Stavební aktivity na hradě v roce 2004

shrnuje pro čtenáře za Castrum o.p.s. pan František Kocman.

V letošním roce budou prováděny stavební práce na druhé etapě zastřešení objektu bašty v areálu dolního hradu, kde vzniká nové provozní zázemí hradu se sociálním zařízením a expozicemi. Stavební práce jsou realizovány s finančním přispěním správy hradu. Práce na této stavbě dle finančních možností budou dokončovány v roce 2005.
Dále bude provedena za finanční podpory z „Fondu Vysočiny“ nová nájezdní rampa do brány horního hradu.
Stavební aktivity budou dále zaměřeny na opravu části západní obvodové hradby dolního hradu, součástí těchto prací by měl být i předstihový záchranný archeologický výzkum.
Veškeré práce budou probíhat i při návštěvnickém provozu, proto ještě jednou na Vás apelujeme, aby jste sebe i své blízké nevystavovali nebezpečí úrazu překováním bariér či vstupováním do úseků kde práce budou prováděny. Předem děkujeme.

Několik dodatků závěrem:

V loňském roce z rozličných důvodů jsme Vám prostřednictvím tohoto měsíčníku poskytli jen drobné informace, a proto nám dovolte dodatečné shrnutí.
si dovolujeme Vám dodatečně alespoň ty nejdůležitější tímto v krátkosti uvést.
Provoz na hradě v roce 2003 byl zajišťován společností Castrum o,.p.s.. Hrad byl pro turistickou veřejnost zpřístupněn dne 1.června, a uzavřen 28.září.
Krom klasického návštěvnického provozu byl o na hradě uspořádáno několik kulturních pořadů pro veřejnost. Dne 21.června proběhl country večer se skupinou SKALÁCI. Příjemný podvečer přilákal 198 posluchačů. Kapela SKALÁCI patří již k tradičním pořadům na hradě, těšící se pozornosti místních obyvatel.
Ve dnech 5.-6.července proběhl další ročník středověkých slavností nazvaných „Husité na Orlíku, aneb pod jednou či pod obojí, husitů se každý bojí“. K vidění bylo umění šermířské, divadelní, tanečnice, bramborové divadélko a rozliční řemeslníci. příjemnou náladu dotvářela skupina historické hudby „CAMERATA“ z Humpolce, jakož i posezení u tradičného piva Bernard a dobrý chléb z hradní pekárny. Hrad navštívilo cca 1.400 osob.
Již druhý ročník filmového festivalu byl zahájen dne 23.srpna zástupkyní hejtmana pí.Mgr.Štěrbovou a starostou města Mgr.Jiřím Kučerou. Tento ročník bylo podpořen z fondů MK ČR, Fondu Vysočiny Kraje vysočina, a Města Humpolec. Promítání se opět ujal pan Jiří Čáslavský. Filmový festival byl pořádán ve dnech 23.-30.srpna pod názvem „Film a dějiny 2003 – Novověk“. Festival probíhal v humpoleckém kinu a na hradě Orlík. Večerní promítání na Orlíku však přilákalo nejvíce návštěvníků. Součástí festivalu byl i tématický seminář pořádaný za přítomnosti filmových tvůrců v Humpolci. Příjemné prostředí hradního areálu a mnohé české historické filmy přilákaly na hrad cca tisíc návštěvníků. Filmový festival tak citelně zasáhl do kulturního rozvoje našeho kraje a zapsal se do povědomí obyvatel.
Návštěvnost na hradě v oficiální otvírací době i díky kulturním akcím byla v tomto roce okolo 7.600 osob. Pokud zvážíme skutečnost, že nemine dne kdy vstoupí do hradu i přes zavřené brány denně (i když protiprávně) několik osob, je zřejmé, že objekt sám, jakož i opravy na hradě a kulturní život lákají velkou řadu návštěvníků, a tudíž že záchrana objektu pro další generace je dobrým počinem ze zaslouženou odezvou.


Poděkování:
Správa hradu děkuje za sponzorskou a finanční pomoc při realizaci prací a aktivit na hradě Sboru dobrovolných hasičů v Humpolci, VODAK Humpolec s.r.o., Pivovaru Bernard, bezejmenným dárcům, dále za pomoc při realizaci kulturních pořadů rodině pana Milana Archalouse, panu Jiřímu Čáslavskému, panu Bohuslavu Šidlákovi a AMK Humpolec za materiální pomoc, jakož i všem dobrovolníkům a učinkujícím. Současně děkujeme manželům Neomytkovým za darování některých starších ročníků časopisu Zálesí.


Autor: F. Kocman

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Stavební aktivity na hradě v roce 2003

Čt Kvě 20 , 2004
shrnuje pro čtenáře za Castrum o.p.s. pan František Kocman.

You May Like

Témata