Zářijové HUGO noviny

71

V prvním zářijovém týdnu se v poštovních schránkách objevilo první vydání HUGO občasníku. Se svolením spolku je přinášíme i čtenářům Humpoláka. Celý občasník ve formátu .PDF je ZDE ke stažení. V článku najdete jen textovou část, bez grafiky – PDF je barevější a čtivější.

 Ohlédnutí za létem Bezpečnost a finance Péče o krajinu Vizuální styl města
 Smart city Rozhovory se zastupiteli Dětská hřiště
Úvodem

Vážení spoluobčané,
od počátku založení uskupení HumpolecGo!,
které jsme sestavili pro potřebu
loňských komunálních voleb jako sdružení
nezávislých kandidátů, se s vámi snažíme
komunikovat napřímo a otevřeně vám prezentovat
naše záměry a vlastní práci. A také
vám aktivně nasloucháme. Rádi, neboť přinášíte
inspirativní náměty.
Ač žijeme v moderní době plné rychlých
informačních technologií a sociálních
sítí, rozhodli jsme se využít i tradiční cesty
udržení společného kontaktu, neboť není
záhodno opouštět staré pro nové, jak se
zpívá ve známé české písničce. Za tímto
účelem vznikl v těchto dnech zapsaný spolek
HumpolecGo! jakožto nezisková nepolitická
organizace, která administrativně
zaštítí publikační činnost novin s názvem
HuGo, jejichž první vydání se vám právě
dostává do rukou.
Naše programové plány se od voleb
nikterak nezměnily. Chceme z Humpolce
stále učinit moudré město s vizí, ve kterém
budeme všichni rádi žít. Ano, realizace nebude
svižná, čehož jsme si vědomi od samého
počátku našich aktivit, na špičku přece
nikdy nevede jediný schod. Noviny HuGo
rozhodně nejsou plátkem ryze politickým –
chceme nabídnout vhodný obsah každému
členovi vaší domácnosti. A proto si můžete
již v tomto čísle přečíst o plánech #HuGo
k vizuálnímu stylu města, poznat více zastupitele
Zuzanu a Václava, přečíst si o krajině,
bezpečnosti provozu nebo vyplnit sudoku.
Současně otevřeně prohlašujeme, že noviny
HuGo nejsou konkurenčním periodikem
městských Radničních listů. To opravdu
ne. Ty mají jiné poslání a náplň. Čas strávený
nad naším výtiskem by vám měl přinést
zajímavé informace z různých oblastí,
kterým se věnujeme. Pohnutku k tomu, že
věci veřejné můžeme ovlivňovat. Společně.
A kdykoliv, nejen ve volebních dnech. Snad
se náš záměr naplní.
 Tomáš Voplakal


V Humpolci to v létě žilo

Dříve než pravé léto začalo, přilákala nás
do Humpolce Foodmanie. Tato nová forma
festivalu dobrého jídla slavila úspěch hned
na poprvé. Ochutnat přišlo téměř sedm tisíc
účastníků. Humpolecké náměstí 8. června
provoněly lahodné pokrmy z nejrůznějších
koutů celého světa.
Za duševní potravou jsme vyrazili do
8smičky na výstavu s příznačným názvem
„Vrchovina, krabatina, mrchovina“ a nevynechali
jsme ani Městské muzeum dr.
A. Hrdličky s novými expozicemi „Jak se
žilo, jak se šilo“, antropologickou a národopisnou
včetně loutek. Obdivovali jsme zde
také výstavu obrazů a sochy z kovu pod názvem
Imaginárium.
S blížícími se prázdninami jsme po tradičním
Bernard Festu propadli kouzlu Stromovky.
Tahle úžasná část Humpolce získala
krásnou tvář díky architektonickému umu
firmy OK PLAN ARCHITECTS a ožila díky
Letní Platformě Humpolec. Na své si přišli
malí i velcí, milovníci koncertů, dobrého
jídla i zábavy. Na pódiu se střídala hudební
uskupení z celé České republiky, z nichž
nejméně třetina je přímo z Humpolce či
blízkého okolí.
Jak se vlastně zrodil nápad
Letní Platformy Humpolec?
Měli jsme záměr vytvořit objekt, který
bude umístěn ve veřejném prostoru a bude
poskytovat útočiště nejrůznějším hudebníkům,
spolkům nebo jinak aktivním jednotlivcům.
Taková „platforma“, která je umístěna
ve veřejném prostoru, má mnohem větší
potenciál pro kontakt s veřejností než kamenný
prostor klubu nebo jiné budovy.
Původním cílem objektu bylo jeho nabídnutí
veřejnosti pro víceméně libovolné využití
a možnosti prezentace. Záhy se však ukázalo,
že zájem veřejnosti pořádat akce ve veřejném
prostoru je malý. Proto od druhého
ročníku probíhá Letní Platforma Humpolec
festivalovým způsobem, kdy jsou veškeré
aktivity plánovány s předstihem.
Letos proběhla Letní Platforma
Humpolec již po šesté. Kde tedy
našla své místo a co nabídla?
Původní ideou bylo umístění objektu Platformy
každý rok na nejrůznějších místech
po městě. Objekt Platformy tak měl sledovat
různé typy veřejného prostoru s viditelným
a někdy i skrytým poteciálem.
Tato myšlenka se však dále nerozvíjela
a z hlediska velmi výhodné polohy parku
Stromovka zde Letní Platforma Humpolec
zakotvila natrvalo.
Festival nabízí řadu akcí různého charakteru.
Jedná se o žánrově pestrá hudební
vystoupení, dále promítání letního kina,
přednášky nebo autorská čtení. Sobotní
komponované akce nabízí obědy pod širým
nebem, které vždy připravují rozmanité
restaurace a doplňuje je doprovodný program
ve formě divadelních představení nebo
sportovních aktivit. V průběhu týdne nezapomínáme
ani na akce pro děti a seniory.
Rozsah a kvalita festivalu a s tím spojená
návštěvnost jednotlivých akcí i celého festivalu
rok od roku stoupá. Jsme vděčni našim
partnerům, kteří nás každým rokem více
podporují. Patří k nim místní firmy a podnikatelé,
město Humpolec a kraj Vysočina.
 Tereza a Petr Machkovi
V Humpolci to v létě
zkrátka žilo. Co ale dělat
s příchodem podzimu?
Stromovka volá po dalším
využití. Pojďme trochu
popustit uzdu fantazii
jakým způsobem i nadále
využívat náš park.
Podzim klepe na dveře, tak co třeba Podzimobraní
(polívkobraní, bramborákobraní,
moštobraní, houbobraní, husobraní).
K tomu příjemná muzika a potkat se jen
tak po sousedsku. A protože nám bývá zima
dlouhá, v únoru můžeme společně připravit
masopust se vším všudy. Od masopustního
průvodu s pestrými maskami až po nefalšovanou
vysočinskou zabíjačku. Až se na jaře
Stromovka zazelená (když se o ní budeme
po celý rok dobře starat), mohou přijít na
řadu třeba mistrovství světa v kuličkách
nebo okresní přebor v petanque. A k tomu
zase něco lákavého a chutného.
Masopust i Foodmanie v roce 2020 budou!
Aby se mohly uskutečnit i další akce,
potřebujeme další šikovné ruce a nezbytnou
finanční podporu.Je celá řada aktivit, které udělají v moudrém
městě tu správnou atmosféru. Místo
k tomu už v Humpolci máme. Také jsou tu
mladí lidé, kteří umí dělat skvělé věci a jsou
ochotni věnovat svůj volný čas ostatním.
Neváhejte a připojte se k nim.
Finančně vedle města dávají významnou
podporu těmto akcím i někteří podnikatelé.
Úspěšných podnikatelů je ale v Humpolci
mnohem více. Zapojte se i vy a podpořte
některou z akcí, která je vám svým zaměřením
blízká. Společně utužujme dobré
sousedské vztahy a posilujme sounáležitost
s naším krásným městem.
Vaše nápady, postřehy i nabídky
ke spolupráci uvítáme na adrese
napady@humpolecgo.cz

Jarmila Menšíková, Zdeněk Rýzner

Bezpečnost a finance,
finance a bezpečnost.
Geografická poloha Humpolce
ležícího na dálniční tepně mezi
Prahou a Brnem sebou přináší řad u
výhod, o kterých si mnohá města
mohou nechat jen zdát.
Vedle snadné dostupnosti je Humpolec velice
atraktivním místem, kam se stěhuje řada firem
podnikajících v různorodých odvětvích. Nejenom
firmy přespolní, ale i místní zde nabízejí
dostatek pracovních příležitostí. Jsou to převažující
plusy, ze kterých má město a jeho občané
možnost profitovat. Nízká nezaměstnanost, neustále
se zvyšující platy, rozvoj služeb a podnikatelské
příležitosti, široká nabídka kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Geografická poloha však sebou z logiky věci
přináší i enormní zátěž dopravy. Naše město je
tranzitní uzel mezi Prahou a Brnem, Hradcem
Králové a Českými Budějovicemi. Výsledky dopravní
studie, která byla zveřejněna v průběhu
měsíce června, sice již známe. Studie nám ale
sama od sebe bezpečnost nepřinese.
V minulém roce jsme měli možnost vidět pozitivní
finanční dopady úsekového měření rychlosti,
nainstalované v rámci oprav D1. Přínos do
rozpočtu města byl přes 14 miliónů korun. Bylo
by ideální měřený úsek dálnice uzavřít do protihlukové
stěny nebo začít na Ministerstvu dopravy
lobovat pro snížení rychlosti, to je ale běh
na velmi dlouhou trať.
Silnice č. 34, která nešťastně protíná Humpolec
a Rozkoš, přivádí do našeho města tisíce
aut denně. Ta často překračují povolenou rychlost
při průjezdu obcí. Můžeme hovořit o štěstí,
že se zde zatím nestala žádná tragická dopravní
nehoda. Hluk a smog, který projíždějící auta
způsobují, je obtěžující a škodlivý. Na to upozornili
i občané místní části Rozkoš v předvolební
diskuzi. 
14 mil. Kč přineslo úsekové
měření rychlosti na
D1 do rozpočtu města
Humpolec v roce 2018.
Přesto se pro zlepšení dosud nic nezrealizovalo.
Město Humpolec by mělo podporovat
bezpečnost a snižovat zdravotní rizika. Městský
úřad je na to připraven již od loňského roku,
kdy početně posílil administrativu pro řešení přestupků
z dálničního úsekového měření. To navíc
v letošním roce pro ORP Humpolec nebude.
Jeden radar v okolí fotbalového stadionu
a jeden radar na Rozkoši nám rychle prokáží
pozitivní přínosy. A případné finance z těchto
zařízení mohou být použity na opravy chodníků
i na rozvoj části Rozkoš. Zdraví a bezpečnost
jsou atributy, které jsou spojovány s městem pro
život. Společným úsilím, bez rozdílu politické
příslušnosti, můžeme tento záměr neodkládat
a realizovat co nejdříve, o tom jsme přesvědčeni.
Naplňme vizi MOUDRÉHO MĚSTA!
 Zdeněk Rýzner

Restart péče o krajinu
Neobvyklé sucho a krize
jím vyvolaná v oblasti
vodohospodářství,
zemědělství a lesnictví
nám dává unikátní šanci
na restart našich vztahů
a změnu způsobu péče
o přírodu a krajinu.
Dokážeme však tuto šanci na restart využít?
V čem by měl tento restart vlastně spočívat?
V oblasti lesnictví to znamená již nikdy nevysazovat
rozsáhlé monokulturní a stejnověkké
porosty, respektovat stanovištní podmínky
jednotlivých druhů dřevin. V zemědělství je
zejména potřeba rozdělit velké půdní bloky na
menší plochy, neobdělávat příliš svažité pozemky,
pravidelně střídat plodiny a nadměrně neužívat
pesticidy a umělá hnojiva.
V oblasti vodního hospodářství to znamená
realizovat co nejvíce drobných opatření pro podporu
zadržení vody v krajině, umožnit rozliv a zadržení vody tam, kde to nepůsobí významné
škody a také šetřit ve spotřebě již upravené
vody, zejména té pitné.
Město Humpolec nechalo zpracovat rozsáhlou
“Územní studii krajiny SO ORP Humpolec”
(http://www.mesto-humpolec.cz/uzemni-studie-
-krajiny-so-orp-humpolec/d-231819/p1=43462),
která dopodrobna řeší cílovou vizi krajiny a ačkoliv
jde do jisté míry o idealizovaný obraz, bylo
by skvělé, kdyby se podařilo některé body závěru
této studie uvést do praxe. S touto studií se
musí seznámit nejen zástupci veřejné správy,
dotčené zemědělské, lesnické a vodohospodářské
organizace, ale i široká veřejnost. Restart
péče o krajinu je totiž v rukách každého z nás,
každý může přispět byť malým dílem k tomu,
abychom zachovali naši přírodu a krajinu v dobrém
stavu pro budoucí generace.
 Zuzana Kotenová

Smart Humpolec, vize nebo utopie?
Když se řekne SMART, anglicky mluvící hned
vědí. Co to ale znamená, když se řekne SMART
o městě? SMART CITY neboli chytré město je
progresivní koncept, který využívá moderní
informační a komunikační technologie. Přináší
lidem úsporu drahocenného času a možnosti
jako například komunikovat s radnicí z pohodlí
domova. Může přinést celou řadu věcí pro lepší
komfort občanů. Mobilní platební systémy, inteligentní
parkovací systém, chytrá měřidla spotřeby
vody, ekonomičtější provoz budov v majetku
města. Zjednoduší administrativu, podpoří
digitalizaci, sníží spotřebu energií a zátěž na
životní prostředí. Zefektivní správu věcí veřejných
a zmodernizuje úřad. Čím ale začít? Třeba
tím, že začneme používat mobilní aplikaci na
www.mesto-humpolec.cz v sekci Úřad on-line
ProblemReport. Tam lze směrovat vše, co vás
trápí nebo chcete změnit. A že to nefunguje?
Pak pište na napady@humpolecgo.cz
 Jarmila Menšíková

Vizuální styl města
Mnoho měst v České republice začalo v poslední
době následovat zahraniční vzory
a hledat svůj vizuální styl. Pro velká města je
to dnes už něco jako povinnost a málokdy se
setkáte s tím, že jednotný vizuální styl nemají.
Je to totiž způsob, jakým se mohou efektivně
prezentovat, komunikovat se širokou veřejností
a pomoci návštěvníkům se ve městě
lépe orientovat.
A co tedy je ten vizuální styl nebo
vizuální identita?
Jde o pohledově sjednocené prvky, které slouží
pro vizuální prezentaci a komunikaci města
a jejich používání je popsáno v grafickém manuálu.
Jde tedy o to najít styl, který bude město
dobře a dlouhodobě reprezentovat, vystihne
jeho charakter a obyvatelé se s ním ztotožní.
Co konkrétně ho tvoří a kde se s ním
člověk může setkat?
V podstatě všude. Kromě nového loga může
jít o podobu městského zpravodaje a dalších
informačních tiskovin,
brožur, publikací, plakátů,
dárkových a reklamních
i propagačních
předmětů. Pro
účely radnice vznikají
nové podoby vizitek,
hlavičkových papírů a tak podobně. Odráží se
i v orientačním systému města nebo je aplikován
na prezentacích všech příspěvkových organizací
jako je např. knihovna, informační centrum
či kino. Město pak působí celistvě a potvrzuje
i jednotné smýšlení všech subjektů.
Měst, která v posledních letech zavedla vizuální
styl a ukázala, že investice do něj se
skutečně vyplatí, je několik. Jedním z nich je
např. Příbram, jejíž logo je výsledkem soutěže
z roku 2016 a v němž se objevil historický erb
v zjednodušené podobě, který doplnil soubor
piktogramů s dominantami města dolů a Svaté
Správné nastavení soutěže
je klíčové, často to ušetří
spoustu času a ve finále
i poměrně dost peněz…
hory. Velmi známým a dobrým příkladem je
město Liberec, jehož cesta k novému stylu byla
poměrně klikatá. Po dvou vyhlášených a zrušených
soutěžích našlo město svoji novou vizuální
identitu až po správném nastavení podmínek
v otevřené designérské soutěži, kterou pro
něj zorganizoval CZECHDESIGN. Do soutěže
se tehdy přihlásil rekordní počet 160 návrhů.
Dalšími městy jsou například Uherské Hradiště,
Frýdek-Místek, Ostrava či Nymburk, který
počtem obyvatel a velikostí odpovídá Humpolci.
Místostarosta Nymburku Ing. arch. Jan Ritter
vysvětlil, proč se město rozhodlo pro soutěž.
„Město naší velikosti by mělo disponovat kvalitním
a sjednoceným stylem vizuální komunikace.
Přípravě soutěže na jejího zhotovitele byla
proto věnována maximální pozornost a využita
spolupráce profesionálů v tomto oboru. Při
výběru vítěze pak nehrála roli pouze cena, ale
především praktická využitelnost, kreativita
zpracování a dostatečná originalita. Komunikace
města tak získala sebevědomou, sjednocenou
a nadčasovou tvář, která dokáže solidně prezentovat
město i jeho instituce po mnoho následujících
let. Doufáme, že se občanům i široké
veřejnosti bude líbit a stane se jednou
z věcí, která nás spojuje
a na kterou jsme hrdí.“
Správné nastavení soutěže je klíčové, často to
ušetří spoustu času a ve finále i poměrně dost
peněz, i když se to na první pohled nemusí tak
zdát. Jde o to, aby se do soutěže přihlásili renomovaní
designéři a grafici, což přinese nespočet
kvalitních výstupů, ze kterých odborná porota
a rada města vyberou to pravé. To stejné by si
zasloužil i Humpolec, který má návštěvníkům
i obyvatelům tolik co nabídnout.
 Natálie Brzoňová

Zastupiteli poprvé
Rozhovory s novými
zastupiteli vedla
Jarmila Menšíková.
Rozhovor s Václavem Alenkou
Václav Alenka je humpolecký rodák. Chodil
do Základní školy Hradská, následně
na Obchodní učiliště v Humpolci. Díky
kladnému vztahu ke sportu vystudoval
UK fakultu tělovýchovy a sportu v Praze.
Vítr ho zavál na zkušenou i do světa,
několik let pobyl v USA i v Austrálii.
„Byla to cenná zkušenost, v Austrálii
se mi velmi líbilo“, vzpomíná. Přesto se
ale vrátil domů. V Humpolci žije se svojí
rodinou, podniká, věnuje se sportu a dětem,
k mladým lidem má hodně blízko.
Na které období školních let
vzpomínáte nejraději?
To se úplně nedá přesně určit. Byl jsem
opravdu živé dítě, kde se něco dělo, nemohl
jsem chybět. Neslo to sebou i kázeňské
potíže a nakonec i vážný úraz. Stal
se ve škole, rodiče nic neřešili, byli rádi,
že jsem to přežil. Kdyby se to stalo dnes,
byla by s tím spousta starostí. V tomhle
se doba opravdu hodně změnila, učitelé
to dnes nemají vůbec lehké.
Kam jste si tenkrát v Humpolci
chodili hrát?
Naše oblíbená lokalita bylo okolí Dvorského
rybníka. Chodili jsme se tam v létě
koupat. Je to stále pěkné místo, nechtělo
by to mnoho, aby se tam navrátila možnost
trávit volný čas. Zajímám se o to,
jak by se to dalo udělat, co vše by k tomu
bylo potřeba.
Co Vás oslovilo v zahraničí?
Hlavně srdečnost a přátelství s obyčejnými
lidmi. V cizině mají lidé stejné starosti
jako u nás, jen jsou více zvyklí se
starat o sebe hlavně sami. A přitom jsou
usměvaví a hovornější. Je tam uvolněnější
atmosféra. To bych rád přenesl i k nám.
Proto tedy vstup do
komunální politiky?
Víte, já chtěl původně pomoci kamarádům
a vůbec jsem nepočítal s tím, že se
stanu zastupitelem. Byl jsem na kandidátce
na osmé pozici, takže to byl opravdu
skok. Přestože je pro mě v této oblasti
spousta věcí nových, snažím se rychle zorientovat
a práce v zastupitelstvu mě baví.
Plánujete něco konkrétního, co
byste chtěl změnit nebo posunout?
S kolegy z Huga jsme sestavili volební
program, na kterém společně pracujeme.
V zastupitelstvu jsme noví, navíc v opozici,
není to úplně jednoduchá situace něco
měnit nebo navrhovat. Mně je blízká oblast
podnikání a sportu, chci se tedy soustředit
tímto směrem. Věřím, že pokud naše
návrhy budou moci zlepšit život občanů
Humpolce, přidají se je podpořit i kolegové
z jiných stran a uskupení. 
“Mám naše město nesmírně ráda
a popravdě, kdykoliv někam cestuji,
vždycky se velmi těším domů.”
Rozhovor se Zuzanou Žaloudkovou
Zcela novou tváří v Zastupitelstvu města
Humpolec je také paní Zuzana Žaloudková.
Položili jsme i jí několik otázek.
Jaký máte vztah k Humpolci?
Velmi zásadní. Žiji zde celý svůj život
s výjimkou krátkého období studia na vysoké
škole. Společně s manželem jsme zde
rekonstruovali dům po prarodičích, vychovali
tři syny. Mám naše město nesmírně
ráda a popravdě, kdykoliv někam cestuji,
vždycky se velmi těším domů.
Proto tedy vstup do komunální politiky?
Vstup do komunální politiky nebyl z mojí
strany plánovanou záležitostí. Popravdě,
nabídka Petra Machka k účasti na kandidátce
HUGO pro mě byla překvapující, ale
rozhodně zajímavá. Dlouho jsem se nerozmýšlela.
Věděla jsem, že za sdružením stojí
lidé, kteří ve svých osobních i profesních
životech dokázali mnohé. V rodině i mezi
přáteli byli a jsou lidé, kteří se o veřejné
dění zajímají. Věděla jsem tedy, že nevstupuji
do neznámého prostředí.
Vám blízká témata jsou sociální
služby a školství.
Máte pravdu, to jsou témata, kterými se
zabývám celý svůj profesní život. Patnáct
let jsem učila na základní škole v Humpolci
a nyní již čtvrtým rokem provozuji
neziskovou organizaci zaměřenou na
podporu dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením.Jak vnímáte současné
školství ve městě?
Popravdě, řešit školství jako takové by
bylo na mnohem delší povídání. Možná je
na místě říci, že město vždy školy a školství
podporovalo. Vzpomínám velmi pozitivně
na období, kdy byl místostarostou pan Roman
Brzoň. Po jeho odchodu nastalo období
stagnace. Věřím, že současná paní místostarostka
Kukrechtová se nebude obávat
výraznějších rozhodnutí.
Vidíte nějaké konkrétní problémy?
Rozhodně například v zajištění volnočasových
aktivit dětí a mladých lidí. Tato otázka
není řešena koncepčně. Řadu kroužků
si velmi dobře zajišťují školy samy. Např.
nedávno jsem se dozvěděla, že velmi zajímavou
nabídku volnočasových aktivit nabízí
zemědělská akademie. Nabídka SVČ je
sice letos pestřejší, podle mého názoru ale
neodpovídá potřebám současné společnosti.
Zde bych viděla na místě snahu o společenský
přesah, o koordinaci aktivit v rámci
škol, o spolupráci s venkovskými školami
apod. Vnímám to velmi citlivě, protože v
dnešní době je nesmírně nutné nabídnout
mladým lidem takové aktivity, aby se po
studiích vraceli zpět do našeho města.
Velmi dobrou úroveň si v tomto směru
tradičně drží základní umělecká škola, která
provozuje volnočasové aktivity mládeže
na profesionální úrovni. Žáci školy dosahují
významných úspěchů v celé řadě soutěží,
spolupracují s ostatními školami ve městě,
organizují vystoupení nebo zajišťují programy
na komunitních akcích ve městě.
Plánujete v těchto oblastech něco
konkrétního, co byste chtěla změnit
nebo posunout?
Rozhodně bych se chtěla věnovat otázkám
komunitního plánování ve městě. Město se
sice o komunitní plánování pokoušelo několikrát,
avšak opatření stanovená komunitním
plánem nebyla realizována a neproběhlo
ani zhodnocení jeho naplňování.
V důsledku toho docházelo k celé řadě
nekoncepčních opatření. Příkladem může
být neuvážené převedení mateřského centra
Cipísek pod hlavičku příspěvkové organizace
města, kdy nejenže dochází k výraznému
omezení činnosti, ale také ke znemožnění
čerpání evropských dotací.
Nyní se v rámci specializovaného studia
i v závěrečné práci věnuji právě otázkám
strategického plánování sociální oblasti,
a to nejen v rámci města, ale i na úrovni
kraje. Chtěla bych se zapojit do práce pracovní
skupiny pro sociální oblast v Kraji
Vysočina a poznatky přenášet do města. 

Není hriště jako hřiště
Před prázdninami nemalá část humpoleckých
občanů žila akcí Rákosníčkovo hřiště. Bylo hezké
sledovat, jak se Humpolečtí propojili a ukázali, že
když mají o něco zájem, dorazí v hojném počtu.
Rákosníčkovo hřiště je úspěšně postavené a my
si klademe otázku: Kolik atraktivních a přitom
bezpečných hřišť Humpolec vlastně má?
Co se v mládí naučíš, v stáří jak když najdeš.
Malé děti učíme chodit na hřiště, pohybově se
rozvíjet, ale jak s dětmi, které překročí hranici
10, 12 let. Humpolec je finančně vyspělé město.
Má finanční prostředky, které může investovat
do vybudování kvalitního volnočasového hřiště
pro dospívající, aby měli možnost si někde pěkně
protáhnout tělo nebo se jen tak sejít. Buďme
MOUDRÉ MĚSTO, které se snaží neustále přicházet
s novými podněty i pro mladé. Což takové
jedno místo vybudovat vlastními prostředky
města. Nečekat na pomoc nadnárodních firem
a udělat radost dospívajícím i dospělým. V budoucnu
se nám to jistě vrátí!!!
Humpolec má dostatek ploch pro rekreaci, zaznělo
v podvečer na 5. zasedání Zastupitelstva
města. Problém je jejich technický stav. Vize
pro Humpolec má Koncepci rekreace a sportu,
záleží však, zda a jak ji zastupitelé uchopí. Při
prezentaci tohoto bodu se zdálo, že koncepce namísto
udání směru zamotala hlavy i letitým zástupcům
města. V diskuzi tentokrát překvapivě
nezazněl odkaz na zdravý selský rozum, politici
spíše vzpomínali na staré dobré časy z doby
mládí. V současných politických debatách se propírá
možnost dát volební právo mladistvým od
16 let. A s volebním právem i možnost ovlivňovat
věci veřejné. Proč si to tedy nevyzkoušet už
teď? A nemusíme se věkově omezovat. Humpolec
dle koncepce postrádá rekreační plochu pro
děti od 10 let. Obracíme se tedy na děti a mládež
Humpolce, jaké místo pro volný čas si v Humpolci
přejí a co v Humpolci postrádají. Využijte
k tomu: cs-cz.facebook.com/HumpolecGo/
Tým HUGO
Buďme moudré město,
které se snaží neustále
přicházet s novými
podněty i pro mladé.

71 thoughts on “Zářijové HUGO noviny

  1. Konečně strana, která také dělá i něco jiného, než se sejde jednou za dva měsíce na zastupitelstvu !

   1. treba ze vychvaluje ve svem platku i veci, ktere udelalo mesto a za ktere je vsude kritizuji? Napr. Platforma ve Stromovce? To mi pripada jako vrchol demagogie.

     1. V parku Stromovka, kde se nachazí posledních pět let, každé léto.

     2. Zatím vidím, že Hugo nebo představitelé Huga, jsou permanentně kritizováni, ať udělají cokoliv, viz diskuze k tomto článku. Ale ať čtu jejich články nebo jiná vyjádření, rozhodně mi nepřijde, že kritizují. Permanentně přichází s nápady a jejich výstupy jsou velice konstruktivní, řekl bych, že kdejaký místní komentátor na humpolaku by se mohl poučit, ale to asi nechcete slyšet nebo vidět

     3. kdyz jsou pernamentne kritizovani, tak asi svoji praci delaji spatne ne? Nebylo by mozne se na to koukat i touto optikou?

     4. Nedelaji ty veci spatne. Oni je delaji nasobne lip nez mnohaleti zastupitele. A prave proto jsou kritizovani. Protoze o vecech premysli, nehrajou zakulisni hry a komunikuji s obcany. To se u jinych stran vubec nenosi.

 1. Zdeněk Rýzner si pochvaluje radar u fotbalového stadionu… On asi pokuty nedostane, když po svém slavném průjezdu kruháčem na Pelhřimov jezdí dál. Ale humpolecký plebs se prohne. Dejte radar do každé ulice ať místní pořádně oškubete!

  1. Šťastný let Pane Zdenku rýzere! přejí hasiči Humpolec…..
   No to je bžunda: zloděj křičí „Chyťte zloděje“
   No to se ti Zdendo docela povedlo tenhle joke….

   1. Pokud budou mit radary toleranci do 60 km/h jako treba v Praze, tak je dejte do kazde ulice. Slusny ridic se prizpusobi, hovada budou prispivat.

    1. nac toleranci? Spis bych transit odvedl, i kdyz Hu ma tak blbou polohu, ze se snad ani obchvat nikudy udelat neda.

    2. Pro někoho (policisté (i bývalí), úředníci města, smetánka) tam bude tolerance třeba i do stovky v hodině. Plebs města bude platit za 55 km/h… a najdou se i tací, kteří tomu budou tleskat…

  2. Zdenek Ryzner tam fakt pise o radarech, rychlosti a pokutach – Ha ha ha. To je sila. Nekdo kdo bez dotknuti preleti kruhak a rozmasti auto nas… ve stavu ve kterym je to dneska trestny cin, nekdo kdo do prace chodil 1/2 roku pesky pac mu za rychlost sebrali papiry na miste….. no jestli to tam takhle vedou vsichni, tak to je takovy maly ANO. Uprimne mi to stejne tuhle strany hodne pripomina.

    1. Alespoň víme, že hugo funguje a o čem přemýšlejí. Vítám tuto aktivitu a opět mě hugo pozitivně překvapilo.

     1. Milé Hugo, nenechte se odradit a pokračujte ve vaší nastoupené cestě, je zajímavá, optimistická, plná nápadů a to mě na vás baví. Vždy mile překvapíte.

     2. jednou to bude hodne nemile prekvapko, hodne. Lidi se nemeni…

    2. Tato grafika se s alá ,,Čau Mára,, nedá srovnávat. To záměrně klamete. Jako TGM na úvodní stránce je úžasnej. Viděli ste snad něco takovýho v Radničních listech??

  3. Tož jako odborník na toto téma, přináší i nápady, jak přispět do rozpočtu města. Chybami se člověk učí a je super, když z nich umí vytěžit i něco pro ostatní !

   1. Rozhodně zajímavější počtení než Radniční listy, v hugo novinách jsem přečetla všechny články a je vidět, že se nad tím někdo opravdu zamýšlel, když to psal

    1. to je pravda, marketingove to je zmakle. Jinak je to bezobsazna snuska plku co by se melo a jak by se melo. Konkretni vysledek cehokoli – zadny. Pouze mozna chlubeni cizim perim.

     1. Pro jistotu si to přečtěte ješte jednou, je vidět, že máte problém s porozuměním textu.

     2. Jedno se Hugu musí nechat, dokáže zvednout vlnu emocí. Viděli jste někdy diskuzi na Radničnimi listy? A pak, že lidi nemají zájem o věci veřejné, jen tak dál, držím palce, jelikož základem jakéhokoliv dobrého veřejného projektu je diskuze, záleží pak na každém z nás jestli ta diskuze bude věcná či nikoliv, ale je fajn, že Hugo dokáže některé lidi hodně nadzvednout ze židle. A tak je to správně bylo to tady v posledních desetiletích moc zatuchlý. Díky Hugo, za to, že jsi! Rozhodně mě se jejich aktivity líbí a že jich v Humpolci není málo.

     3. Tak snad pro konkrétní výsledek udělá něco kloudného konečně už i koalice když teď dostala plno zajímavých nápadů se kterejma nebyla schopna přijít iniciativně sama. Hugo, hugo, bravo, bravo. Vyďržajte!

 2. Mnooooo, dobře voni! Tleskám, a tleskám všemu. Grafice, obsahu, konceptu, všechno je hodno chytrého města a chytrých lidí….Děkuji převelice a těším se na další potravu bo plky v RL se nedají číst.
  Díky

  1. Obsahově tedy zase moc nového v tomto občasníku nebylo. Nějaká převratná informace. Trochu buďme soudní.
   HUGO mohlo doplnit třeba svůj postoj v prosinci 2018, kdy nepodpořili návrh předkládaný opozicí, aby cena popelnice byla zvýšena na 660 Kč. Tehdy svoji nerozhodností nebo nezkušeností se zdrželi nebo podpořili návrh koaliční na cenu 780Kč. Znovu se ptám proč..

   1. Ale tak dejme jim sanci. Dyt slo o prvni cislo. Clanky vypiluji, k odpadu se vyjadri a doufejme, ze od roku 2022 budou v koalici a povedou mesto. Ta generacni obmena je davno treba. Alena, Karel ani Vlastimil ji nezajisti. A co si na jich cenim nejvic je to ze tyhle veci delaji z presvedceni, ne pro sebe jako pivovarnik a spol.

     1. Ale nebylo by lepší tuto nesmyslnou dotaci zrušit a za ty peníze dělat něco smysluplného ? Ono totiž dokud se bude odpad dotovat, tak to stále nebude občany nutit řádně třídit. A pokud se bude vše třídit, tak se směsný komunální odpad sám výrazně zlevní. Na to je ale třeba mít „koule“ a politickou odvahu, ale to většina našich zastupitelů, z nichž mnoho asi neumí ani mluvit bohužel nemá…

     2. Naopak toto razantní zdražení o 180 Kč. mnoho občanů naštvalo,protože třídí už teď. A až se bude třídit ještě víc, tedy až jednou skončí skládkování, tak už se hrozí dalším zdražováním, protože spalovnu kraj Vysočina nemá, díky tzv.ekologickým teroristům

 3. Bravo, bravo! Vydali někdy noviny zástupci ODS? Ne! ČSSD? Ne! KDU ČSL? Ne! Hugo je zase první. Ač nejmladší, brzy tradiční strany porazí. Teď se mu možná mnozí smějou, ale čas ukáže. A pak naše město konečně rozkvete. Už se těším..

  1. ANO, bude líp! S Alenou forever! Věci veřejné! apod.
   Je poměrně hodně tenká hranice mezi tím, kdy je člověk/ hnutí/ strana zajímavý a tím, kdy se stává otravným.
   Stejně jako v mnou prvně uváděných případech je i v případě HUGA, dle mého názoru, dávno překročena…

   Je mi vcelku jedno, kdo na radnici sedí, ale napsat, že když tam sedne „Pepa“, půjde to najednou všechno jinak, je totální blbost. Stačí se podívat do Jihlavy, kde nám taktéž nastaly „světlé“ zítřky. Máme sice haldu studií, analýz apod., máme dokonce primátorku a to je tak všechno. Koalice se po pár týdnech rozpadla a z celého avizovaného progresu města zbyly tak neposekané trávníky, velký humbuk okolo stadionu, kterému se ve výsledku zase prosloužila životnost, bordel v centru a na magistrátu pár nových funkcí, aby se dostao na všechny. Ony totiž některé věci zkrátka v reálném životě hned nejdou. Stejně tak je nadmíru naivní si myslet, že vše bude čisté jak lilium, jak je avizováno – zase z reálného života – pouze se objeví jiná skupina „kamarádů“ a jede se dál.

   Ano, bylo by super následovat tolik zmiňovanou Litomyšl apod. Jenže to by se musel vést v Humpolci nějaký dialog, nikoliv si navzájem okopávat kotníky a čekat na jakoukoli záminku/ špatný krok protistrany, abych ji mohl následně „protáhnout kanálem“. To platí oboustranně.

   P.S. pro svůj „fanklub“: ano, udělal jsem pár městských zakázek a ne, opravdu nehájím stávající zastupitelstvo, protože to zkrátka k životu a to ani profesnímu, nepotřebuji.

   frrrr

   1. Pane frrrr, a co pro město za ta mnohá léta učinila vaše paní tchyně??? Vy abyste zase neoponoval. Hugo není celorepubliková strana ale parta pozitivně smýšlejících mladých lidí co v Humpolci narozdíl od vás pořád mají trvalé bydliště a rozpočtově teda přispívají financemi na projekty které vám pak ODSka přiklepává třeba bez soutěže. Takže si dejte zase v klidu procházku na Orlík a zpátky a hlavně nesuďte. 🙂

     1. … stejne jako p. Hrdlicka… proc je lidi voli?? To mi hlava nebere.

    1. 1) předpokládám, že jste svéprávná osoba. Můžete se jí zeptat sám, nemusíte se na to ptát mě. Napadá mne třeba tříkrálová sbírka. A co Vy?

     2) Vámi zmiňované „přiklepnuté“ projekty, byly všechny zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dokonce s interními směrnicemi města. Můžete si to ověřit. A když už v tom budete, zjistíte, že nejsou vázány na mou osobu, ale na firmu, ve které působím jako zaměstnanec za standardní plat. Takže jsem si z toho vážně ještě Rolls nekoupil.

     3) práci dostavám na základě svých výsledků a nemusím na to ani sedět v zastupitelstvu, ani v místě bydlet. To když jsme u těch mladých s trvalým bydlištěm a platbou daní… A propo pro zajímavost, lidé ze svých daní platí mou práci např. i v Karlových Varech, Teplicích nad Bečvou, Jihlavě, Praze atd., nejenom v Humpolci – působíme celorepublikově. Ono totiž na „uživení“ třiceti lidí/ projektantů už potřebujete trochu jiný záběr/ objem práce. Vynásobte si pro zajímavost průměrný plat počtem lidí u nás v ateliéru a dejte si to do poměru k zakázkám z Humpolce – pak snad konečně pochopíte, co píšete za bludy.

     4) Na Orlík kdykoliv. Poslední procházka byla velice fajn. Jen ty největší kritici zůstali, klasicky, sedět na zadku doma – měli šanci už podruhé a zase nic. Příště přijďte, můžeme pokecat osobně.

     frrrr

  2. Ve vašem programu chybí oživení náměstí.Obchody jsou zde prázdné a bylo by dobré se na toto také zaměřit. Dříve tu byly dva bufety,potraviny a cukrárna a teď mimo Adélky a Masny zde není nic.

  3. Ve vašem programu chybí oživení náměstí.Obchody jsou zde prázdné a bylo by dobré se na toto také zaměřit. Dříve tu byly dva bufety,potraviny a cukrárna a teď mimo Adélky a Masny zde není nic.

   1. No ono tam, kde je vetsina parkovacich mist od rana do vecera okupovana zamestnanci a zakaznici nemaji kde na chvilku zastavit, se obchodum moc nedari.

    1. Např. v úterý má městský úřad do půl třetí a ve třičtvrtě na tři zmizí z náměstí hodně aut a po půl čtvrté kdy se končí v pivovaru jsou parkovací místa zcela volná . Ale místa na Horním náměstí přece nejsou určena pro celodenní stání úředníků, pivovarníků a hostů hotelu ! HUGO prosím řešte to !

     1. Problém asi nebude v parkování, lidi mají i nohy. A zaparkovat jde vždycky, jen nečekejte místo před Adélkou. Vám jde zase jen o buzeraci, platby, kontroly. Vytrácí se svoboda hodně rychle. Vše regulovat. To chcete aby se vyvlastnili obchody a delegoval se tam prodej podle vašich přání? Že pak tam půjdete? Není to spíš o tom, že se mění struktura města a náměstí už neplní funkci jako kdysi? Už není hlavní tepnou a těžko bude. Novodobá místa jsou obchodní domy a ty na náměstí naštěstí nestojí. Je opravdu špatně že na náměstí je klid? Mají to tak skoro všechna města v současné době.

     2. Rika zrejme jeden z okupantu parkovacich mist v centru….
      Jedno obsazene parkovaci misto jedincem, muze byt behem dne vyuzito
      radou obcanu. To co se deje dnes je zamerna ignorace mesta.
      Ale co si my mistni ovce nechame libit, to mame. Nebo, ze by se s tim dalo
      neco delat ?

     3. Hugničky parkování vyřeší věřím jim. Ale asi to nebude tohle volební období kdy musíme být stále svědky neschopnosti vedení města. Škoda že ještě nemohou lidi z Huga realizovat svoje vize. Jejich čas přijde. Líbí se mi jejich akce. Ať už větší nebo ty menší, zdánlivě nepatrné. Ale s velkým občanským přesahem. Ostatní zastupitelé vč. p. Hraly ze STAN (kterýmu jsem taky jako nováčkovi fandila) jenom pasivně přihlíží.

     4. Hrala? Ten uz svou dusi zaprodal ve snaze udrzet jakykoli post….smesne….

     5. Parkování v celém městě je velké zoufalství. Koncepce žádná a snaha o nápravu, či dokonce systém = 0. Když se doprava rozrůstá, regulaci se nevyhneme. Řešení nepřinese: My jsme ti ochránci svobod bez regulací.

 4. Jak říkal Gandhí, nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš. Hodně mi to připomíná průběh Hugových aktivit. :-f

    1. Nemá smysl spekulovat, jednoduše se to ukáže za 3 roky ve volbách. Rozhodně do tý doby bude v Humpě jěště hodně veselo.

     1. Nemám obavu, myslím že pokud vyhraje ten či onen nic zásadního se nezmění. Ďábel je vždy ukryt v detailu a ten jde někomu více někomu méně, ale jistě to neznamená, že bude smutno. Zároveň nezapomínejme, že změna je život. Za mě ideální koalice pro Humpolec: ODD+HUGO!

     2. ODS už vládne 30 let městu, čas na střídání započal..Jen nevím, zda HUGO bude tím nejlepším možným řešením.

 5. Zdenku, Zdenku! To o tom radaru, tos vymyslel hlavou? No od tebe mi to vážně sedí! Když jsem tě vystřihával z rosekanýho Báčka, tak jsi mluvil jinak.
  Vzpomínáš si na to? A co to odmítnutí dechové zkoušky? O tvém arogantním slovníku 4 cenové se raději nebudu vyjadřovat – na Humpolák chodí i děti…. Jak si mě málem poblil, si už asi nepamatuješ protože si byl celej říčnej poté co tě tě legitimovali kluci co pomáhaj a chráněj….
  Opravdu si šel tak do sebe a seš jinej? No to se mi u tebe opravdu nechce věřit, na to tě znám příliš osobně a příliš dlouho. Dej si za výlohu v 8 nějakej moudrej citát (třeba něco od Čapka) a přestaň psát trapné bláboly do novin.
  (Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví. K.Čapek)

   1. Tak se mi zdá, že kdo chce psa bít hůl si najde. Asi každý z nás zná Rýznera, jelikož žijeme na malém městě a jeho život to přeci není jen bouračka před 10ti lety. Z garáže až do Komorovic, významný zaměstnavatel, podporovatel různých aktivit ve městě, 8smička, Hugo atd. Ano má své názory, ale to je snad dobře, nebo musí každý papouškovat. Zeptejte se lidí co bydlí kolem Okružní nebo na Rozkoši jak se jim líbi hluk z aut co městem projíždějí. A hlavně hugo a hugo noviny to není přeci jen Rýzner ale i jiní lidé a jiné zajímavé názory. Osobně by se mi velkce líbilo, kdyby podobné noviny jsem našel ve schránce i od jiných stran a hnuti. Je zajímavé si přeci přečíst Radniční listy hugo noviny a další. Víc hlav víc ví.

    1. Naprosto s vámi souhlasím, v byznysu konkurence též napomáhá rozvoji služeb a produktů a stejně tak je to i v politické konkurenci, buďme rádi za Hugo noviny a jejich nápady, rozhodně pozitivní posun. Vždyť Hugo nemají ani žádnou sílu v opozici něco prosadit, ale je velice sympatické, že přemýšlejí o možnostech. Bez rozdílu kdo je pod jejich články podepsaný. Též bych uvítal kdyby takový plátek udělali i jiní. Všem aktivním držím palce.

     1. HUGO nemá v opozici sílu nic prosadit.? Tu sílu mělo třeba v prosinci,kdy se hlasovalo o odpadu a popelnicích. Už to tu někdo zmínil. Bohužel bylo to právě HUgo, které cenu 660 Kč nepodpořilo. Byl to návrh opoziční ČSSD a se zástupci HUgo to bylo konzultováno předem na jednání.. Tehdy proti nebyli. Výsledek v hlasování byl pak jiný.

      Tím nechci jen kritizovat, nápady jistě mohou mít dobré. Ale práce v opozici je i komunikaci s opozičními stranami..Té moc zatím mezi opo zastupiteli není. A bohužel ani opravdovou opozici nemáme. KSČM mlčí, případně hlasuje s koalicí, dvojice nestraníků za ČSSD, ta mi připadá jak z jiného světa, zejména náhradnice Balnohová, Namyslo už nic řešit nebude a je vždy spíše s koalicí. Takže Hugo má jistě jako opozice velkou šanci.
      A respektuji také i nováčkovskou situaci. Ani jeden z HUgo nebyl zastupitelem/kou. Jen paní Žaloudková v minulosti už zkoušela proniknout na kandidátce ODS. Nové tváře musí i trochu zajet do kolejí zastupitelstva. Je to i o přípravě, nestačí jen přijít na zasedání.

     2. souhlasím s vámi, že Hugo je nejvýraznější tváří opozice, vcelku trefně jste situaci popsal, ale nesouhlasím, že by Hugo nechodilo připravené, pro mě jsou příjemným překvapením, ale mají se ješte co učit to se opět shodneme

     3. Jojo. Uz opakovane se ukazalo ze problematice vic rozumi a maji podklady nastudovany lip nez koalice. Nejlepsi co jsem dosud videla byl dotaz na radni kolik z nich cetlo smlouvu o dilo ke stromovce. To se panim a panum z koalice nechtelo z pravdou ven a jak se osivali. 🙂

     4. A to bude ten hlavní důvod proč je tady Hugo ODSákama tak neoblíbené a snaží se do nich kopat za každou cenu. Jednoduše Hugny jsou svěží vítr a jejich nápady a aktivity přkvapují a dráždí starý páprdy. Zároveň páprda Bernard nechce pustit otěže města z rukou a tak má své vlezdoprdelkovské pejsky Vojmír Kubíček, Vlastík Brukner nebo Zdenda Mikulášek, kteří se pokoušejí permanentně Hugnám a jejich aktivitám okopávat kotníky. Jojo páprdové z ODS, počítejte s tím, že pomalu, ale jistě končíte. Hugny držte se a dejte jim nakládačku

     5. Jako jo – ty aktivity ma Hugo fakt dobry. Tehdejsi sber podpisu, sipkovana, ted noviny. A to neuvazuju aktivity jejich individualnich zastupcu jako Platforma atd. A navic jsou to fajn lidi. Treba Vaclav A. se ted snad setkal s obcany kvuli problemum s poldrem na Blanicky. Kdo z mesta tohle kdy udelal pro obycejny lidi?? Hugo na radnici!! Drzim palce. A pevny nervy!

     6. Problémy s poldrem? To jako že pan architekt Rýzner ho vymyslel špatně? No to snad ne. 🙂

     7. K sbírání podpisů.Pokud chtěli kandidovat v této podobě tak ty podpisy museli sbírat ze zákona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Humpolec hostil české i světové špičky antropologie

Pá Zář 6 , 2019
Kongres vyvrcholil předáváním Hrdličkovy pamětní medaile odborníkům i významným osobnostem města.

You May Like

Témata