Rozhodnutí hejtmana týkající se sucha

Jako první kraj v ČR se Vysočina rozhodla pro zvláštní opatření kvůli dlouhotrvajícímu suchu.

Za porušení rozhodnutí hejtmana hrozí až půlmilionová pokuta

Vzhledem k období déletrvajícího nadměrného sucha vydal hejtman kraje Vysočina František Dohnal, v pondělí 11. srpna, prohlášení, vztahující se k celému území kraje. Stalo se tak na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30 stupňů Celsia, se po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje spalování hořlavých látek na volném prostranství, rozdělávání ohňů ve volné přírodě, jízda parních lokomotiv. „K zákazu vstupu do lesů jsme zatím nepřistoupili, ale pokud budou sucha trvat dál, zřejmě dojde i na toto opatření,“ komentoval situaci hejtman.
Sankce k porušení rozhodnutí hejtmana kraje vyplývají ze zákona o požární ochraně. V případě, že rozhodnutí o zákazu činnosti poruší právnické osoby a podnikající fyzické osoby, čeká je sankce do 500 000 korun, fyzickým osobám potom hrozí sankce do 25 000 korun. Kontrolu plnění rozhodnutí budou provádět příslušníci HZS kraje Vysočina a lze ji provádět i obcemi, které mohou v přenesené působnosti taktéž uplatňovat sankce.
Toto rozhodnutí nabylo účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina 11. srpna 2003 a pozbývá účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o jeho zrušení.
Zdroj: R. Burketová – Kraj VysočinaROZHODNUTÍ


hejtmana kraje Vysočina


ze dne 11. 8. 2003


o vyhlášení období déletrvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003


Čl. 1


Na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení“), vyhlašuji na území kraje Vysočina období déletrvajícího nadměrného sucha.  

Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. Slavnosti obsadí Počátky, v Humpolci je jarmark

Čl. 2


S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:


a)      spalování hořlavých látek na volném prostranství,


b)      rozdělávání ohňů ve volné přírodě,


c)      jízda parních lokomotiv.


Čl. 3 


Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a pozbývá účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o jeho zrušení.
                                                                                  Ing. František Dohnal v. r.
hejtman kraje Vysočina


Vyvěšeno: 11. 8. 2003

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jiřice obdrží bílou stuhu

Čt Srp 14 , 2003
Radní ocení obce za úspěch v soutěži Vesnice roku 2003, mezi oceněnými se opět oběvuje obec Jiřice. Čtěte dále:   Skvělé zprávy z pelhřimovské a havlíčkobrodské nemocnice

You May Like

Témata