Střední školy na Vysočině se stanou centry vzdělávání

Střední školství v Kraji Vysočina čekají s příchodem nového školního roku organizační změny, které prozatím vyřeší nedostatek studentů, ekonomické propady a udrží plošně dostupnost středního vzdělání. „Optimalizace je naprosto nezbytná, aby krajské školství jako celek mohlo fungovat.

Stávající uspořádání středních škol potřebuje změnu, musí se přizpůsobit poptávce trhu práce a zaměstnavatelů, efektivně využívat budovy, vytvářet stabilní školní celky a také dbát na specializaci pedagogických pracovníků,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství s tím, že kraj v podstatě navazuje na kroky, připravované vedením kraje už v roce 2010

Vedení Kraje Vysočina připravovalo první změny už před třemi lety, tehdy ale navržené řešení odmítla některá města, ve kterých mělo ke změně struktury ve středním školství dojit. „S velkou odpovědnosti a rozvahou, ve spolupráci s řediteli škol a vědomím místních samospráv, začíná Kraj Vysočina budovat krajskou páteřní strukturu středoškolského vzdělávání, našim hlavním cílem je udrženi pestrosti oborů, aby absolventi našich středních škol byli stále zaměstnatelní,“ říká Jana Fialová. V praxi to znamená dobudování už nastavené sítě center odborného vzdělávání – technického, stavebního, zemědělského, centra obchodu a služeb a centra uměleckořemeslného a uměleckoprůmyslového. Cílem je vytvořit ve větších městech kraje ekonomicky silné celky, které budou odolné populačním výkyvům, budou schopny nabídnout dostatek maturitních a učebních oborů s kvalitním výstupem absolventů dle potřeb trhu práce a rozšířit spolupráci s firmami a partnery. Tato centra vytvoří přirozenou základnu pro odborné učební a maturitní obory středních škol menších měst. „V menších městech je pokles počtu studentů ještě viditelnější a budoucnost odborného vzdělávání je tak velmi nejistá. Do budoucna zde chceme zachovat oborovou nabídka, ale už pouze pod jednou místní střední školou,“ vysvětluje Fialová s tím, že uspořené prostředky budou moci využívat přímo ředitelé například na zvýšení platů učitelů nebo vybavení.

Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. Hrad Orlík zavírá brány, výlov v Červené Řečici

Všechna opatření Kraje Vysočina v oblasti středoškolského vzdělávání vedou k zachování současné pestré oborové nabídky žádaných i potřebných oborů. O jejich strategickém rozmístění v regionu se Kraj Vysočina dlouho bavil také s významnými zaměstnavateli na Vysočině. Znamená to, že důsledkem sloučení vybraných škol nedojde ke zrušení žádného z vyučovaných oborů, naopak bude možno spojovat teoretickou výuku příbuzných oborů. Centra vzdělávání budou od svého vzniku připravována na masivnější čerpání prostředků z evropských fondů na modernizaci vybavení a další rozvoj. Výuku budou zajišťovat i nadále kvalitní, zkušení a dobře finančně ohodnocení pedagogové, kteří připraví žáky na maturitu a další uplatnění v praxi.

Ke změnám organizace sítě středoškolského vzdělávání dojde v Kraji Vysočina nejpozději do 1. 9. 2014.

Hlavní důvody pro změny v síti středních škol zřizovaných Krajem Vysočina:

  • Každoročně klesá počet studentů prvních ročníků středních škol o cca 1000, to odpovídá více než 40 třídám tedy 2-3 školám
  • Plánovaným sloučením vybraných středních škol může dojít k uvolnění minimálně pěti budov
  • Případným prodejem uvolněných budov může kraj získat cca 15 miliónů korun, které je připraven vrátit zpět do investic ve školství
  • Předběžná odhadnutá úspora osobních nákladů při efektivním využívání pedagogického sboru je vyčíslena na 7,6 miliónů korun ročně, tyto mzdové prostředky zůstanou k dispozici ředitelům škol k rozdělení
  • Každoročně zůstává na středních školách Kraje Vysočina cca 2000 volných studijních míst
  • Maximální snaha o udržení oborové pestrosti napříč regionem
  • Zachování všech středních škol zřizovaných Krajem Vysočina a jejich vyučovaných oborů

zdroj: www.i-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

OBRAZEM: 15.6. S kolem kolem Humpolce + video startu

So Čvn 15 , 2013
V sobotu 15.6.2013 proběhl již 6. ročník akce pro cyklisty – „S kolem kolem Humpolce“ Čtěte dále:   Uzavírka ve Větrném Jeníkově: začala oprava silnice zničené při modernizaci D1

You May Like

Témata