Kraj Vysočina zveřejnil výzvu na kotlíkové dotace. 18. ledna se začnou přijímat

Na návrh radního Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeňka Chláda dnes 17. prosince 2015 krajská rada projednala a schválila vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina v rámci OP Životní prostředí.


„Dnešní datum – 17. prosince 2015 je zásadní pro uznání způsobilosti výdajů. Od tohoto data se žadatelům započítávají uznatelné výdaje. Doklady s dřívějším datem nemohou být v rámci dotace proplaceny. První žádosti je možné podat až 18. LEDNA 2016. Veškeré žádosti doručené před tímto datem budeme muset zamítnout,“ upozorňuje Zdeněk Chlád.

 

 
 

První žádosti je možné podat až 18. LEDNA 2016. Veškeré žádosti doručené před tímto datem budou muset být zamítnuty.

Žádosti budou přijímány od 18. ledna 2016, 8:00 hodin – prostřednictvím e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem, přes datovou schránku, poštou nebo osobně v sídle Kraje Vysočina na adrese Žižkova ulice 57, Jihlava. Postup podání žádosti je popsán ve schválené Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu jsou zveřejněna, stejně jako ostatní důležité a návodné dokumenty, na  www.kr-vysocina.cz/kotliky. Až do konce roku 2017 je připraveno k rozdělení 239 miliónů korun. „Během dvou let by obyvatelé kraje mohli s pomocí evropských dotací vyměnit až 2000 neekologických kotlů,“ vypočítává Zdeněk Chlád. Dotace lidem pomohou splnit povinnosti dané legislativou. Od 1. září 2022 totiž nebude možné provozovat zastaralé kotle 1. a 2. emisní třídy, které nejvíce znečišťují ovzduší. Když lidé nevyužijí dotaci, budou si muset kotel koupit ze svého. „Naším cílem je do roku 2020 vyměnit v Česku na 100 tisíc kotlů,“ uvedl Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí s tím, že v Česku budou moci lidé po následující roky čerpat až devět miliard korun, které se České republice podařïlo získat z EU.

Čtěte dále:   Zapojte se do debat Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Kraje Vysočina. Podpora je určena pouze fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním umístěných v rodinných domech. Kotlíkovou dotaci mohou získat majitelé domů určených pro bydlení o minimální energetické náročnosti třídy C. Majitelé domů s nižší třídou budou muset provést současně s výměnou kotle alespoň jedno energetické mikroopatření v hodnotě do 20 tisíc korun, které povede ke zlepšení energetické kondice nemovitosti, nikoli však nutně k jejímu posunu do vyšší energetické třídy. V případě realizace energetického mikroopatření, které musí být konzultováno s energetickým specialistou, není nutné dokládat k žádosti energetický průkaz.

 Více informací na www.kr-vysocina.cz/kotliky (stránka bude aktualizována 17. 12. 2015 v odpoledních hodinách)

Více informací pro média na e-mailu tisk@kr-vysocina.cz

Více informací pro žadatele na www.kr-vysocina.cz/kotliky

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kraj nabízí včelařům dotace na vyšetření včelstev

Pá Pro 18 , 2015
Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelstev, které způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Díky důsledné prevenci, která je velkoryse finančně podporována Krajem Vysočina, mohou být na výskyt původce moru včelího plodu na území regionu vyšetřeny všechny dodané […]

You May Like

Témata