníkům lesů na Vysočině z důvodu rozdrobené vlastnické struktury (cca 48 000 vlastníků lesů) a z důvodu největšího postižení kůrovcovou kalamitou, a proto v roce 2020 administroval 3 dotační tituly v lesním hospodářství. K výše zmiňovanému finančnímu příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity podle Zásad MZe  přijal v předchozí výzvě 3 739 žádostí za 1 559 665 465 Kč a s ohledem na údaje z lesní hospodářské evidence se předpokládá i v této výzvě stejný počet žádostí,“ sděluje náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Lukáš Vlček.

Apelujeme tedy na žadatele, aby podávání žádostí nenechávali na poslední termín, kdy mohou podat žádost, ale využili možnosti obracet se se svými dotazy na email MZe: příspěvky-kurovec@mze.cz, dotazy k aplikaci na: helpdesk@mze.cz nebo telefonicky na linku 221 815 031 (dostupná Po-Pá od 8:00hod.-15:00hod.). Dále jsou kontaktní osoby k podávání žádostí o finanční příspěvek podle Zásad MZe na Krajském úřadě Kraje Vysočina na odboru životního prostředí a zemědělství: Michaela Nosková, Klára Dufková a Ondřej Hodač.

 

 

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina ; www.kr-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kotlíkové dotace: O víc než 28,5 miliónu korun budou moci lidé na Vysočině požádat od října

Čt Zář 2 , 2021
Rada Kraje Vysočina dnes schválila pravidla dodatečné výzvy pro žádosti o kotlíkové dotace, kterými se bude řídit příjem žádostí o dodatečných 28,6 miliónů korun.

You May Like

Témata