Správa železnic začíná s proměnou první lokálky na bezpečnější trať

Trať mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem bude první regionální tratí, do které stát po loňské tragické nehodě v Perninku investuje peníze do jejího lepšího zabezpečení. Namísto stávajícího předpisu D3, kdy se v každé dopravně musí strojvedoucí hlásit dispečerovi, přejde Správa železnic na řízení podle předpisu D1 se zjednodušeným zabezpečovacím zařízením a dálkovým ovládáním. Trať bude nově dálkově řízena z Havlíčkova Brodu.

Dvacet pět kilometrů dlouhou trať upraví za 109 milionů korun společnost Starmon, která kapitálově patří pod AŽD Praha. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Správa železnic vybrala dodavatele velmi rychle: soutěž vypsala 11. ledna a už minulý týden měla uzavřenou smlouvu s vítězem. Konečná cena je o desetinu dražší, než byla odhadovaná. Není jasné, zda se přihlásil i někdo jiný, písemná zpráva zadavatele nebyla dosud zveřejněna.

Starmon má v rámci zakázky připravit i projektovou dokumentaci. Na celé trati provede opravu stávající kabelizace, ve stanicích Lípa, Herálec a Humpolec bude provedena oprava návěstidel. Kromě toho v nich opraví zabezpečení výhybek a doplní elektromotorické přestavníky, dojde také k instalaci elektrického ohřevu výhybek. Bude provedena oprava detekčních prvků na zjištění přítomnosti železničního vozidla v uvedeném úseku trati. Trať bude řízena z Havlíčkova Brodu. „Z důvodu špatné slyšitelnosti bude provedena oprava sdělovacího zařízení v celém úseku, stávající zařízení bude nahrazeno novými moderními prvky,“ uvádí Správa železnic v zadávací dokumentaci. Podle ní by měla dokumentace stát zhruba pět milionů korun, nejdražší budou výkopové práce: celkem 34 milionů korun.

7,4 miliard do zabezpečení lokálek

Po loňské srážce dvou vlaků u Perninku na trati řízené právě podle předpisu D3 došlo k obnovení ministerské komise řešící bezpečnost na železnici. Právě předpis D3, který spoléhá pouze na lidský faktor, je z pohledu bezpečnosti považován za problematický. Komise na konci listopadu představila plán na investice ve výši 7,4 miliardy korun do regionálních tratí a jejich zabezpečení. Nejvíce tratí – o celkové délce 889 kilometrů – má přejít právě do řízení podle předpisu D1 se zjednodušeným zabezpečovacím zařízením a dálkovým ovládáním.

U těchto tratí se doplní zabezpečovací, případně i sdělovací zařízení ve zjednodušené formě umožňující dálkové ovládání. Nainstaluje se elektronické staniční a traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Přednostně se použije zabezpečení výhybek elektromotorickými přestavníky, povolena bude i instalace samovratných přestavníků výhybek. U hlavních návěstidel budou osazeny balízy ETCS, které zajistí zastavení vlaku vybaveného palubní částí ETCS při nedovoleném projetí kolem návěstidla. Tato varianta umožní doplnit pro další zvýšení bezpečnosti systém ETCS úrovně 1 nebo 2 (Level 1, Level 2). Kompletní seznam tratí k úpravě je zde.

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ

St Úno 10 , 2021
ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku.

You May Like

Témata